УКРАЇНА

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Простотак»

33023 м. Рівне вул. О.Теліги22 тел./факс (0362) 222222, 222222 р/р 22222222222222 в ф-ї ВАТ “Держ. експ.- імп.банк України” в м. Рівне МФО 333539 Код ЄДРПОУ 2222222

Вих. №_______
від «____ »_________ 2011 р.

Д О В І Р Е Н І С Т Ь

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Простотак» в особі директора Петрук Раїси Михайлівни, що діє на підставі Статуту, уповноважує адвоката Луцюка Миколу Івановича, що діє на підставі Свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю № 319, виданого Рівненською кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури 25.06.2002 року, представляти інтереси ТзОВ фірма «Простотак» в Господарському суді Рівненської області в справі № 5019/2222/11 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Простотак» до Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації про стягнення заборгованості в сумі 348711 грн. 22 коп. з усіма правами, наданими законом позивачу, в тому числі з правом закінчення справи мировою угодою, відмови повністю або частково від позовних вимог, зміни предмету або підстав позову, оскарження рішення суду, одержання виконавчого листа.

Дана довіреність видана строком до 31 грудня 2012 року без права передоручення наданих у ній повноважень.

 

 

Директор ТзОВ «Простотак»                                        Р. М. Петрук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.