В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33028, м. Рівне, вул. Шкільна,1

Позивач: Попач Ірина Василівна
33000, м. Рівне, вул. Файна, 2

Відповідач: Фізична особа-підприємець
Кириилюк Ольга Володимирівна
30100, м. Рівне, вул. Польова, буд. 3
тел. (066) 111-11-11

Справа № 569/22222/13-ц


З А Я В А
про збільшення розміру позовних вимог

30 жовтня 2013 року Попач Ірина Василівна, звернулася до Рівненського міського суду з позовом до фізичної особи-підприємця Кирилюк Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості по заробітній платі в розмірі 17757 грн., вихідної допомоги в сумі 3441, 00 грн. та середнього заробітку з моменту звільнення по час звернення до суду в сумі 5735, 00 грн.
Відповідно до ч.1 ст. 117 КЗпП України, в разі невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звільненому працівникові сум у строки, зазначенi в статтi 116 цього Кодексу, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
На день подання позовної заяви суму середнього заробітку було розраховано з моменту звільнення позивачки 12 червня 2013 року по час звернення до суду 30 жовтня 2013 року - за 5 місяців.
Оскільки на день розгляду справи "13" березня 2014 року минуло ще 4 місяці від дня звернення до суду, то час затримки розрахунку з дня звільнення збільшився і тепер становить 9 місяців.
Тому, відповідно, розмір середнього заробітку за весь час затримки, який відповідач зобов’язаний сплатити на користь позивачки теж підлягає перерахунку і розраховується наступним чином:
1147 грн. (розмір мінімальної заробітної плати)* 9 (кількість місяців затримки розрахунку) = 10323 грн.

На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 31 ЦПК України, -

П Р О Ш У    С У Д:

Стягнути з Фізичної особи-підприємця Кирилюк Ольги Володимирівни заборгованості по заробітній платі в розмірі 17757 грн., вихідної допомоги в сумі 3441, 00 грн. та середнього заробітку з моменту звільнення по час звернення до суду в сумі 10323, 00 грн.


ДОДАТОК: Копія цієї заяви для відповідача в 1 екз., на 1 арк.

 

13 березня 2014 року                                                І.В. Попач________________________

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.