ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Скарга на бездіяльність державного виконавця щодо стягнення виконавчого збору

До Острозького районного суду Рівненської області
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, вул. Мануїльського, 82

Представника
 Скаржника (Боржника):                     Твердохліб Ірини Валентинівни
                      33028, м. Рівне, вул. Корольовича, 5,
тел. (097) 8856-73-71

Скаржник ( Боржник):    Волоський Олександр Мефодійович
вул. Панкевича, 209/2,  
м. Острог, Рівненська обл., 35800
РНОКПП: 1958761554


Стягувач:    Держава в особі  Головного управління Державної Казначейської служби України у Рівненській області
     33028, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13
Посадова особа державної
 виконавчої служби,
дії  (бездіяльність)якої
оскаржуються:    Начальник відділу державної виконавчої Острозького районного управління юстиції Куций Р. О.
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, пр-т. Незалежності, 9

 


СКАРГА
на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції щодо стягнення виконавчого збору

 

В ході виконавчого провадження №ВП16100910 по стягненню заборгованості у сумі 400186, 90грн., 30.11.2012 року між Волоським О.М. та стягувачем АТ „Банк „Фінанси та Кредит" було укладено додаткову угоду №1 до Кредитного договору від 23.03.2007 року, за умовами якої він зобов"язувався повернути банку у строк до 29.11.2012 року отримані ним у фактичне користування Кредитні ресурси у сумі 190500,00 грн.
Згідно п.2.2 Угоди за умови своєчасного та в повному обсязі виконання Волоським О.М. своїх зобов"язань, визначених п.2.1 додаткової угоди №1 Банком здійснюється прощення боргу.
 30.11.2012 року за виконавчим листом про погашення боргу у розмірі 400186 грн. 90 коп у справі № 1-17/10 сплачено 193838,18 грн., борг прощено стягувачем.
04.12.2012 року стягувач АТ „Банк „Фінанси та Кредит" звернувся до ДВС Острозького районного управління юстиції з заявою про повернення виконавчих документів, повідомивши ДВС про погашення Волоським О.М., як боржником, заборгованості по кредиту.
20.12.2012 року винесено постанову про закінчення виконавчого провадження.
20.12.2012 року відкрите виконавче провадження про стягнення з мене виконавчого збору в розмірі 40018,69 грн.
Однак, ухвалою Апеляційного суду Рівненської області від 22.05.2014 року виконавчий лист у справі № 1-17/10 про стягнення з Волоської М.О. та Волоського О.М. солідарно на користь ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит" 400186 грн. 90 коп. боргу було визнано таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 207348 грн. 72 коп.
За змістом ч. 2 ст. 11 Закону України «Про виконавчу службу» державний виконавець здійснює заходи, необхідні для своєчасного і в повному обсязі виконання рішення, зазначеного в документі на примусове виконання рішення (далі - виконавчий документ), у спосіб та в порядку, встановленому виконавчим документом і Законом.
    Згідно ч.1 ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» у разі невиконання боржником рішення майнового характеру у строк, встановлений  частиною  другою  статті 25 цього Закону для самостійного  його  виконання,  постановою  державного виконавця з боржника  стягується  виконавчий збір у розмірі 10 відсотків суми, що  підлягає стягненню чи поверненню, або вартості майна боржника, що  підлягає  передачі  стягувачу за виконавчим документом.

Відповідно до ч.3,  ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» (в редакції закону, що діяв на момент закінчення провадження та винесення постанови про відкриття виконавчого провадження про стягнення виконавчого збору і до 09.04.2015р.) постанова про стягнення виконавчого збору  виноситься  при першому  надходженні  виконавчого  документа державному виконавцю. При наступних пред'явленнях  до  виконання  виконавчого  документа державному виконавцеві виконавчий збір стягується в частині, що не була стягнута при попередньому виконанні. У  разі  якщо  стягнутої  з  боржника суми недостатньо для задоволення в повному  обсязі  вимог  стягувача,  виконавчий  збір сплачується пропорційно до стягнутої суми.
Оскільки достатньою сумою коштів для задоволення в повному обсязі вимог стягувача була визначена сума в розмірі 193838,18 грн., а в решті суми виконавчий лист у справі було визнано таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників решти суми 206348 грн. 72 коп., то й сума виконавчого збору на підставі ч.1, ч. 3 ст. 28 Закону сплачується пропорційно до стягнутої суми, отже не може перевищувати 10% відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто 19383,81 грн.
З огляду на викладене, дії державного виконавця про стягнення суми виконавчого збору понад 10%  відсотків суми, що підлягає стягненню, а саме – понад 19383,81 грн. – є незаконними.
Відповідно до ч.4  ст.28 Закону України «Про виконавче провадження» розмір фактично стягнутого з  боржника  виконавчого  збору державний виконавець зазначає у виконавчому документі.
Станом на сьогодні з моєї заробітної плати відраховано на погашення боргу всього 32518,40 грн., що свідчить про переплату та зайве стягнення з мене необхідної суми виконавчого збору.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 «Про виконавче провадження» виконавче провадження підлягає закінченню у разі скасування  рішення суду або  іншого органу (посадової особи), на  підставі якого виданий виконавчий документ, або визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.17 Закону України «Про виконавче провадження» постанова державного виконавця про стягнення виконавчого збору є виконавчим документом, на підставі якого державною виконавчою службою здійснюється примусове виконання.
Виконавче провадження №15744398 було відкрите на підставі постанови про стягнення виконавчого збору від 28.04.2012 року, яка була винесена на підставі виконавчого листа №1-17 від 26.03.2010 року, який був визнаний таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 206348 грн. 72 коп. згідно рішення Апеляційного суду Рівненської області від 21.04.2014р.
Отже, виконавче провадження зі стягнення виконавчого збору підлягає закінченню внаслідок визнання судом виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, оскільки постанова про стягнення виконавчого збору була винесена на його підставі (з неї розраховано 10% сума виконавчого збору).
30 березня 2016 року в порядку ст. 83 Закону України «Про виконавче провадження» на ім’я Начальника Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Волоським О.М. було надіслано скаргу, в якій він просив  визнати незаконними дії державного виконавця щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 19383,81 грн. та закінчити виконавчого провадження №15744398.
Однак, станом на 14 квітня 2016 року відповіді на скаргу у встановлений ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» строк - не надано.
Частиною четвертою статті 82 Закону України "Про виконавче провадження" встановлено, що рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця або іншої посадової особи державної виконавчої служби щодо виконання судового рішення можуть бути оскаржені сторонами до суду, який видав виконавчий документ, а іншими  учасниками виконавчого провадження та особами, які залучаються до проведення виконавчих дій, - до відповідного адміністративного суду в  порядку, передбаченому законом.
За приписами статті 383 ЦПК України сторони виконавчого провадження мають право звернутися до суду зі скаргою, якщо вважають, що рішенням, дією або бездіяльністю державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення, ухваленого відповідно до цього Кодексу, порушено їх права чи свободи.
Скарга на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби подається до суду, який видав виконавчий документ (частина друга статті 384 ЦПК України.
Оскільки законом установлено порядок судового оскарження рішень, дій чи бездіяльності державного виконавця, це виключає юрисдикцію адміністративних судів у такій категорії справ, а отже ця скарга подається мною до Острозького районного суду (висновок Верховного Суду України справу №6-3077цс15 від 24.02.2016р.).
Тому вважаю, діями виконавця щодо стягнення сум понад 19383,81 грн. порушуються законні права Волоського О.М. та такі дії суперечать ухваленому у цій справі рішенням суду, зокрема ухвалі Апеляційного суду Рівненської області від 22.05.2014 року про визнання виконавчого листа у справі № 1-17/10 про стягнення з Волоської М.О. та Волоського О.М. солідарно на користь ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит" 400186 грн. 90 коп. боргу таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 206348 грн. 72 коп.
А оскільки виконавчий документ виданий на підставі виконавчого листа, який був скасований вказаним рішенням, то виконавче провадження № 15744398 підлягає закінченню на підставі п.4 ч.1 ст. 49 «Про виконавче провадження».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 27, 28, Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 383- 385 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Визнати незаконними дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 19383,81 грн.
2. Винести постанову про закінчення виконавчого провадження №15744398 по стягненню виконавчого збору з Волоського Олександра Мефодійовича відкритого 20.12.2012 року (на підставі постанови б/н від 28.04.2011 року про стягнення виконавчого збору згідно виконавчого листа №1-17 виданого 26.03.2010 р.).

ДОДАТОК:     
1. Копія ухвали Апеляційного суду Рівненської області від 22.05.2014р., на 3 арк.;
2. Копія заяви про повернення виконавчих документів, на 2 арк.,
3. Копія постанови про стягнення виконавчого збору б/н від 28.04.2012 року, на   1 арк.
4. Копія постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.12.2012 року, на 1 арк.
5. Копія скарги на ім’я начальника ДВС від з доказами направлення та отримання адресатом, на 3 арк.;
6. Копія цієї Скарги, з додатками, в 1 екз.;
7. Копія довіреності на представника, на 1 арк.


14 квітня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                              Твердохліб І.В.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів