Створено: 27 травня 2016 Автор: Аліна Стовба

До такого висновку дійшов ВСУ при розгляді цивільної справи за позовом Васильківської центральної районної лікарні до Особа_1, приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Провідна» про відшкодування витрат на лікування (справа № 6-1343цс15 від 24.02.2016 р.).

Обставини справи:

Васильківська центральна районна лікарня витратила кошти на лікування Особа_2, який був визнаний потерпілим у ДТП винуватцем якої за рішенням суду є Особа_2. На підставі ст. 1206 ЦК України лікарня просила суд стягнути з Особа_1 на відшкодування матеріальної шкоди витрачені кошти.
Васильківський міськрайонний суд Київської області ухвалою від 19 листопада 2014 року до участі у справі як співвідповідача залучив приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Провідна» (далі – ПрАТ «СК «Провідна»).
Зважаючи на викладене позивач змінив позовні вимоги та просив стягнути з ПрАТ «СК «Провідна» кошти в розмірі 8 тис. 969 грн 70 коп.
Васильківський міськрайонний суд Київської області рішенням від 9 лютого 2015 року, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Київської області від 8 квітня 2015 року, позов задовольнив: ухвалив стягнути з ПАТ «Страхова Компанія «Провідна» на користь Васильківської центральної районної лікарні матеріальні збитки в розмірі 8 тис. 969 грн 70 коп.; вирішив питання про розподіл судових витрат.
Правова позиція ВСУ:
Відповідно до частини першої статті 1206 ЦК України особа, яка вчинила злочин, зобов'язана відшкодувати витрати закладові охорони здоров'я на лікування потерпілого від цього злочину, крім випадку завдання шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або у стані сильного душевного хвилювання, що виникло раптово внаслідок насильства або тяжкої образи з боку потерпілого.
Згідно зі статтею 999 ЦК України законом може бути встановлений обов’язок фізичної або юридичної особи бути страхувальником життя, здоров’я, майна або відповідальності перед іншими особами за свій рахунок чи за рахунок заінтересованої особи (обов’язкове страхування). До відносин, що випливають із обов’язкового страхування, застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено актами цивільного законодавства.
До сфери обов’язкового страхування відповідальності належить цивільно-правова відповідальність власників наземних транспортних засобів згідно зі спеціальним Законом № 1961-IV.
Відповідно до пункту 22.1 статті 22 Закону № 1961-IV у разі настання страхового випадку страховик у межах страхових сум, зазначених у страховому полісі, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, заподіяну внаслідок ДТП життю, здоров'ю, майну третьої особи.
Метою здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності стаття 3 Закону № 1961-IV визначає забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та/або майну потерпілих внаслідок ДТП, а також захист майнових інтересів страхувальників. Об’єктом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності є майнові інтереси, що не суперечать законодавству України, пов’язані з відшкодуванням особою, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну потерпілих внаслідок експлуатації забезпеченого транспортного засобу (стаття 5 цього Закону).
Згідно зі статтею 6 Закону № 1961-IV страховим випадком є ДТП, що сталася за участю забезпеченого транспортного засобу, внаслідок якої настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність якої застрахована, за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю та/або майну потерпілого.
Враховуючи наведене вище, сторонами договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є страхувальник та страховик. При цьому договір укладається з метою забезпечення прав третіх осіб (потерпілих) на відшкодування шкоди, завданої цим третім особам (потерпілим) унаслідок скоєння ДТП за участю забезпеченого транспортного засобу.
Отже, витрати лікувального закладу на лікування потерпілого від злочину не можуть бути відшкодовані за договором обов'язкового страхування страховою компанією.