В Рівненський окружний адміністративний суд

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИРОДА»,
34600, м.Березне, Березнівський район Рівненської області, вул.Біла, 25,
код ЄДРПОУ 11111111
тел. ( 03653) 22-22-22
до
Державної екологічної інспекції в Рівненській області
33027, м.Рівне, вул.Д.Галицького, 19 , код ЄДРПОУ 38012803
Тел.63-52-02

про визнання дій протиправними


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ


Державною екологічною інспекцією у Рівненській області 25 березня 2013 року проведена позапланова перевірка на ТзОВ «ПРИРОДА», м.Березне, вул.Біла, 25 на відповідність дотримання вимог природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів.
Згідно акту перевірки як порушення зазначено, що ТзОВ «ПРИРОДА» здійснює забір підземної прісної води без спеціального дозволу на користування надрами. При цьому здійснено посилання на порушення ст.ст.16, 19, 21, 23 Кодексу України «Про надра».
За результатами вищевказаної перевірки Державною екологічною інспекцією у Рівненській області 25 березня 2013 року внесено припис ТзОВ «ПРИРОДА» з вимогою оформити пакет відповідних документів та отримати спеціальний дозвіл на користування надрами.
Крім цього, за результатами тої ж перевірки 26 березня 2013 року Державною екологічною інспекцією у Рівненській області до ТзОВ «ПРИРОДА» скерована претензія з вимогою в місячний термін перерахувати суму збитків в розмірі 1668316, 80 грн., завданих державі внаслідок видобутку прісних підземних вод без спеціального дозволу, на спеціальний рахунок місцевого бюджету для зарахування коштів до Фонду охорони навколишнього природного середовища Березнівської міської ради.
При цьому у претензії зазначено, що ТзОВ «ПРИРОДА» здійснює видобуток прісних підземних вод для виробничих потреб без спеціального дозволу на користування надрами і за період з 01.01.2012 р. по 25.03.2013 р. забрало та використало для виробничих потреб 37, 004 тис. м. куб. води. До зазначеної претензії додано розрахунки суми збитків, проведені згідно Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389, відповідно до яких за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року сума збитків складає 1618920 грн., за період з 01.01.2013 року по 26.03.2013 року – 49396, 8 грн.
Вважаємо дії державної екологічної інспекції у Рівненській області щодо вимоги про одержання ТзОВ «ПРИРОДА» спеціального дозволу на користування надрами та перерахування суми збитків в розмірі 1668316, 80 грн. неправомірними з наступних підстав.
Згідно частин 2 - 3 ст.16 Кодексу України про надра, спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр або Радою міністрів Автономної Республіки Крим щодо розробки родовищ корисних копалин місцевого значення на території Автономної Республіки Крим. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Надання спеціальних дозволів на користування надрами здійснюється після попереднього погодження з відповідною Радою народних депутатів питання про надання земельної ділянки для зазначених потреб, крім випадків, коли у наданні земельної ділянки немає потреби.
Частиною 1 ст.19 Кодексу України про надра визначено, що надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу.
Згідно ч.1 ст.23 Кодексу України про надра, землевласники і землекористувачі в межах наданих їм земельних ділянок мають право без спеціальних дозволів та гірничого відводу видобувати для своїх господарських і побутових потреб корисні копалини місцевого значення і торф загальною глибиною розробки до двох метрів, підземні води для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого (крім виробництва фасованої питної води) господарсько-питного водопостачання, за умови що продуктивність водозаборів підземних вод не перевищує 300 кубічних метрів на добу, та використовувати надра для господарських і побутових потреб.
Статтями 56, 57 Кодексу України про надра визначено, що основними вимогами в галузі охорони надр є: забезпечення повного і комплексного геологічного вивчення надр; додержання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами; раціональне вилучення і використання запасів корисних копалин і наявних у них компонентів; недопущення шкідливого впливу робіт, пов'язаних з користуванням надрами, на збереження запасів корисних копалин, гірничих виробок і свердловин, що експлуатуються чи законсервовані, а також підземних споруд; охорона родовищ корисних копалин від затоплення, обводнення, пожеж та інших факторів, що впливають на якість корисних копалин і промислову цінність родовищ або ускладнюють їх розробку; запобігання необґрунтованій та самовільній забудові площ залягання корисних копалин і додержання встановленого законодавством порядку використання цих площ для інших цілей; запобігання забрудненню надр при підземному зберіганні нафти, газу та інших речовин і матеріалів, захороненні шкідливих речовин і відходів виробництва, скиданні стічних вод; додержання інших вимог, передбачених законодавством про охорону навколишнього природного середовища. У разі порушення статті 56 та інших вимог цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, державного гірничого нагляду, державного геологічного контролю або іншими спеціально уповноваженими на те державними органами в порядку, встановленому законодавством України.
Відповідно до пункту 8 підпункту 6 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою КМ України від 30.05.2011 № 615, без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування підземних вод для власних господарсько-побутових потреб, нецентралізованого та централізованого господарсько-питного водопостачання (крім виробництва фасованої питної води), за умови, що обсяг видобування підземних вод з водозаборів перевищує 300 куб. метрів на добу.
Відповідно до дозволу на спеціальне водокористування ТзОВ «ПРИРОДА» УКР №222/Рвн від 07.11.2012 року підприємство здійснює водозабір трьома свердловинами.
Згідно проведеного розрахунку ТзОВ «ПРИРОДА» використало у період з 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. 36000 м. куб. води, тобто 98, 63 м.куб. на добу. У період з 01.01.2013 р. по 26.03.2013 р. ТзОВ «ПРИРОДА» використало 1004 м.куб. води, тобто 11, 81 м. куб. води на добу.
Таким чином, ТзОВ «ПРИРОДА» не порушило ст.ст.16, 19 Кодексу України про надра, так як відповідач не встановив факту видобування підземних вод з водозаборів більше 300 куб. м на добу. За таких обставин вимога відповідача щодо необхідності одержання ТзОВ «ПРИРОДА» спеціального дозволу на користування надрами є незаконною.
Крім цього, пунктом 22 ст.92 Конституції України визначено, що виключно законами України визначаються: засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них.
Згідно ч.2 ст.22 ЦК України збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).
Відповідно до приписів частини першої статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
З наведеного випливає, що збитки як категорія цивільно-правової відповідальності являють собою ті негативні наслідки, що виникають як невідворотний результат порушення цивільного права особи. Таким чином, необхідною умовою стягнення збитків є наявність причинного зв'язку між завданими збитками та протиправною поведінкою, де збитки є наслідком, а неправомірні дії - причиною.
Статтею 1 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" визначено, що завданням законодавства про охорону навколишнього природного середовища є регулювання відносин у галузі охорони, використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних ресурсів, генетичного фонду живої природи, ландшафтів та інших природних комплексів, унікальних територій та природних об'єктів, пов'язаних з історико-культурною спадщиною.
Відповідно до ч.1 ст.69 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, підлягає компенсації в повному обсязі.
Пунктами 1.1 - 1.2 Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, затвердженої Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 20.07.2009 № 389 (далі Методика) визначено, що ця Методика спрямована на реалізацію Директиви 2006/11/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 15 лютого 2006 року про забруднення, спричинене деякими небезпечними речовинами, що скидаються до водного середовища Співтовариства, і розроблена відповідно до Водного кодексу України та Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища". Ця Методика встановлює порядок визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів, у разі: забруднення водних об'єктів, у тому числі пов'язаного із самовільними та аварійними скидами у водний об'єкт забруднюючих речовин та фізико-хімічних показників (далі - забруднюючі речовини) із зворотними водами або забруднюючих речовин у чистому вигляді, у складі сировини, продукції чи відходів, крім випадків забруднення територіальних і внутрішніх морських вод та виключної морської економічної зони України із суден, кораблів та інших плавучих засобів; забруднення поверхневих та підземних вод під впливом полігонів (сміттєзвалищ) твердих побутових та промислових відходів; самовільного використання водних ресурсів при відсутності дозвільних документів (дозволу на спеціальне водокористування та/або спеціального дозволу на користування надрами (підземні води)); забору, використання води та скиду забруднюючих речовин із зворотними водами з порушенням умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування.
Таким чином, обов'язковою умовою для застосування згаданої Методики є встановлення фактів: забруднення водних об'єктів; самовільного використання за відсутності дозволів на спеціальне водокористування і на користування надрами; використання води та скиду забруднюючих речовин з порушенням умов водокористування, але таких фактів відповідач не встановив, що підтверджується Дозволом на спеціальне водокористування УКР №222/Рвн від 07.11.2012 року та іншими доказами.
Відповідно до ст. 100 КАС України адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих матеріалів, не знайде підстав визнання причин пропуску звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала.
За наслідками вищевказаної перевірки державною екологічною інспекцією у Рівненській області 25 березня 2013 року після складання акта про перевірку, претензії та припису було також складено протокол №1-18 про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ст.47 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за забір прісної підземної води ТзОВ «ПРИРОДА» без спеціального дозволу на користування надрами, в порушення ст.19, 21, 23 Кодексу України «Про надра», відносно головного інженера ТОзВ «ПРИРОДА» Козарика П.П.
27.03.2013 року державним інспектором з охорони навколишнього природного середовища Рівненської області Заєць М.М. винесено постанову про закриття вищевказаної адміністративної справи №1-1 у зв’язку із тим, що за тим же фактом вищезазначені матеріали передані до прокуратури Рівненської області для вирішення про внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення. 29.03.2013 року заступником прокурора Рівненської області Прокудою О.О. на підставі вищевказаних матеріалів зареєстровано кримінальне провадження за ст.240 ч.2 КК України №42013190000000111, розслідування якого у подальшому проводилось СУ УМВС України в Рівненській області.
Протягом часу розслідування кримінального провадження з боку державної екологічної інспекції у Рівненській області будь-які заходи відносно ТзОВ «ПРИРОДА» з приводу виконання вимог припису, претензії, стягнення суми збитків, притягнення до адміністративної відповідальності тощо не вживались, тому наші права фактично порушені не були. За таких обставин ТзОВ «ПРИРОДА» вважало, що остаточну оцінку з приводу наявності чи відсутності порушення буде надано слідчим за результатами розслідування. 07 жовтня 2013 року слідчим СУ УМВС України в Рівненській області Алексійчук В.В. прийнято рішення про закриття кримінального провадження за ч.2 ст.240 КК України, за відсутністю в діянні складу злочину. Вважаємо вказану обставину ( проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні) поважною причиною для пропуску строку звернення до суду та просимо строк звернення до суду поновити.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 100, 104, 105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України,-

ПРОШУ:


1. Поновити строк звернення до суду.
2. Визнати протиправними дії Державної екологічної інспекції у Рівненській області щодо зазначення у акті перевірки від 25 березня 2013 року як порушення здійснення ТзОВ «ПРИРОДА» забору підземної прісної води без спеціального дозволу на користування надрами; внесення припису ТзОВ «ПРИРОДА» з вимогою оформити пакет відповідних документів та отримати спеціальний дозвіл на користування надрами; скерування претензії з вимогою перерахувати суму збитків в розмірі 1668316, 80 грн., завданих державі внаслідок видобутку прісних підземних вод без спеціального дозволу, на спеціальний рахунок місцевого бюджету для зарахування коштів до Фонду охорони навколишнього природного середовища Березнівської міської ради, та розрахунків заподіяної шкоди.
3. Скасувати припис Державної екологічною інспекцією у Рівненській області від 25 березня 2013 року, внесений ТзОВ «ПРИРОДА» з вимогою оформити пакет відповідних документів та отримати спеціальний дозвіл на користування надрами.


Додатки:
1. Копія акту перевірки від 25.03.2013р.
2. Копія припису від 25.03.2013р.
3. Копія протоколу про адміністративне правопорушення від 25.03.2013 №1-18.
4. Копія постанови про закриття адміністративної справи від 26.03.2013 №1-1.
5. Копія претензії від 27.03.2013 за №2/04/03.
6. Копія розрахунків суми збитків від 27.03.2013.
7. Копія довідки ТОВ «ПРИРОДА» від 27.03.2013 №181 про використання води.
8. Копія дозволу на спеціальне водокористування ТОВ «ПРИРОДА» УКР№222/Рвн.
9. Копія постанови про закриття кримінального провадження від 07.10.2013 року.
10. Доказ сплати судового збору.
11. Докази направлення позову відповідачу.


Директор ТзОВ «ПРИРОДА» Галько Л.Л.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.