В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

 

Судді   Головчаку  м.м.

представника відповідача – Шевченко Віктора Миколайовича, –

адвоката Луцюка М.І.

в цивільній справі за позовом ПАТ «Петробанк» до Шевченка В.М. про стягнення заборгованості за кредитним договором

 

 

З А Я В А
про витребування доказів

 В провадженні Рівненського міського суду знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ «Петробанк» до Шевченка Віктора Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, судовий розгляд якої на даний час не розпочинався.

В порядку ст. 137 ЦПК України, вважаю за необхідне витребувати від відповідача та дослідити в судовому засіданні наступні докази по цій справі:

1. Докази видачі Шевченко В.М. коштів на підставі кредитного договору № 1701/0508/98-017 від 19.05.2008 р. – в оригіналі. Відповідно до ст. 1046 ЦК України договір позики є укладеним з моменту передання грошей, а тому відсутність в матеріалах справи документу, що підтверджує факт отримання саме Шевченко В.М. коштів за договором, ставить під сумнів дійсність всього договору.

2. Повідомлення про вручення (поштове) Шевченку Віктору Миколайовичу Повідомлення про зміну умов Кредитного договору № 1701/0508/98-017 від 19.05.2008 р.

Позивач обґрунтовує в позовній заяві, що право дострокового повернення кредиту настав, оскільки Відповідач був у відповідності до п. 7.1 Кредитного договору повідомлений про зміну умов кредитного договору.

Пункт 7.1 Кредитного договору передбачає, зо сторони за взаємною згодою домовились без укладення будь-якого додаткового договору до цього Договору встановити наступний порядок змін умов цього Договору та відповідних прав Банку вимагати від Позичальника виконання зобов’язань при порушенні строків платежів. При настанні зазначеної обставини, строк виконання Позичальником своїх зобов’язань за взаємною згодою сторін, вважається таким, що настав на десятий календарний день з дня направлення Банком Позичальнику повідомлення про зміну умов кредитного договору. Сторони досягли згоди, що датою, з якої починається відлік десятиденного строку, вважається дата зазначена на квитанції, яка надається відділенням зв’язку при відправленні листа з повідомленням про вручення.

В матеріалах справи немає повідомлення про вручення і в квитанції поштового відділення не вказано, що лист відправлявся з повідомленням про вручення,тому можна вважати, що Банком не дотримано порядку зміни умов кредитного договору, відповідно строк виконання основного зобов’язання не настав.

3. Детальний розрахунок заборгованостей по кредиту, процентах за користування кредитом та нарахованих штрафних санкцій з обґрунтуванням такого розрахунку доказами.

4. Письмову заяву дружини Шевченко В.М. про згоду на укладення кредитного договору № 1701/0508/98-017 від 19.05.2008 р. Оскільки п. 5.3. Договору передбачено, що кредитні кошти отримуються Позичальником в інтересах сім’ї і прийняття рішення по справі може вплинути на права та інтереси третіх осіб, зокрема, дружини відповідача.

5. Договір іпотеки, укладений відповідно до п. 4.1. Договору № 1701/0508/98-017 від 19.05.2008 р. з Чеченіною З.Ф. в забезпечення основного зобов’язання.

 

Всі вищевказані докази знаходяться в позивача по справі і відповідач не має можливості самостійно подати їх суду, або отримати без судового запиту.

  

З повагою,

 

Адвокат                                                                                               М.І. Луцюк

Коментарі  

 
0 #1 RE: Заява про витребування доказів-2Виктор 19.01.2016, 20:17
Пожалуйста уточните строку.(3)
вважаю за необхідне витребувати від відповідача.... Відповідач просить суд витребувати сам у себе доказив?
Цитата | Скарга
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.