Створено: 17 лютого 2016 Автор: Аліна Стовба

Саме до такого висновку дійшла колегія суддів ВСУ при розгляді справи про стягнення заборгованості за кредитним договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки.

У справі, яка переглядалась було встановлено, що якого банк (позивач) надав позичальнику(відповідачу) кредитну лінію в національній валюті з лімітом кредитування 6 млн 176 тис. 150 грн для споживчих цілей, строком користування до 21 березня 2015 року та сплатою 17,49 % річних.
З метою забезпечення кредитного зобов’язання, між банком та позичальником був укладений договір іпотеки, предметом якого було житлове приміщення.
Внаслідок порушення позичальником зобов’язань за кредитним договором станом на 30 жовтня 2010 року утворилася заборгованість у розмірі 9 млн 991 тис. 463 грн 44 коп.
Ухвалюючи рішення про стягнення з відповідачки заборгованості та в рахунок погашення цієї заборгованості – звернення стягнення на предмет іпотеки, суд першої інстанції, з висновками якого погодився касаційний суд, виходив з того, що позивач довів факт порушення позичальником кредитних зобов’язань, і, врахувавши, що позичальник та іпотекодавець є однією й тією ж фізичною особою, дійшов висновку про наявність правових підстав для стягнення вказаної заборгованості одночасно зі зверненням стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення цієї заборгованості, застосувавши положення статей 33, 39 Закону України «Про іпотеку».
Скасовуючи рішення суду першої інстанції в частині звернення стягнення на предмет іпотеки та ухвалюючи в цій частині нове рішення про відмову в задоволенні цих позовних вимог банку, апеляційний суд вважав, що оскільки позивач просив стягнути заборгованість шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки, суд першої інстанції повинен був розглянути питання про можливість звернення стягнення на предмет іпотеки у спосіб, заявлений у позовній заяві відповідно до частини першої статті 11 ЦПК України, проте суд вийшов за межі позовних вимог, стягнувши з боржника заборгованість і після цього в рахунок заборгованості звернувши стягнення на предмет іпотеки. При цьому суд дійшов висновку про те, що оскільки позичальник одночасно є іпотекодавцем, задоволення вимог кредитора в такий спосіб призводить до подвійного стягнення заборгованості.
Вирішуючи дану справу Верховний суд України прийшов до наступного висновку:
Відповідно до частини першої статті 33 Закону України «Про іпотеку» в разі невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов’язання іпотекодержатель вправі задовольнити свої вимоги за основним зобов’язанням шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки. Право іпотекодержателя на звернення стягнення на предмет іпотеки також виникає з підстав, встановлених статтею 12 цього Закону.
За змістом цієї статті звернення стягнення на предмет іпотеки повинне задовольнити вимоги кредитора за основним зобов’язанням, і тільки ця обставина може бути підставою для припинення зобов’язання, що вважається виконаним згідно зі статтею 599 ЦК України.
Забезпечувальне зобов’язання має додатковий (акцесорний) характер, а не альтернативний основному.
Право вибору конкретного способу звернення стягнення на предмет іпотеки покладається на іпотекодержателя. Відповідно до частини першої статті 11 ЦПК України суди повинні розглядати питання про можливість застосування звернення стягнення на предмет іпотеки у спосіб, заявлений у позовній вимозі. При цьому здійснення особою права на захист не може ставитися в залежність від застосування нею інших способів правового захисту.
Звернення стягнення на предмет іпотеки не призводить до заміни основного зобов’язання на забезпечувальне. Тому задоволення вимог за дійсним основним зобов’язанням одночасно зі зверненням стягнення на предмет іпотеки не зумовлює подвійного стягнення за основним зобов’язанням, оскільки домовленість сторін про його заміну забезпечувальним зобов’язанням відсутня.
Отже, стягнення заборгованості за основним зобов’язанням не виключає можливості задоволення вимог кредитора за рахунок забезпечувального зобов’язання.

Ознайомитись з постановою можна за посиланням http://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/vsu.nsf/(documents)/0CFD2972434DDF1FC2257F5700337AAD