ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Відзив на позовну заяву про стягнення заборгованості

В ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Куйбишева, 1а

судді Бучко В.О.

Відповідача-2:    ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «Птича»
34220, Рівненська обл., Рокитнівський  р-н, с. Кам’яне
Код ЄДРПОУ 43647869

Позивач:    ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна перемоги, буд. 50
Адреса для листування:
49027, м. Дніпропетровськ, а/с 1800
Код ЄДРПОУ 14360570

Відповідач-1:    ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬІСТЮ «УКРАЇНСЬКЕ ФІНАНСОВЕ АГЕНТСТВО «ГЕРУС»
49019, м. Дніпропетровськ, вул.Метробудівська, 3/181
Код ЄДРПОУ 44562954

Справа № 904/123/15


ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ

В провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа №904/123/15 за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до ТОВ «Українське фінансове агентство «ГЕРУС», ФГ «Птича» про стягнення заборгованості.
Користуючись наданим Відповідачу згідно ст. 59 ГПК правом, бажаємо надати відзив на позовну заяву, оскільки повністю заперечуємо проти позовних вимог та вважаємо, що вони не підлягають до задоволення, виходячи з наступного.
Позивачем ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» подано позовну заяву, в якій він просить стягнути солідарно з Фермерського господарства «Птича» та Товариства з обмеженою відповідальністю «Українського фінансового агентства «Герус» заборгованості за договором №б/н від 22.02.2013 року, в розмірі:  32901,12 грн., з яких 10732,59 грн. – заборгованість за кредитом, 10198,35 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 9748,16 грн. – пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 2221,57 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом.
 Позивач зазначає, що між ним та Відповідачем2 ФГ «Птича» 22.02.2013 року було укладено Договір Б/н банківського обслуговування. Одночасно вказує, що Відповідач2 таким чином приєднався до «Умов та правил надання банківських послуг», на підставі чого ФГ «Птича» було встановлено кредитний ліміт на поточний рахунок №36003054711604 у розмірі 12000 грн.
Підставою позовних вимог вважає «непогашення кредиту» ФГ «Птича», внаслідок чого, згідно доводів Позивача, станом на 06.08.2015 року за Відповідачем2 рахується заборгованість за кредитом, по процентам за користування кредитом, нарахована пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором та заборгованість по комісії за користування кредитом, всього у сумі 32901,12 грн.
Позивач вважає за необхідне, як зазначено у позовній заяві, захистити своє право «шляхом стягнення суми заборгованості за Договором банківського обслуговування № б/н від 22.02.2013 р.».
Такі вимоги банку не ґрунтуються на нормах чинного законодавства та не підлягають задоволенню за їх недоведеністю та безпідставністю.

1.    Рух коштів карткою №36003054711604 не має відношення до кредитного договору, кредитний договір між ФГ «Птича» та ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» не укладався
22 лютого 2013 року я, Петров Юрій Павлович, як Голова  ФГ «Птича» звернувся до ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» для відкриття поточного рахунку, який необхідний був для ведення господарської діяльності зазначеної юридичної особи.
Представник банку повідомив, що для цього мені слід підписати Заяву про відкриття рахунку від свого імені та Заяву про приєднання до Умов і правил  надання банківських послуг, оскільки в них містяться умови обслуговування цього рахунку.
Таким чином, 22.02.2013 року на підставі зазначених заяв було відкрито поточний рахунок №36003054711604 та мені роз’яснено, що я можу ним користуватись для розрахунків з контрагентами ФГ «Птича».
Про отримання кредиту на будь-яких умовах чи встановлення кредитного ліміту для щойно відкритого рахунку не йшлося ні в підписаній мною заяві про відкриття рахунку, ні в заяві про приєднання до Умов і правил  надання банківських послуг.
В зазначених Заявах від 22.02.2013 року взагалі не згадуються терміни "кредит" чи "кредитний ліміт".
Відкритий поточний рахунок використовувався виключно для розрахунків з контрагентами ФГ «Птича».
Натомість Позивач зазначає, що разом з відкриттям рахунку та підписання Заяви про приєднання до Умов і правил  надання банківських послуг я,  ніби-то, погодився і приєднався до умов кредитування, що розміщені в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua, за умовами яких було встановлено кредитний ліміт в розмірі 12000 грн.
За доводами Позивача внаслідок несвоєчасного повернення вказаних «кредитних» коштів, до мене застосовуються штрафні санкції, прописані в тих же «Умовах і правилах  надання банківських послуг», які в загальному підсумку разом з кредитом складають 32901,12 грн.
Варто зазначити, що Відповідно до ст. 1066 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), за договором банківського рахунку банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.
          Вимогами ст. 1067 ЦК України передбачено, що договір банківського рахунку укладається для відкриття клієнту або визначеній ним особі рахунку у банку на умовах, погоджених сторонами.
Відповідно до вимоги ст. 1069 ЦК України : Якщо відповідно до договору банківського  рахунку банк здійснює платежі з рахунка клієнта, незважаючи на відсутність на ньому грошових  коштів (кредитування  рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення цього платежу . Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються положеннями про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 71 цього Кодексу), якщо інше не встановлено договором або законом.
  За приписами ст. 1055 ЦК України, кредитний договір укладається у письмовій формі. Кредитний договір, укладений з недодержанням письмової форми, є нікчемним.
            Аналіз наведених вище норм законодавства дає підстави для висновку, що у договорі банківського рахунку будь-якого виду умова про надання банком кредиту повинна відповідати загальним вимогам чинності правочину, додержання яких є необхідним для правочину даного виду. Так, зокрема, такий правочин має бути вчинений у письмовій формі встановленій законом із досягненням згоди сторін щодо всіх його істотних умов.
Не можуть вважатись укладеними кредитні договори, які містять посилання на додатки до них (Правила та умови кредитування, тарифи тощо), зміст яких розміщений в мережі Інтернет на сайті банку, якщо такі додатки містять істотні умови у розумінні ч. 1 ст. 638 ЦК України, ч. 2 ст. 180 ГК України та безпосередньо не підписані сторонами кредитного договору.
Оскільки я, Петров Ю.П., діючи в інтересах ФГ «Птича» не підписував та не погоджувався на кредитування відкритого поточного рахунку згідно Умов і правил  надання банківських послуг, в силу вимог закону про обов’язковість укладення кредитного договору в письмовій формі, підписання заяв про відкриття рахунку та приєднання до Умов і правил  надання банківських послуг, без досягненням згоди сторін щодо істотних умов кредитного договору та навіть без попередження про його укладення, не може свідчити про існування будь-яких кредитних відносин та зобов’язань між ФГ «Птича» та Позивачем ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
Разом з тим, хочу зазначити, що за вказаним у позові посиланням в мережі Інтернет на сайті https://privatbank.ua, містяться викладені на 715 арк. «Умови та правила надання банківських послуг», які щомісячно змінюються і витяг з зазначених Умов наданий  Позивачем суду в редакції без зазначенням дати, станом  на яку вони чинні, що не є належним і допустимим доказом.
Будь-яке розпорядження або наказ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо впровадження спрощеної форми укладення договорів не є законодавчим чи іншим підзаконним нормативно-правовим актом, а тому не надає підстави сторонам, у т.ч. і ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як одній із сторін при укладенні кредитних договорів, недодержуватись встановленої законом обов'язкової форми для даного виду правочинів.

2.    Відсутність належних і допустимих доказів
 
Позивач посилається на Умови і правила  надання банківських послуг, в п.3.2.1.1.8 яких визначено, що проведення платежів клієнта у порядку обслуговування кредитного ліміту, проводиться банком протягом одного року з моменту підписання угоди про приєднання клієнта до "Умов і правил надання банківських послуг" (або у формі "Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки" або у формі авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк/інтернет клієнт-банк, або у формі обміну паперової або електронною інформацією, або в будь-якій іншій формі - надалі "Угода").
При цьому на підтвердження своїх доводів згідно вищезазначеного  пункту п.3.2.1.1.8, Позивач не надав підтвердження підписання Відповідачем2 ані «Заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів і відбитка печатки», ані доказів на підтвердження  авторизації кредитної угоди в системах клієнт-банк, будь-яких доказів обміну паперовою або електронною інформацією з ФГ «Птича», що свідчить про відсутність доказів укладення угоди між сторонами та підстав для обслуговування кредитного ліміту ФГ «Птича» чи будь-якого повідомлення Відповідача2 про намір надати кредит чи встановити кредитний ліміт.

3.    Безпідставні нарахування штрафних санкцій
Ознайомившись з позовною заявою, окрім вказаних вище незаконних вимог слід зазначити наступні.
Одностороння зміна процентної ставки без доказів повідомлення
З наданої Позивачем Довідки про розміри встановлених кредитних лімітів вбачається, що нібито Кредитний ліміт ним змінювався 3 рази: 22.02.2013р. – 2500грн., 16.03.2013р. – 10000грн., 13.07.2013р. – 12000грн.
З наданого розрахунку заборгованості вбачається, що при нарахуванні відсотків, ним застосовувалась процентна ставка (поточна) спочатку 24%, з 29.10.2013р. – 48%, 02.07.2014р. – 56%.
В позовній заяві у Порядку розрахунків Позивач посилається на п.3.2.1.4 Умов та правил, однак в зазначеному пункті взагалі відсутні такі процентні ставки як у наданому розрахунку 24% і 48%, а містяться лише 36% і 56%.
Крім того, з витягу з Умов та правил, наданого позивачем, зокрема п. 3.2.1.2.3.1 зазначено: сторони в порядку частини 1 статті 212 Цивільного кодексу України дійшли взаємної згоди про те, що процентна ставка за користування кредитом може бути підвищена банком, у разі якщо збільшиться облікова ставка НБУ на 1 або більше пунктів, та/або курс гривні до іноземної валюти 1 групи класифікатора іноземних валют збільшиться на 5 або більше відсотків, та/або вартість ресурсів на міжбанківському грошовому ринку збільшиться на 5 або більше відсотків. Сторони погодилися, що збільшена відсоткова ставка починає діяти після того, як банк повідомить клієнта про настання подій, закріплених у даному пункті, а клієнт не сплатить наявну перед банком заборгованість в порядку і строки, передбачені "Умовами та правилами надання банківських послуг". Банк повідомляє клієнта про настання подій, закріплених цим пунктом, на свій вибір або в письмовій формі, або за допомогою встановлених засобів електронного зв'язку банку і клієнта (системи клієнт-банк, інтернет клієнт банк, sms-повідомлення чи інших).
Таким чином, для застосування збільшеної процентної ставки мають наступити події, зазначені у пункті 3.2.1.2.3.1"Умов і правил надання банківських послуг", або кожна окремо із них або усі разом в сукупності та за обов'язкового повідомлення про настання цієї події (цих подій) позичальника за умови, що заборгованість ним не сплачена.
Відповідно до пункту 3 статті 1056-1 Цивільного кодексу України фіксована процентна ставка є незмінною протягом усього строку кредитного договору. Встановлений договором розмір фіксованої процентної ставки не може бути збільшено банком в односторонньому порядку. Умова договору щодо права банку змінювати розмір фіксованої процентної ставки в односторонньому порядку є нікчемною.
У разі застосування змінюваної процентної ставки кредитор самостійно, з визначеною у кредитному договорі періодичністю, має право збільшувати та зобов'язаний зменшувати процентну ставку відповідно до умов і в порядку, встановлених кредитним договором. Кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити позичальника, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну процентної ставки не пізніш як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. У кредитному договорі встановлюється порядок розрахунку змінюваної процентної ставки із застосуванням погодженого сторонами індексу. Порядок розрахунку змінюваної процентної ставки повинен дозволяти точно визначити розмір процентної ставки за кредитом на будь-який момент часу протягом строку дії кредитного договору. Кредитор не має права змінювати встановлений кредитним договором порядок розрахунку змінюваної процентної ставки без згоди позичальника (пункт 4 статті  1056-1 ЦК України).
На підтвердження повідомлення про зміну відсоткової ставки до 56% за користування кредитом Позивачем не було подано жодного належного та допустимого доказу повідомлення Відповідача2 про зміну ставки, підстави для її зміни.
 Тому, розрахунок заборгованості з вказівкою на таку ставку здійснений Позивачем всупереч Умов і правил, на які він сам посилається та вимог законодавства, не може бути прийнятий до уваги, суперечить іншим наданим самим Позивачем документам, тому не є належним та допустимим   доказом в розумінні  ст. 34 ГПК України .

Пеня нарахована з пропуском строку позовної давності

З наданого Позивачем «Розрахунку заборгованості станом на 06.08.2015 року» вбачається, що нарахування  штрафних санкцій за збільшеною штрафною відсотковою ставкою 56% 10198,35 грн. – заборгованість по процентам за користування кредитом; 9748,16 грн. – пеня за несвоєчасність виконання зобов’язань за договором; 2221,57 грн. – заборгованість по комісії за користування кредитом нараховується за період, починаючи з 02.07.2014року.
Нараховуючи штрафні санкції понад шестимісячний строк за ч.6 ст.232 ГК України, Позивач посилається на п. 3.2.1.5.4 Умов і правил, де нарахування неустойки передбачене протягом 3-х років.
Відповідно до статті 256 ЦК України позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу.
         Загальна позовна давність установлюється тривалістю у три роки (стаття 257 ЦК України). Статтею 258 ЦК України передбачена спеціальна позовна давність для окремих видів вимог.
Згідно із частиною першою статті 259 ЦК України позовна давність, установлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін. Договір про збільшення позовної давності укладається у письмовій формі.
Відповідно до ч.6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено договором або законом, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконане.
Згідно із частинами першою, другою статті 207 ЦК України правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони. Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо він підписаний його стороною (сторонами).
Таким чином, за відсутності вчиненого в письмовій формі як самого правочину – кредитного договору, так і встановлення (збільшення) строків позовної давності, на які посилається Позивач, штрафні санкції з 02.07.2014 року нараховані з пропуском шестимісячного строку позовної давності - неправомірно .
Така ж позиція щодо обов’язковості письмової форми для збільшення строку позовної давності викладена Верховним Судом України у справі за № 6-1926цс15 від 04.11.2015 року.
За таких обставин, навіть в разі доведення позивачем факту одержання відповідачем коштів на підставі не укладеного кредитного договору або без достатніх правових підстав, ці кошти могли б бути присуджені позивачеві лише на підставі ст. 1212 ЦК України.
Всупереч положенням ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" позивачем не надано суду первинних документів, які фіксують факт здійснення господарських операцій між банком та відповідачем у цій справі, з приводу не виконання яких (господарських операцій чи операції) позивач просить суд стягнути кредитну заборгованість з відповідача у цій справі.  
Позивачем надана лише вибіркова виписка по рахунку за період з 26.10.2013 року по 30.08.2014 року, в якій не відображено рух коштів по рахунку, хоча розрахунок заборгованості проведений з 22.02.2013 року по 06.08.2015 року, що не виключає наявності і надходження власних коштів на рахунку за вказаний період.
Частиною 2 ст. 43 ГПК України визначено, що сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтовують свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також ін. обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.
Згідно з ч. 2 ст. 34 ГПК України, обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
Статтею 33 ГПК України визначено, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.
Отже, за недоведеності укладення кредитного договору та за відсутності кредитних зобов’язань Фермерського господарства «Птича», ненаданні Позивачем належних та допустимих доказів на обґрунтування його позовних вимог, вважаю позовні вимоги ПАТ КБ «Приватбанк» такими що не підлягають задоволенню.
Додатково повідомляю, що я, Петров Юрій Павлович, є єдиним засновником і учасником Фермерського господарства «Птича», що є Відповідачем-2 по справі, а також його Головою, є військовослужбовцем і під час перебування на військовій службі в зоні Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей внаслідок отриманого поранення  з 13 листопада 2015 року перебуваю на стаціонарному лікуванні у військовому госпіталі (копія відповідної довідки додається). Внаслідок цього я позбавлений можливості з’явитись на розгляд справи 11.12.2015 року на 11.00 годину до Господарського суду Дніпропетровської області, тому прошу справу розглянути за наявними в ній матеріалами з урахуванням цього відзиву.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, -

ПРОШУ:

1.    В позові ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до ТОВ «Українське фінансове агентство «ГЕРУС», ФГ «Птича» про стягнення заборгованості - відмовити.
2.    Про прийняті рішення прошу мене повідомити в електронному вигляді (заявка додається).

Додаток:
1)    Копія рішення від 20.06.2014 р. у справі  № 922/123/13;
2)    Копія рішення 04.03.2014р.  у справі № 908/123/13;
3)    Правова позиція ВСУ у справі за № 6-1926цс15 від 04.11.2015 року;
4)    Довідка про перебування на військовій службі;
5)    Довідка про госпіталізацію;
6)    Заява про отримання процесуальних документів в електронному вигляді;
7)    Докази направлення відзиву з додатками для Позивача, Відповідача1.


08 грудня 2015 року                                                                                                                                                                                                        Голова ФГ «Птича»                     ______________ Петров Ю.П.

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів