УКРАЇНА

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Простотак»

33023 м. Рівне вул. О.Теліги22 тел./факс (0362) 0000000, 0000000 р/р 000000000000 в ф-ї ВАТ “Держ. експ.- імп.банк України” в м. Рівне МФО 333539 Код ЄДРПОУ 0000000000

Вих. №_______
від «____ »_________ 2011 р.                             

В ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Позивач:               Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації,
35500, м. Радивилів, вул.. О. Романа, 11, Рівненської області,
р/р № 22222222222222 ГУДКУ в Рівненській області, МФО 833017, код 222222222, тел. (03633) 22222222

Відповідач: Товариство з обмеженою відповідаль­ністю фірма «Простотак»,
33023 м. Рівне вул. О.Теліги22, р/р № 222222222222 в ф-ї ВАТ “Держ. експ.- імп.банк України” в м. Рівне, МФО 333539 Код ЄДРПОУ 2222222, тел. (0362) 222222, 2222222

Справа №: 5019/2768/11

про стягнення коштів в сумі 336896 грн.

В І Д З И В   Н А   П О З О В

Позивач - Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації звернувся до ТзОВ Фірма «Простотак» з позовом про стягнення заборгованості за завищену вартість виконаних робіт, який ми, як відповідач, не визнаємо зовсім, виходячи з таких підстав.

Між Позивачем та Відповідачем дійсно були укладені договори підряду (копії додані до позовної заяви):

-          № 26 від 19.02.2009 р. на виконання будівельних робіт по встановленню теплогенераторної Рудня-Почаївської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 1а в с. Пустоіванне Радивилівського р-ну Рівненської області, на суму 279373 грн.

-          № 33 від 17.03.2009 р. на виконання будівельних робіт по встановленню теплогенераторної Хотинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 102 в с. Хотин Ридивилівського району Рівненської області на суму 260694 грн.;

-          № 3 від 06.11.2009 р. на виконання будівельних робіт по встановленню топкової № 2 Радивилівського НВК «школи № 1 - гімназія» по вул. Грушевського, 39 в м. Радивилів Рівненської області на суму 282881 грн.;

Згідно з вказаними договорами, відповідач - ТзОВ - фірма «Простотак» зобов’язалась виконати усі передбачені замовленням роботи по виконанню будівельних робіт в межах договірної ціни власними та залученими силами, здати в обумовлені строки об’єкти в експлуатацію Замовнику, а позивач - Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації, зобов’язувався провести оплату виконаних робіт.

Договірні зобов’язання виконувались відповідачем належним чином, у відповідності з проектно-кошторисною документацією, затвердженою відповідачем, будівельними нормами та в визначені договорах підряду строки. Всі будівельно- монтажні роботи по встановленню топкової та теплогенераторних були виконані в повному обсязі, про що було складено довідки про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) на суми, відповідно, 279373 грн., 26G694 грн. та 282881 грн. (копії додаються до цього відзиву, оригінали - будуть надані суду безпосередньо в судове засідання), а також акти приймання замовником виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3) на ті ж самі суми (копії актів додані до позовної заяви, оригінали - будуть надані суду безпосередньо в судове засідання).

Жодних претензій щодо якості виконаних будівельно-монтажних робіт стороною позивача товариству «Простотак» не заявлялось і а виконання умов зазначених догорів підряду, платіжними дорученнями № 136 від 27.G2.2GG9 р. на суму 289373 грн., № 11G7 від 3G.12.2GG9 р. на суму 43GGG грн., № 2G7 від 27.G3.2GG9 р. на суму 26G694 грн., № 726 від 21.G8.2G1G р. на суму 1GGGGG грн., № 677 від 13.G8.2G1G р. на суму 115881 грн., Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації повністю було оплачено визначену договорами та кошторисами вартість виконаних підрядних робіт.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що підставами для виникнення цивільних прав та обов’язків є, зокрема, договори.

Відповідно ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно ч. 1 ст. 525 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог актів цивільного законодавства.

За договором підряду одна сторона (підрядник) зобов’язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов’язується прийняти та оплатити виконану роботу (ч. 1 ст. 837 ЦК України).

Таким чином, договір підряду є оплатним і обов’язку підрядника виконати певну роботу відповідає обов’язок замовника цю роботу прийняти та оплатити.

Оскільки зобов’язання ТзОВ фірма «Простотак» як підрядника за договорами №

26    від 19.G2.2GG9 р., № 33 від 17.G3.2GG9 р. та № 3 від G6.11.2GG9 р. були повністю виконані в належні строки та належною якістю, а зобов’язання замовника - Відділу освіти Радивилівської державної районної адміністрації, - повністю виконані шляхом прийняття та оплати виконаних підрядних робіт, такі зобов’язання сторін відповідно до ст. 2G3 ГК України та ст. 599 ЦК України, вважаються припиненими, як зобов’язання, виконані належним чином.

Посилання позивача на акт ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації за період з G1.G6.2GG8 р. по 31.12.2G1G р., проведеної Контрольно-ревізійним відділом в Радивилівському районі КРУ від 22.G4.2G11 р. на нібито виявлені порушення щодо завищення вартості робіт підрядником - ТзОВ фірма «Простотак», при виконанні договорів підряду № 26 від 19.02.2009 р., № 33 від 17.03.2009 р. та № 3 від 06.11.2009 р., що призвело до оплати завищеної вартості робіт на загальну суму 336896 грн., як на підставу для стягнення цієї суми з відповідача, є безпідставним, надуманим та таким, що не ґрунтується ні на договорах, ні на нормах законодавства України. Укладеними договорами Сторони погодили вартість будівельно-монтажних робіт; позивач прийняв виконані роботи та оплатив їх, тобто, повністю погодився з їх вартістю, визначеною договорами та кошторисами. Акт ревізії КРУ не може бути ані підставою для виникнення господарських зобов’язань між суб’єктами господарювання, ані підставою для зміни вже припинених зобов’язань. Чинне законодавство України не ставить в залежність суми, порядок та строки розрахунків замовника з підрядником від відомостей, що можливо в майбутньому будуть виявлені КРУ під час перевірок замовника, та будуть відображені в акті ревізії КРУ, в тому числі і щодо фактів завищення вартості робіт, яка в даному випадку визначається виключно договором між Сторонами.

Підстави виникнення господарських зобов’язань передбачені ст. 174 ГК України; проведення ревізій господарської діяльності, акт ревізії КРУ чи лист про усунення виявлених порушень на адресу ревізованої організації, не можуть бути визнані судом доказом виникнення зобов’язання відповідача про сплату коштів позивачу, а тому така позовна вимога є безпідставною.

Таку ж правову позицію Господарський суд Рівненської області висловив в рішенні по справі № 5019/2371/11 між тими ж сторонами та при аналогічних правовідносинах з приводу виконання договору підряду № 25 від 10.08.2010 р., яке набрало законної сили (копія рішення додається).

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 59 ГПК України, -

П Р О Ш У    С У Д :

Відмовити в позові Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації до Товариства з обмеженою відповідальністю «Простотак» про стягнення суми основного боргу за завищену вартість виконаних робіт у розмірі 336896 (триста тридцять шість тисяч вісімсот дев’яносто шість) гривень.

Судові витрати покласти на позивача.

ДОДАТКИ:

  1. Копії довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), на 3-х арк.;
  2. Копія висновку № 18-00011-2011/КД, , на 1 арк.;
  3. Копія рішення суду від 09.11.2011 р., на 3-х арк.;
  4. Квитанція відправлення копії відзиву позивачу, на 1 арк.

 

Директор

ТзОВ «Простотак»                                                                                                  Р.М. Петрук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.