В Рівненський міський суд

Судді   Кирилюку О.Д.

 

Відповідача:   Васенчук Андрій Антонович

33028, м. Рівне, вул. Макарова, 56

 

Позивач:          Васенчук Марія Геннадіївна

33028, м. Рівне, вул. Макарова, 56

в цивільній справі №111/1111/14-ц про виділення частки 

у спільній сумісній власності та поділ майна подружжя

 

 

З А Я В А

про закриття провадження у справі

 

До Рівненського міського суду Васенчук Марією Геннадіївною, моєю дружиною, подано позовну заяву про виділення частки в спільній сумісній власності та поділ майна подружжя.

Ухвалою від 16 березня 2014 року за вказаним позовом було відкрито провадження в цивільній справі №111/1111/14-ц.

Проаналізувавши копію позовної заяви з копіями доданих до неї документів, мною було виявлено наступне:

-                     в порушення вимог п.2 ч.2 ст.119 ЦПК України, позовна заява не містить номерів засобів зв'язку;

-                     в порушення вимог п.4 ч.2 ст.119 ЦПК України, не вказано ціни позову щодо вимог майнового характеру;

-                     порушено п. 5 ст. 119 ЦПК України: до позовної заяви додається документ, що підтверджує сплату судового збору. Відповідно до ч. 3 ч. 5 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. Оскільки Позивачкою заявлено п’ять окремих вимог, як майнового так і немайнового характеру, судовий збір нею за кожну вимогу не сплачено, тому вказана заява подана з порушенням порядку оплати судового збору.

Враховуючи вищевказані недоліки, вважаю, що позовна заява Васенчук М.Г. не відповідає вимоги процесуального закону та подана без додержання вимог, викладених у ст. 119 ЦПК України та не повністю сплачено судовий збір.

Крім того, позивачем Васенчук М.Г. (з врахуванням заяви про уточнення позовних вимог) ставляться позовні вимоги про внесення змін (скасування та реєстрацію) речових прав на нерухоме майно в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що, на думку відповідача не може бути предметом розгляду в загальному суді в порядку, визначеному ЦПК України, оскільки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 01.07.2014 р. № 1952-IV, державна реєстрація таких прав – це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення, переходу або припинення прав на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Спори щодо скасування чи реєстрації речових прав на майно відносяться до юрисдикції адміністративних судів, оскільки випливають з публічно-правових відносин з приводу здійснення суб’єктом владних повноважень (Реєстраційною службою) владних управлінських функцій (реєстрація прав у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», до органів державної реєстрації прав відносяться:

– Міністерство юстиції України;

– центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації прав;

– органи державної реєстрації прав, утворені Міністерством юстиції України в установленому законодавством порядку (Реєстраційні служби).

Суди не відносяться до органів державної реєстрації речових прав на майно, а тому не мають повноважень скасувати чи зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за будь-якою особою, в тому числі і позивачкою.

Згідно з ч. 1 ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій. Виходячи зі змісту ст. 18 КАС України, місцевим загальним судам як адміністративним судам не підсудні спори щодо скасування чи реєстрації речових прав в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Таким чином, дана справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства.

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, –

 

 п р о ш у      с у д  :

 

Закрити провадження в цивільній справі за позовом Васенчук Марії Геннадіївни до Васенчука Андрія Антоновича про виділення частки у спільній сумісній власності та поділ майна подружжя.

 

 

 16 квітня 2014 року                                                                                                                                                                                                                              Васенчук А.А.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.