ВСІМ  І  КОЖНОМУ  -  РІВНЕ  ПРАВО  !!!

Доповнення до касаційної скарги на вирок суду

ДО ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ
01024, м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 4-а

в справі № 6-4257ск15

за касаційною скаргою захисника засудженого за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України
Плисюка Олександра Анатолійовича, –
адвоката Процюка Миколи Івановича,
33022, м. Рівне, вул. Борки, 2,

на вирок Рівненського міського суду від 24 грудня 2014 року в кримінальному провадженні № 12013100010000572 про засудження Плисюка Олександра Анатолійовича за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України,

на вирок колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області від 06.03.2015 року в кримінальному провадженні № 12013100010000572 про засудження Плисюка Олександра Анатолійовича за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

 

Д О П О В Н Е Н Н Я
Д О     К А С А Ц І Й Н О Ї     С К А Р Г И
(в порядку ст.ст. 432, 403 КПК України)

16 червня 2015 року ухвалою Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ було відкрите касаційне провадження за касаційними скаргами засудженого за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України Плисюка Олександра Анатолійовича, та його захисника – адвоката Процюка Миколи Івановича (справа № 6-4257ск15).
Після відкриття касаційного провадження судом касаційної інстанції, родичами засудженого Плисюка О.А., а саме, його матір’ю, – Плисюк Людмилою Миколаївною, мені, як захиснику, було надано письмові докази сплати 28.03.2009 року Плисюком Олександром Анатолійовичем коштів в рахунок заборгованості потерпілим Дубу В.Ю. та Вербі Ю.І., підтримуючи свою касаційну скаргу в повному обсязі, захист вважає за необхідне доповнити її в частині відсутності в діяннях Плисюк О.А. складу кримінальних правопорушень, які йому інкримінуються.
Так, виходячи з доданих до цього доповнення розписок Верби Ю.І. та Дуба В.Ю., 27.03.2009 року вони отримали від Плисюка О.А. грошові кошти в сумі по 250 доларів США кожен в рахунок погашення боргу.
В ході судових засідань в судах першої та другої інстанцій і Дуба В.Ю., і Верби Ю.І., будучи допитані як потерпілі, категорично заперечували отримання ними будь-яких грошових коштів від Плисюка О.А. в рахунок погашення боргів.
Позиція Плисюка О.А. полягала саме в тому, що він періодично віддавав гроші потерпілим, хоч і не в повному обсязі, проте за минуванням тривалого часу з моменту отримання коштів і до відкриття кримінального провадження (більше 5-ти років), в нього не збереглись розписки потерпілих.
Наявність розписок в Плисюка О.А. за 28.03.2009 року підтверджує факт сплати ним заборгованості по договорах перед Дубом В.Ю. та Вербою Ю.І., а також факт введення ними в оману судів першої та другої інстанції щодо неотримання коштів.
Оскільки вищевказані розписки були надані захисту вже після засудження Плисюка О.А., вони не були предметом дослідження в судах першої та другої інстанції. Проте мають суттєве значення для встановлення відсутності вини Плисюка О.А., тобто, суб’єктивної сторони кримінальних правопорушень, за якими він був засуджений.

Таким чином, повністю підтримуючи вимоги поданої мною касаційної скарги, керуючись ст.ст. 432, 403 КПК України, –

 

П Р О Ш У   С У Д:

   
Прийняти дане доповнення до касаційної скарги захисника засудженого за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України Плисюка Олександра Анатолійовича, – адвоката Процюка Миколи Івановича на вирок Рівненського міського суду від 24 грудня 2014 року в кримінальному провадженні № 12013190010000573 про засудження Плисюка Олександра Анатолійовича за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України та на вирок колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Рівненської області від 06.03.2015 року в кримінальному провадженні № 12013190010000573 про засудження Плисюка Олександра Анатолійовича за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.2 ст.190, ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.


ДОДАТОК:    1. Розписки Верби Ю.І. та Дуба В.Ю. на 1 арк.;
2. Копії розписок Верби Ю.І. та Дуба В.Ю., в 8-ми екз., на 8-ми арк.;
3. Копії цього доповнення до касаційної скарги, в 8-х екз., на 16-ти арк.
03 серпня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                           М.І. Процюк

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.

АО "РівнеПраво"

Адвокатське об'єднання "РівнеПраво"

33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5

+380504352684, +380984762748

info@rivnepravo.com.ua

Copyright©2020 Микола Луцюк. Всі права захищені.

Пошук

Вхід для партнерів