ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про виділ частки у спільній власності

    В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
м. Рівне, вул. Шкільна, 1


Позивач:    Бучко Анна Юріївна
33022, м. Рівне,
 вул. Поповича, 10, кв. 9

Відповідач:    Криса Сергій Олександрович
33006, м. Рівне,
вул. Круцика, 7, кв. 41

      
Позовна  заява
про  виділ частки у спільній власності

Ціна позову 902 045 (дев’ятсот дві тисячі сорок п’ять) гривень

 

З Відповідачем   я перебувала у шлюбі з  січня  2001 року по квітень 2015 року. (Копія рішення суду про розірвання шлюбу додається).
Нам із Відповідачем на праві спільної часткової власності (по ½ частині кожному) належить квартира за адресою: м. Рівне, вул. Круцика, 7 кв.41, ринкова вартістю квартири становить 497090 гривень. (Звіт про оцінку додається).
З вказаної квартири я бажаю виділити ½ частку, що належить мені на праві спільної часткової власності. Проте, оскільки виділ у натурі даної частки є неможливим, бажаю отримати від мого співвласника Криси Сергія Олександровича грошову компенсацію вартості моєї частки.
За період шлюбу під час ведення спільного домашнього господарства нами було здійснено покращення спільного майна у вигляді ремонту квартири, на ремонт нами було витрачено 700000 гривень. Крім того, квартиру обладнано  меблями, вартістю 300000 гривень, побутовою технікою, вартістю 200000  гривень та засобами побутової електроніки, вартістю 107000 гривень.
    Вищезазначене майно також є спільною сумісною власністю подружжя.
У даний час квартирою користується лише відповідач, я ж з дитиною винаймаю помешкання, тому потребую коштів для придбання власного житла та облаштування у ньому побуту.
Водночас, майно і його покращення, що перебувають у спільній частковій та сумісній власності,  є невід’ємними складовими і виділенню у  натурі  не підлягають, а предмети побуту, що знаходяться у спільній сумісній власності призначені саме для цього помешкання, тому виділ окремої частки з них у натурі є недопустимим.
Зважаючи на викладене, я претендую на  грошову компенсацію своєї частки у спільному сумісному майні подружжя в розмірі 653 500 гривень, яка складається з:
½ коштів витрачених на ремонт квартири:                  - 350000 гривень.
½  вартості меблів:                                                         - 150000 гривень.
½  вартості побутової  техніки:                                     -  100000  гривень.
½  вартості засобів побутової електроніки:                  -  53500гривень.
У відповідності до ст. 364 Цивільного Кодексу України (далі ЦК України), -
         Співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою. Право на частку у праві спільної часткової власності у співвласника, який отримав таку компенсацію, припиняється з дня її отримання.

Згідно ст. 370 ЦК України, - співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності.  У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.  Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності, здійснюється у порядку, встановленому статтею 364 цього Кодексу.
            На підставні викладеного та керуючись ст. ст. 364, 370 ЦК України, -

                                                прошу:

1. зобов’язати Крису Сергія Олександровича сплатити на мою користь грошову компенсацію вартості належної мені на праві спільної часткової власності ½ частки квартири, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Круцика, 7 кв.41 у розмірі 248545 гривень, припинивши моє право спільної часткової власності на вказану квартиру та визнати право власності Криси Сергія Олександровича на ½ частки квартири, що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Круцика, 7 кв.41.
2. здійснити поділ спільного сумісного майна, виділивши мені ½ частку у спільній сумісній власності з Крисою Сергієм Олександровичем та зобов’язати Крису Сергія Олександровича сплатити мені її вартість у вигляді грошової компенсації за:
½ коштів витрачених на ремонт квартири:                  - 350000 гривень.
½  вартості меблів:                                                         - 150000 гривень.
½  вартості побутової  техніки:                                      -  100000  гривень.
½  вартості засобів побутової електроніки:                  -  53500 гривень.
           Разом в сумі                                                                    - 653500 гривень.
Припинити  моє право власності на усі елементи ремонту, усі меблі, усю
побутову та електронну техніку, яка знаходиться у квартирі  за адресою :  м. Рівне, вул. Круцика, 7 кв.41.

Додатки :  Копія паспортних даних.
                  Копія  довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
                  Копія рішення суду.
                  Звіт про оцінку вартості майна.
                  Копія договору дарування.
                  Копія витягу  з реєстру права власності на нерухоме майно.
                  Усе у двох примірниках.
                  Квитанція про сплату судового збору.
                  Копія позовної заяви.«____»  травня   2015 року .                                                                                                                                                                                                                                  ___________________     Бучко А.Ю.

                                             

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів