Друк

Добрий день. Я Приватний підприємець на 2 групі. Чи можу я найняти людину на тимчасову роботу , під час своєї відпустки, по цивільно-правовому договору Якщо так то згідно яких нормативних документів, якщо ні. то як я можу себе захистити від фіскальних органів, якщо замісь мене в магазині ( промтовари) буде працювати інша людина.

Відповідь надсилайте на ел.аЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Дякую.

текст договору-Цивільно-правовий договір №

м. «____»__________201__ р.

______________________________ _________________________________________________ назва підприємства,установи,організації надалі – Замовник,в особі_________________________ ________________________________ посада,прізвище,ім. я по батькові __________________________________________,що діє на підставі статуту(довіреності), з однієї сторони. Гр.___________________________ __________________________________________________ прізвище,ім. я по батькові надалі –Виконавець, з другої сторони,уклали цей договір про таке:

1.Предмет договору. 1.1 Замовник доручає, а виконавець бере на себе зобов’язання виконати такі роботи (надати послуги):_____________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ _____________________________________ в строк з ____________ до ___________ 201__ р.

Виконавець виконує роботу на свій ризик. Самостійно організовує виконання роботи, не підлягає під дію правил внутрішнього розпорядку. Не має права на одержання допомоги із соціального страхування, не сплачує страхові внески на загальнообов’язкове державне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами. Зумовленими народженням та похованням. 1.2.Замовник забезпечував Виконавця усім необхідним для виконання роботи, передбаченої цим договором. 1.3.Замовник зобов’язаний своєчасно прийняти й оплатити виконану Виконавцем роботу. 2.Розмір і порядок оплати. 2.1.За виконану роботу Замовник сплачує Виконавцеві винагороду у розмірі ________ грн. за домовленістю. 2.2.Оплата оплата виконується не пізніше ____ з дня прийняття Замовником роботи за актом. 3.Відповідальність сторін. 3.1.Сторони несуть матеріальну відповідальність на невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством. 4.Дострокове розірвання договору. 4.1.Договір може бути розірвано за погодженням сторін. 4.2.У разі порушення однієї із сторін зобов’язань за договором інша сторона має право розірвати договір в односторонньому порядку. 5.Інші умови. 5.1.Усі суперечки з приводу цього договору розглядаються у порядку. Передбаченому чинним законодавством. 6.Термін дії договору. 6.1.Термін дії договору з ______________201__ р. до _____________201_ р. 6.2.За угодою сторін та відсутності взаємних претензій договір може бути продовжено на термін «___» ____________201__ р.

7.Юридичні адреси і реквізити сторін. Замовник: ПІБ Виконавець: ПІБ Свідоцтво № паспорт № Від Від Видане Виданий Ін..н ін..н адреса

Коментарі  

 
0 #1 RE: Працевлаштуванн я за цивільно-правов им договором.Роман Світличний 23.06.2013, 11:13
Договори з громадянами на використання їх праці можуть укладатись за трудовим або цивільно-правов им договором.
Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Стосовно цивільно-правов ого договору – то порядок його укладення, зміни та розірвання регламентується нормами цивільного, а не трудового законодавства. Зазвичай використовують такі види договорів, наприклад: договір підряду (стаття 837 ЦК України); договір про надання послуг (стаття 901 ЦК України); договір доручення (стаття 1000 ЦК України).
Варто зазначити, що у разі невідповідності виконуваної роботи умовам цивільно-правов ого договору, контролюючі органи вправі визнати такий договір трудовим та провести відповідні донарахування.
Стосовно надіслання відповіді на вказану у запитанні електронну адресу, звертається увага на те, що оскільки усі надані на даному сайті консультації є абсолютно безкоштовними та неперсоніфікова ними, відтак відповідь на поставлене запитання висвітлюється виключно на сторінці сайту.
Цитата | Скарга
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ДЛЯ ОТРИМАННЯ БЕЗКОШТОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ, ЗАПОВНІТЬ ФОРМУ НИЖЧЕ:Click on the image to change it

Всі надані на даному сайті консультації є абсолютно безкоштовними та неперсоніфікованими, тобто, рекомендації, висловлені тут, не стосуються ані конкретних справ, ані конкретних клієнтів і не можуть бути розцінені будь-ким як офіційна юридична консультація юриста чи адвоката, надана клієнту. Публікації коментарів до запитів відвідувачів також не можуть розцінюватись як виникнення правових зобов'язань між відвідувачем та адвокатом, юристом чи сайтом, а надання безоплатних юридичник консультацій - публічною офертою чи персоніфікованою рекламою діяльності адвокатів - учасників ресурсу.

В разі необхідності кваліфікованої юридичної допомоги (консультації) адміністрація рекомендує звертатись з таких питань безпосередньо до адвоката (юриста) з метою вирішення питання укладення договору про надання правової допомоги, натиснувши тут.