ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про скасування постанови


В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1


Позивач:    Щука Віктор Олегович
35700, Рівненська область,
м. Здолбунів, вул. Липки, 12а

Відповідач:    Інспектор роти №5 батальйону УПП в м. Рівне ДПП лейтенант поліції
Куцова Юлія Олександрівна
     35100, м. Рівне, вул. С. Бандери, 14а

 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про скасування постанови

20 серпня 2016 року Інспектором роти №5 батальйону УПП в м. Рівне ДПП лейтенантом поліції Куцова Юлією Олександрівною, було винесено постанову серії ДР №080944 про притягнення мене, Щуки В. О., до адміністративної відповідальності за ч.2 ст. 122, ч.1 ст.126 КУпАП та накладено стягнення у розмірі 425 гривень.
Зі змісту винесеної постанови вбачається, що я, нібито, керуючи транспортним засобом Honda CR-V н.з. ВК 3291 АХ, 20.08.2016 року, о 01 год. 45 хв. рухаючись по вул. Мики, 14 в м. Рівне, при повороті праворуч не увімкнув світловий покажчик повороту (правий), а також при перевірці документів не мав при собі посвідчення водія, реєстраційного документа на ТЗ та поліса ОСУПВ ВНТЗ, чим порушив вимоги п 2.1а, 2.1б, 2.1г ПДР.
Вважаю постанову, винесену 20 серпня 2016 року ДР №080944 незаконною та такою, що підлягає скасуванню, оскільки Правил дорожнього руху я не порушував, а дії Інспектора Куцової Ю. О. при її винесенні протиправними, з огляду на наступне.
Хочу зазначити, що вказана в постанові інформація не відповідає дійсності, оскільки 20 серпня 2016 року, перебуваючи в автомобілі, який стояв між будинками, до мене підійшли патрульні, які з невідомих мені причин, попросили проїхати з ними до відділу поліції.
Приїхавши до вказаного відділу, працівники патрульної поліції попросили мене пред`явити їм документи на автомобіль та посвідчення водія.
Оскільки документи мене попросили пред`явити у відділенні поліції, відповідно  документів я надати не зміг, так як вони залишилися в машині по вул. Мики, 14 у м. Рівне. На підставі цього, інспектором була винесена дана постанова про порушення мною ч.1 ст.126 КУпАП.
Відповідно до пункту 2.1 «а» розділу 2 ПДР України водій механічного транспортного засобу повинен мати при собі посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії та, у відповідності до п.2.4 ПДР, на вимогу працівника поліції повинен пред`явити для перевірки зазначені документи. Такий же обовязок для водія встановлює ч.2 ст. 16 Закону України «Про дорожній рух».
Вважаю, що підстав для складення постанови у працівників поліції не було, оскільки я не порушував п.2.1а, 2.1б, 2.1г ПДР так як адміністративна відповідальність за ст. 126 КУпАП настає у випадку керування транспортним засобом, якщо водій не пред`явив або не передав для перевірки відповідних документів лише у випадках, передбачених законодавством України.
Так як, я не здійснював керування транспортним засобом, а лише знаходився в ньому, а інспектор Куцова Ю. О. попросила мене пред’явити документи не за місцезнаходженням автомобіля, а у відділку поліції вважаю, що склад правопорушення передбачений ст. 126 КУпАП відсутній.
Крім того, в оскаржуваній постанові зазначено, що я порушив ч.2 ст. 122 КУпАП, а саме керуючи ТЗ при повороті не увімкнув правий світловий покажчик повороту.
Однак, ніяких поворотів на своєму автомобілі я не здійснював, так  як тривалий час і на момент появи поліцейських стояв між будинками по вул. Мики, 14 у м. Рівному.
Коли я намагався надати пояснення та хотів скористатись допомогою адвоката, адже не порушував ПДР, Відповідач мені повідомила, що в постанові не передбачено надання пояснень, а лише потрібен мій підпис, тому отримуючи копію постанови я лише сказав, що з нею незгідний.
Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, користується правами, визначеними у статті 268 КУпАП.
Відповідно до ч. 1 ст. 268 КУпАП, особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.  Отож, при винесенні даної постанови не були враховані вимоги ст.268 КУпАП, що визначає права особи, яка притягується до адміністративної відповідальності, а саме: моє право на юридичну допомогу, збір і надання доказів. В даному випадку я був позбавлений вказаних засобів захисту, наданих мені законодавством при винесенні оскаржуваної постанови.
Поліцейський в своїй діяльності керується «Інструкцією з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані не в автоматичному режимі» (надалі - Інструкція), затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07 листопада 2015 року N 1395, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2015 р. за N 1408/27853.
Згідно п.9 Інструкції розгляд справи розпочинається з представлення поліцейського, який розглядає цю справу. Поліцейський, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне правопорушення (якщо складення протоколу передбачається КУпАП), заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. Під час розгляду справи потерпілого може бути опитано як свідка.
Вважаю, що інспектором Куцовою Ю. О. при накладені стягнення було грубо порушено вимоги ст. 280 КУпАП, а саме не з'ясовано чи винен я у вчиненні правопорушення, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, а також не з`ясовано інші обставини, які мають значення для правильного вирішення справи.
Як зазначено у ст. 251 КУпАП доказами в справі про адміністративне правопорушення, є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку орган (посадова особа) встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність даної особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
На підставі вищевикладеного вважаю, що Відповідачем при розгляді даної справи не в повному обсязі були дослідженні докази, тому підстав для винесення постанови не було.
Відповідно до ст. 245 КУпАП завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення законності.
Орган (посадова особа) оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП).
В силу ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Водночас ч. 2 ст. 71 КАС України   встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Таким чином, дії  Інспектора роти №5 батальйону УПП в м. Рівне ДПП лейтенанта поліції Куцової Юлії Олександрівни щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення без врахування моїх пояснень, за відсутності доказів - є протиправними, а  відтак винесена постанова 20 серпня 2016 року серії ДР №080944 про притягнення мене до адміністративної відповідальності є незаконною і необґрунтованою, а тому підлягає скасуванню.

Враховуючи викладене, на підставі ст.ст 245, 251, 252, 268, 276, 280, 283, 287, 288, 289 КУпАП, ч. 3 ст. 2, 6, 49, 50, 51, ч. 2 ст. 71, 105, 106, 162 КАС України -,

 

ПРОШУ СУД:

1.    Визнати дії інспектора роти №5 батальйону УПП в м. Рівне ДПП лейтенанта поліції Куцової Юлії Олександрівни, щодо притягнення Щуки Віктора Олеговича до адміністративної відповідальності протиправними.
2.    Скасувати постанову по справі про адміністративне правопорушення серії ДР №080944,  винесену 20.08.2016 року інспектором роти №4 батальйону УПП в м. Рівне ДПП лейтенантом поліції Куцовою Юлією Олександрівною про притягнення мене Щуки Віктора Олеговича до адміністративної відповідальності за ч.1 ст. 126, ч.2 ст.122 Кодексу України про адміністративне правопорушення, а справу - закрити.

ДОДАТКИ:  1. Копія постанови ДР №080944  від 20.08.2016 року на 1 арк.;
2. Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.
3. Копія цієї позовної заяви з додатками, на 4 арк.
30 серпня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Щука В.О.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів