В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

Заявник: Іванський Валерій Ісакович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Петровського, 10

Заінтересована особа: Відділ державної РАЦС Рівненського районного управління юстиції,
33001, м. Рівне, вул. О. Теліги, 22б,
тел. 0362222222

З А Я В А
про встановлення факту, що має юридичне значення

Я. Іванський Валерій Ісакович, народився 04 листопада 1927 року в с. Голишів Рівненського району Рівненської області, про що в книзі римо-католицького приходу м. Березне було зроблено актовий запис № 22 від 03.10.1927 року.

Мій батько, Іванський Ісак, був уродженим поляком, сповідував римо-католицьку віру і проживав на території України, дотримуючись традицій цієї національності.

Я також виховувався відповідно до польських традицій, сповідаю римо-католицьку віру, підтримую стосунки зі своїми родичами - поляками, які проживають на території Польщі, святкую польські свята та вважаю себе поляком.

26    лютого 1977 року Виконавчим комітетом Рівненської районної ради депутатів трудящих Рівненської області мені було видане свідоцтво про народження, серії І-ГЮ № 335235, в якому не було зазначено ані моєї національності, ані національності моїх батьків. Також, на даний час в жодному документі, в тому числі і паспорті громадянина України, які мені видавались, не вказано моєї національності, даних про їх існування в мене немає, єдиним документом, який підтверджує моє народження в сім’ї польських римо-католиків є архівна довідка № Д-53/01-10 від 22.04.2010 року, отримана мною на мій запит в Державний архів Рівненської області.

Чинним законодавством України не передбачений порядок зміни чи встановлення факту реєстрації національності відділами РАЦС, що підтверджується листом Міністерства юстиції України N В-350-35 від 13.07.1999 року, а тому я не можу звернутись з такою вимогою до цих органів.

В позасудовому порядку визнати неправильність чи неповноту запису в акті громадянського стану неможливо.

Згідно зі ст. 35 Конституції України, кожен має право на свободу світогляду та віросповідання. Ст. 300 ЦК України встановлено, що фізична особа має право на індивідуальність, має право на збереження своєї національної, культурної, релігійної, мовної самобутності, а також право на вільний вибір форм та способів прояву своєї індивідуальності, якщо вони не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Згідно з Законом України «Про національні меншини в Україні», громадяни України мають право вільно обирати та відновлювати національність; примушення громадян у будь-якій формі до відмови від своєї національності не допускається.

Я відношу себе до польської національності, мій батько був поляком і на даний час я бажаю відновити та підтвердити свою дійсну національність, як це передбачено ст. ст. 11 Закону України «Про національні меншини в Україні».

Враховуючи вищевикладене, а також, що будь-яких спорів про право в зв’язку з поданням цієї заяви виникнути не може, керуючись ст.ст. 234, 235, 256-258 ЦПК України,-

П Р О Ш У    С У Д :

  1. Встановити юридичний факт, що національність Іванського Валерія Ісаковича, який народився 04 листопада 1927 року в с. Голишев Рівненського району Рівненської області, - поляк.
  2. Зобов’язати Відділ державної реєстрації актів цивільного стану Рівненського районного управління юстиції внести зміни до актового запису про народження Іванського Валерія Ісаковича, вказавши в графі «національність» його батька - Іванського Ісака Івановича, національність «поляк» та вказавши національність Іванського Валерія Ісаковича - «поляк».

ДОДАТОК:

  1. Копія цієї заяви, на 2-х арк.;
  2. Копія свідоцтва про народження Іванського В.І., в 2-х екз., на 2-х арк.;
  3. Архівна довідка, на 1 арк.;
  4. Копія архівної довідки, на 1 арк.;
  5. Копія сторінок паспорта Іванського В.І., в 2-х екз., на 2-х арк.;

 

07 березня 2012 р.                                                                                         В.І. Іванський

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.