ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Касаційна скарга на ухвалу суду та ухвалу Апеляційного суду

ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
вул. Пилипа Орлика, 4а, м. Київ, 01043
Представника
 Скаржника (Боржника):       Меки Ірини Валентинівни
                      33028, м. Рівне, вул. Борулі, 4
офіс 208
діє на підставі довіреності від 28.03.2016р.

Скаржник ( Боржник):    Бурий Олександр Мефодійович
вул. Букова, 19/2,  м. Острог, Рівненська обл., 35800
РНОКПП: 1959811554

Стягувач:    Держава в особі  Головного управління Державної Казначейської служби України у Рівненській області
     33028, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13
Посадова особа державної
 виконавчої служби,
дії  (бездіяльність)якої
оскаржуються:    Начальник відділу державної виконавчої Острозького районного управління юстиції Куць Н.В.
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, пр-т. Незалежності, 9; тел. (03654) 2-32-63

                                у справі № 567/123/16-ц

 

КАСАЦІЙНА   СКАРГА

на ухвалу Острозького районного суду Рівненської області від 14 липня 2016 року
та ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 18 серпня 2016 року

Бурий Олександр Мефодійович 14 квітня 2016 року звернувся до Острозького районного суду Рівненської області в порядку ст. ст. 383-385 ЦПК України зі скаргою на бездіяльність державного виконавця, в якій просив визнати незаконними дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Куць Н.В. щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, та вимогою зобов’язати винести постанову про закінчення виконавчого провадження №35744399 по стягненню виконавчого збору.
14 липня 2016 року ухвалою Острозького районного суду Рівненської області у справі № 567/123/16-ц було відмовлено у задоволенні клопотання представника  Бурого О.М. - Меки І.В. про поновлення строку для подання до суду скарги на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції щодо стягнення виконавчого збору у виконавчому провадженні №35744399,  скаргу залишено без розгляду.
Ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 18 серпня 2016 року ухвалу суду першої інстанції залишено без змін.
Вказані ухвали Острозького районного суду Рівненської області від 14 липня 2016 року та Апеляційного суду Рівненської області від 18 серпня 2016 року  постановлені з порушенням норм процесуального права, відтак є незаконними, грубо порушують права Скаржника та підлягають скасуванню, як такі що перешкоджають подальшому провадженню у справі, з огляду на наступне.

1.    Порушення норм процесуального права:

Статтею 385 ЦПК України   встановлені строки  для звернення  із   скаргою на дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення. Десятиденний строк  - з дня, коли особа  дізналася  або повинна була дізнатися  про порушення  її прав чи свобод.
30 березня 2016 року на ім’я Начальника Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Бурого О.М. було надіслано скаргу на дії державного виконавця.
Вказана скарга отримана адресатом 31.03.2016 року.
Відповідно до ст. 251 ЦК України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Відлік процесуального строку для надання Начальником відділу ДВС відповіді на скаргу подану в порядку ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» встановлений у 10 днів та розпочинається з дня отримання такої скарги.
Відповідь на скаргу повинна бути надана у встановлений ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» десятиденний строк, тобто до 10 квітня 2016 року, однак в цей строк відповіді на скаргу Бурого О.М. – не було надано.
Десятиденний строк для подання особою скарги до суду на бездіяльність посадової особи державної виконавчої служби починає відлік з дня такого порушення (бездіяльності)  – тобто з 11 квітня 2016 року.
Враховуючи цей факт, вже 14 квітня 2016 року (на третій день після ненадання відповіді) Бурий О.М. звернувся зі скаргою на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції з відповідними вимогами - до суду.
В клопотанні про поновлення строку для подання до суду скарги обґрунтовані підстави для її прийняття.
Однак, судами обох інстанцій не взято до уваги роз’яснення порядку вирішення скарг саме щодо триваючих порушень:
В Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2013  № 24-152/0/4-13 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі» передбачено, що  якщо  обов'язок державного виконавця здійснити певну дію прямо передбачено законом, але строки її вчинення не зазначені (наприклад, за статтею 40 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець за певних умов зобов'язаний звернутися до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини та ін.), то бездіяльність державного виконавця може бути оскаржена в будь-який час, коли особа прийде до висновку, що ця бездіяльність порушує її права чи свободи, оскільки правопорушення є триваючим.
Нездійснення посадовою особою (державним виконавцем) своїх обов'язків, покладених на неї законом, не повинно будь-яким чином призводити до порушення чи обмеження прав суб'єктів права на оскарження її незаконних дій.
Порушення прав Бурого О.М. по стягненню понад 10 % від суми, що підлягала стягненню з нього згідно виконавчого листа, який визнаний таким, що не підлягає виконанню в частині, є триваючим порушенням, що полягає в стягненні з нього сум виконавчого збору в понад встановленому Законом «Про виконавче провадження» розмірі, яке триває до цього часу, а виконавче провадження, що підлягає закінченню відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 «Про виконавче провадження» досі відкрите внаслідок бездіяльності державного виконавця.
Вищезазначені норми  законодавства суди першої та апеляційної інстанції не дослідили належним чином і не врахували, безпідставно залишивши скаргу без розгляду.

2.    Порушення процесуального порядку встановленого для вирішення справи судом першої інстанції:

Хоча ухвалою Острозького районного суду Рівненської області від 14 липня 2016 року відмовлено у задоволенні клопотання про поновлення строку для подання до суду скарги, суд першої інстанції розпочав слухати справу, взявши пояснення у представника Скаржника та досліджував докази.
 Розгляд справи неодноразово відкладався для надання сторонами додаткових доказів, клопотань, заперечень які стосувались розгляду справи по суті.
Вирішення  скарги по суті  з вирішенням  одночасно  питання про поновлення строку для подання  скарги та постановлення ухвали  про залишення без розгляду  поданої скарги з підстав пропущення процесуального строку  для подання скарги, положеннями  статей 383-386, 72, 73 ЦПК України не передбачено, а отже такий розгляд скарги порушує порядок вирішення питання про поновлення  процесуальних строків.  
Відтак, при постановленні ухвали суд першої інстанції порушив процесуальний порядок встановлений для вирішення справи, що призвело до неправильного вирішення питання про поновлення строку для подання до суду скарги щодо триваючого порушення прав Бурого О.М. Апеляційний суд Рівненської області при перегляді ухвали на ці порушення уваги не звернув.

3.    Порушення права на захист Боржника у виконавчому провадженні:

Суд  першої інстанції відмовив у задоволенні клопотання про поновлення строку для подання до суду скарги, оскільки такий строк суд помилково відраховував від дати прийняття постанови про стягнення виконавчого збору у виконавчому провадженні, тоді як Бурим О.М. оскаржуються не зазначена постанова, а дії державного виконавця зі стягнення виконавчого збору понад  10 % від суми, що підлягала стягненню після визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, а порушення його прав носить триваючий характер.
Стаття 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Слід зауважити,  що правило встановлення обмежень доступу до суду у зв'язку з пропуском строку звернення повинно застосовуватися з певною гнучкістю і без надзвичайного формалізму, воно не застосовується автоматично і не має абсолютного характеру, перевіряючи його виконання слід звертати увагу на обставини справи (рішення Європейського Суду з прав людини «Іліан проти Туреччини»).
Згідно з практикою Європейського суду з прав людини, який зазначає, що державні органи, які не впроваджують або не дотримуються своїх власних процедур, не повинні мати можливість отримувати вигоду від своїх протиправних дій або уникати виконання своїх обов'язків (рішення у справі "Лелас проти Хорватії" (Lelas v. Croatia), п.74). Ризик будь-якої помилки державного органу повинен покладатися на саму державу, а помилки не можуть виправлятися за рахунок осіб, яких вони стосуються (рішення у справі "Пінкова та Пінк проти Чеської Республіки" (Pincovd and Pine v. the Czech Republic), n.58, а також рішення у справі "Ґаші проти Хорватії" (Gashiv. Croatia), заява №32457/05, п.40, від 13 грудня 2007 року та у справі "Трґо проти Хорватії" (Trgo v. Croatia), заява №35298/04, п.67, від 11 червня 2009 року).

Відповідно до п.14 постанови № 6 Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року „Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах» із змінами і доповненнями, внесеними постановою пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 червня 2016 року №4, за подання цієї касаційної скарги судовий збір не сплачується.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст., 44, п.15 ч.1 ст.293, 324-326, п. 2 ч.2 ст. 336, п.2 ч.1 ст. 342 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

Ухвалу Острозького районного суду Рівненської області від 14 липня 2016 року та  ухвалу Апеляційного суду Рівненської області від 18 серпня 2016 року у справі № 567/123/16-ц – скасувати і направити справу для продовження розгляду до суду першої  інстанції.

ДОДАТОК:     
1.Копія ухвали Острозького районного суду Рівненської області від 14 липня 2016 року, на 2 арк.;
2.Копія ухвали Апеляційного суду Рівненської області від 18 серпня 2016 року, на 2 арк.;
3. Копія довіреності на представника від 28.03.2016р. (нотаріально посвідчена), на 1 арк.;
4.Копія цієї касаційної скарги з додатками, в 2 екз. для Сторін.

 06 вересня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Мека І. В.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів