ПРОКУРОРУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
п. КУБРАКУ С.М.

в інтересах підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, Гапонюка Олега Костянтиновича,
який утримується в Рівненському СІЗО № 24

Адвоката Лащука М.М.
М. Рівне, вул. Соборна, 1

в кримінальному провадженні № 111111111111111111,
внесеному в ЄРДР 24.02.2014 р.

 

З А Я В А

У провадженні старшого слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Вілько Н.Ю. знаходиться кримінальне провадження № 111111111111111111, внесене в ЄРДР 24.02.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Мій підзахисний, підозрюваний Гапонюк О. К., з 15 год. 00 хв. 25.02.2014 року став підкорятись вимогам працівників міліції, що були пов’язані з розслідуванням кримінального правопорушення – вбивства Гоч І.Л., та змушений був залишатися поряд із уповноваженою службовою особою та в приміщенні, визначеному уповноваженою службовою особою, та в силу ст. 209 КПК України саме з 25.02.2014 р., з 15 год. 00 хв., слід обчислювати момент затримання.
Відповідно до ч. 1 ст. 42 КПК України, підозрюваним є особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Тобто, з 15 год. 00 хв. 25.02.2014 року Гапонюк О.К. набув в даному кримінальному провадженні статусу підозрюваного і, відповідно, набув відповідних процесуальних прав, зокрема, право на захист.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 с. 115 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до особливо тяжких злочинів. Згідно зі ст. 52 КПК України, участь захисника є обов’язковою у кримінальному провадженні щодо особливо тяжких злочинів.
Проте, 25.02.2014 року, оперативним уповноваженим СКР Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Вілько Н.Ю. в Гапонюка О.К. було відібране пояснення в місті Рівному, після доставлення його в райвідділ міліції, без участі при цьому захисника, без роз’яснення Гапонюку О.К. його процесуальних прав, передбачених КПК України.
Відповідно до положень ст. 278 КПК України, письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання. У разі якщо особі не вручено повідомлення про підозру після двадцяти чотирьох годин з моменту затримання, така особа підлягає негайному звільненню.
Однак, Гапонюк О.К. не був звільнений 26.02.2014 року об 15 год. 00 хв., а з ним проводились процесуальні дії і він аж до 27.02.2014 року перебував у приміщеннях Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області, на думку захисту, незаконно позбавлений волі.
Відповідно до заяви Гапонюка О.К., написаної 14 березня 2014 року (копія додається), він повідомив, що 25 лютого 2014 року, після його доставлення до службового приміщення райвідділу міліції за підозрою у вбивстві Гоч І.Л., працівники міліції почали чинити на нього сильний психологічний тиск з погрозами тілесних ушкоджень та побиття, йому погрожували та грубо поводилися з метою примусити визнати участь його у вбивстві Гоч І.Л.; протягом трьох діб знаходження в приміщенні міліції, Гапонюк О.К. не мав можливості повідомити будь-кого з родичів про своє місце перебування. Крім того, знаходячись у відділенні, він був позбавлений можливості нормального сну, його не забезпечили харчуванням; на прохання сходити в туалет працівники міліції відповідали знущаннями. Відчуваючи постійний страх та приниження, Гапонюк О.К. боявся будь-що заперечити міліціонерам, які принижували його, внаслідок чого і змушений був визнати причетність до вбивства для припинення знущань.
Слід зазначити, що приміщення райвідділу міліції взагалі не пристосоване для утримання там затриманих осіб у зв’язку з відсутністю там умов для сну, харчування та відпочинку.
З моменту затримання Гапонюк О.К. просив повідомити своїх рідних про його місце перебування для того щоб вони потурбувалися про його захист, однак залучення захисника для Гапонюка О.К. відбувалось з грубими порушеннями вимог ст.ст. 48, 49 КПК України.
За таких обставин, можна вважати, що Гапонюк О.К. був позбавлений права на захист, а дії по наданню йому захисника, не є належним забезпеченням його права на захист, оскільки як підозрюваному йому не було роз’яснено його прав, а всі показання він давав під впливом фізичного та морального тиску та психологічних знущань та катувань протягом трьох днів незаконного затримання, був позбавлений можливості на вільний вибір захисника і захисник не призначався йому в порядку, визнасченому Законом України «Про безоплатну правову допомогу».
Крім того, в ході досудового слідства допущено ще ряд процесуальних порушень.
Відповідно до наданого ст. слідчим Синицею О.М. захисту для ознайомлення протоколу допиту підозрюваного Гапонюка О.К. (допит проводився з 08 год. 20 хв. до 09 год. 30 хв. 27.02.2014 року), в ньому наявні виправлення дати – на 27.02.2014 року, що на думку захисту свідчить про інший час складання цього протоколу, аніж зазначений в ньому, а також про чинення тиску на підозрюваного Гапонюка О.К. під час дачі ним показань та перед цим.
На момент допиту Гапонюка О.К. як підозрюваного, повідомлення про підозру йому не було вручене – таке повідомлення було вручене безпосередньо перед поданням клопотання ст. слідчого Синиці О.М. в Рівненський районний суд.
Саме ж погодження прокурором Свищук Л.Л. повідомлення про підозру у вчиненні злочину Гапонюку О.К. та клопотання слідчого про обрання підозрюваному Гапонюку О.К. запобіжного заходу відбулося під тиском сторонніх осіб і станом до 13 год. 00 хв. 27.02.2014 року прокурор не мав наміру погоджувати ці процесуальні документи в зв’язку з їхньою передчасністю те непідтвердження доказами. Зокрема, факт тиску на прокурора підтверджується матеріалом, розміщеним на інтернет-сайті «Рівненщина» за адресою: www_________ (відеозапис та копії сторінок сайту додаються до цієї апеляції).
З розміщених відеоматеріалів на інтернет-сайті газети «Рівненщина» (час інтерв’ю журналістам прокурор Свищук Л.Л.. повідомив, зокрема, що станом на 16 год. 00 хв. 26.02.2014 року, тобто, через 25 годин після затримання Гапонюка О.К., в слідчих органів не було жодних доказів причетності Гапонюка О.К. до вчинення злочину, тобто, не було підстав для оголошення йому підозри. За таких обставин прокурор був зобов’язаний негайно звільнити затриманого Гапонюка О.К., натомість ним були дані вказівки оперативним підрозділам міліції проводити слідчі дії з метою відшукання доказів участі Гапонюка О.К. у вбивстві Гоч І.Л. (копії відеозапису та сторінок сайту додаються до цієї заяви).
Таку процесуальну позицію прокурора сторона захисту розцінює як грубе порушення прав на захист Гапонюка О.К., обмеження його конституційних та процесуальних прав, протиправне та незаконне затримання і позбавлення Гапонюка О.К. волі понад встановлені законом строки без достатніх підстав – невиконання вимог ч. 3 ст. 278 КПК України.
Слід зауважити, що 03 березня 2014 року мною, адвокатом Лащуком М.М., було подане клопотання старшому слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області Вілько Н.Ю. про ознайомлення з матеріалами досудового розслідування в кримінальному провадженні № 111111111111111111 відносно Гапонюка О.К.
Однак, відповідь на це клопотання мені не було вручено в порядку та в строки, визначені ст. 220 КПК України, що є недотриманням кримінального процесуального законодавства, а також спричинило порушення прав мого підзахисного Гапонюка О.К. та унеможливило належне та своєчасне забезпечення його процесуальних прав.
Згідно з п. 1 ст. 5 Європейської Конвенції про захист прав людини та основних свобод людини, 1950 року (ратифікованої Законом України N 475/97-ВР від 17.07.97 р. "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції):
«Кожен має право на свободу та особисту недоторканність. Нікого не може бути позбавлено свободи інакше ніж відповідно до процедури, встановленої законом.»
Статтею 29 Конституції України передбачено:
«Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.»
Рішення Європейського суду містять аналогічні висновки щодо порушення прав на захист, зокрема у справах "Олег Колесник проти України", "Нечипорук і Йонкало проти України", "Балицький проти України":
«37. Суд зазначає, що національні суди визнали наявність порушення процесуальних прав заявника на першому етапі розслідування, зокрема його права на захист. Проте, незважаючи на визнання такого порушення, вирішальними доказами при винесенні обвинувального вироку у справі заявника стали його зізнавальні показання, отримані за відсутності захисника та за обставин, які дають підстави підозрювати, що і заявлена ним на самому початку відмова від юридичної допомоги захисника, і його зізнавальні показання були здобуті всупереч його волі. 38. Отже, у зв'язку з цим мало місце порушення пункту 1 і підпункту "c" пункту 3 статті 6 Конвенції ( 995_004).»
Аналізуючи вищевикладені обставини, є підстави вважати, що в діях працівників Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області наявні окремі ознаки злочинів, зокрема, передбачених ст. ст. 364, 365 КК України. Окрім того, за твердженням Гапонюка О.К., співробітники міліції цілеспрямовано чинили психологічний та фізичний тиск на нього, знущались з нього та принижували з метою надання ним свідчень проти себе та зізнання у вбивстві Гоч І.Л., не забезпечивши йому належні умови для здійснення захисту, тобто, в діях працівників міліції вбачаються ознаки злочинів, передбачених ст.ст. 371, 373, 374 КК України.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 42, 45, 214 КПК України, -

П Р О Ш У В А С :

1. Призначити та провести перевірку обґрунтованості та законності затримання Гапонюка Олега Костянтиновича 25.02.2014 року працівниками Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області та фактів, викладених в його заяві від 14.03.2014 року, по результатах якого прийняти рішення в порядку ст. 214 КПК України.
2. Про прийняті рішення повідомити мене та Гапонюк О.К.


ДОДАТОК: 1. Копія заяви Гапонюка О.К. від 14.03.2014р. – на 3 арк.;
2. CD-R диск з відеозаписами, 1 шт.


З повагою,

 

Адвокат М.М. Лащук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.