ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Позовна заява про стягнення грошової компенсації вартості частки та припинення права на частку у спільному майні

    Дубенський міськрайонний суд
Рівненської області
35600, м. Дубно, вул. Д. Галицького, 22

Позивач:    
Щука Дмитро Ярославович
Місце реєстрації:
м. Дубно, вул. Бутько, 79б, кв. 3
через свого представника:
Адвоката Процюка Миколи Івановича
33028 м. Рівне, вул. Букова, 5 оф. 119А

Відповідач:          Щука Алла Петрівна
м. Дубно, вул. Бутько, 79б, кв. 3

    Ціна позову:________________ грн.

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення грошової компенсації вартості частки
 та припинення права на частку у спільному майні

Щуці Дмитру Ярославовичу на праві спільної часткової власності належить ½ частина спірної квартири №3, що розташована за адресою Рівненська область, м. Дубно, вул. Бутька, 79б.
Вказана квартира перебуває у спільній частковій власності Щуки Д.Я. та відповідачки Щуки А.П., на підставі дублікату біржової угоди  купівлі-продажу нерухомості від 08.03.2001 та рішення суду у справі №2-395 від 13.05.2006 з наступним розподілом розміру часток:
Щука Дмитро Ярославович – 1/2;
Щука Алла Петрівна – 1/2;
У жовтні 2015 року Щука Д.Я. звернувся до суду з позовною заявою до Щука А.П. про виділ в натурі в окремий об’єкт 1/2 частки вказаної квартири, однак згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи №160511/2_ФМ від 17.05.2016 р., експертом була надана відповідь про неможливість виділу з технічної точки зору в натурі 1/2 частку квартири №3, що розташована за адресою Рівненська область, вул. Бутько, 79б.
В зв’язку з неможливістю реального виділу Щуці Д.Я змушений був залишити зазначений позов без розгляду.
Оскільки частки співвласників вказаної квартири в натурі не можуть бути виділені, а Відповідачка використовує квартиру повністю, позивач не може в повній мірі розпоряджатись своїм майном.
Вже кілька років між Щукою Д. Я. та відповідачкою існує спір щодо володіння, користування і розпорядження спільною квартирою, який пов'язаний із тим, що проживати у спільній квартирі він фактично не має можливості. Площі жилих кімнат не відповідають ідеальним часткам співвласників, він позбавлений можливості користуватись місцями загального користування.
На його неодноразові пропозиції продати квартиру та поділити грошові кошти від її реалізації Відповідачка відмовляється.
Отже Позивач, маючи у власності 1/2 частину спірної квартири, не має можливості користуватись і розпоряджатись своєю власністю на власний розсуд. Це зумовлено тією обставиною, що спільна квартира є неподільною.
Положення статті 365 ЦК України регулюють випадки, коли позивач співвласник майна, домагається позбавлення права власності на частку майна іншого співвласника відповідача по справі.
Випадки, коли співвласник майна бажає позбутися належної йому частки в спільному майні шляхом отримання від інших співвласників компенсації вартості належної йому частки та визнання за останніми права власності на все майно регулюються ст. 364 ЦК України.
Відповідно до частин першої, другої статті 364 ЦК України кожен із співвласників спільної часткової власності має право на виділ у натурі належної йому частки із майна, що є у спільній частковій власності. Якщо виділ у натурі частки із спільного майна не допускається згідно із законом або є неможливим (частина друга статті 183 цього Кодексу), співвласник, який бажає виділу, має право на одержання від інших співвласників грошової або іншої матеріальної компенсації вартості його частки. Компенсація співвласникові може бути надана лише за його згодою.
При цьому слід також враховувати, що в силу положень статей 21, 24, 41 Конституції України, статей 319, 358 ЦК України всі громадяни є рівними у своїх правах, усім власникам забезпечуються рівні умови здійснення цих прав, в тому числі щодо захисту права спільної часткової власності.
Правовий режим спільної часткової власності визначається главою 26 ЦК України з урахуванням інтересів усіх її учасників. Володіння, користування та розпорядження частковою власністю здійснюється за згодою всіх співвласників, а за відсутності згоди - спір вирішується судом. Незалежно від розміру часток співвласники при здійсненні зазначених правомочностей мають рівні права.
Виходячи з аналізу вищезазначених норм, з врахуванням закріплених в п. 6 ст. 3 ЦК України засад справедливості, добросовісності та розумності, що спонукають суд до врахування при вирішенні спору інтересів обох сторін, при розгляді справ, у яких заявляються вимоги одного зі співвласників про припинення його права на частку у спільному майні шляхом отримання від інших співвласників грошової компенсації вартості його частки, виділ якої є неможливим, суди мають встановити наступне: чи дійсно є неможливим виділ належної позивачу частки в натурі або чи не допускається такий виділ згідно із законом; чи користуються спільним майном інші співвласники відповідачі по справі; чи сплачується іншими співвласниками, які володіють та користуються майном, матеріальна компенсація позивачу за таке володіння та користування відповідно до частини третьої статті 358 ЦК України; чи спроможні інші співвласники виплатити позивачу компенсацію в рахунок визнання за ними права власності на спільне майно та чи не становитиме це для них надмірний тягар.
Відповідачка Щука А.П. працює неофіційно та отримує достатній дохід, має у власності 1/6 частку нежитлової будівлі механічної майстерні (Л-ІІ), що розташована за адресою: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Блищика, 51.
Вказані обставини свідчать про її спроможність виплатити матеріальну компенсацію Позивачу.
Між позивачем та відповідачкою угоди про сплату грошової компенсації вартості його частки квартири в добровільному порядку не досягнуто.
За змістом ст.364 ЦК України компенсація частки у спільному майні проводиться виходячи із дійсної вартості нерухомого майна. Відповідно до роз’яснень, викладених у п.6 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 04.10.1991 р. «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на житловий будинок» під дійсною вартістю будинку розуміється грошова сума, за яку він може бути проданий у даному населеному пункті чи місцевості. Для її визначення при необхідності призначається експертиза.
(Тому, у вказаній справі є необхідність у призначенні  судової будівельно-технічної експертизи з метою визначення грошової компенсації вартості часток, вказані клопотання будуть заявлені позивачем у попередньому судовому засіданні.
З огляду на викладене, оскільки ціна даного позову повинна визначатись виходячи з вартості ½ частки нерухомого майна, а на день подання позову її неможливо встановити, тому до визначення її вартості судовий збір попередньо сплачується Позивачем в мінімальному розмірі за подання позовної заяви майнового характеру.) – АБО ДО ПОДАННЯ ПОЗОВУ ЕКСПЕРТИЗА
На підставі вищевказаного та керуючись ст.ст. 358, 364 ЦК України, ст. ст. 27, 31, 44, 80, 118-120 ЦПК України,

 


ПРОШУ СУД:

1.    Стягнути з Щуки Алли Петрівни на користь Щуки Дмитра Ярославовича грошову компенсацію вартості частки у праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 частини квартири №3, що розташована за адресою Рівненська область, м. Дубно, вул. Бутька, 79б.
2.    Право Щуки Дмитра Ярославовича на частку у праві спільної часткової власності в розмірі 1/2 частини квартири, що розташована за адресою №3, що розташована за адресою Рівненська область, м. Дубно, вул. Бутько, 79б, припинити з дня отримання Щуки Дмитром Ярославовичем грошової компенсації, та визнати з цієї дати за Щуки Аллою Петрівною право власності на 1/2 частини квартири, що розташована за адресою №3, що розташована за адресою Рівненська область, м. Дубно, вул. Бутька, 79б.


Додатки:
1.    квитанція про сплату судового збору;
2.    копія паспорта Щуки Д.Я.;
3.    копія дублікату біржової угоди купівлі – продажу нерухомості від 08.03.2001;
4.    Копія рішення суду у справі №2-395 від 13.05.2006;
5.    копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно №42603921;
6.    копія висновку судової будівельно-технічної експертизи №160511/2_ФМ від 18.05.2016 р.;
7.    Копія витягу (1/6)
8.    Копія адвокатського запиту щодо оформлення візи Відповідачкою;
9.    Копія відповіді Генерального консульства Республіки Польща в Луцьку;
10.    Копія висновку про ринкову вартість ½  частини квартири;
11.    копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
12.    копія договору про надання правової допомоги від 0__.0__.2016;
13.    копія позовної заяви з додатками для відповідача.
_______.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                         М.І. Процюк

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів