В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

 Судді   МУЗИЧУК  Н.Ю.

представника відповідача – Дитячого будинку Рівненської міської ради, –

адвоката Луцюка М.І.

в цивільній справі за позовом Урик Наталії Андріївни в інтересах неповнолітнього Урик Матвія Олександровича про відшкодування моральної шкоди


К Л О П О ТА Н Н Я
про призначення комісійної судово-медичної експертизи

В провадженні Рівненського міського суду знаходиться цивільна справа за позовом Урик Наталії Андріївни в інтересах неповнолітнього Урик Матвія Олександровича до Дитячого будинку Рівненської міської ради про відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправильним лікуванням.

В ході судового розгляду справи судом були допитані як свідки всі заявлені сторонами особи та досліджені матеріали, які стосуються проведення вакцинації малолітнього Урик М.О.

Оскільки для вирішення питань про причини виникнення в Урик М. О. ускладненого перебігу БЦЖ, лівобічного аксилярного лімфаденіту, та наявності між діями працівників відповідача та настанням негативних наслідків причинно- наслідкового зв’язку з приводу цих захворювань, необхідні спеціальні медичні знання, я, як представник відповідача, вважаю за необхідне призначити комісійну судово- медичну експертизу.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 143, 148 ЦПК України, -

П Р О Ш У      С У Д :

Призначити в даній цивільній справі комісійну судово-медичну експертизу по визначенню стану здоров’я Урик М.О., на вирішення експертів поставити такі питання:

-     Чи народилась дитина Урик М.О. здоровою, чи не було в неї вроджених вад розвитку та здоров’я?

-    Чи проводилась вакцинація дитини Урик М.О. БЦЖ-вакциною, якщо так, то в якому лікувальному закладі і коли?

-       Чи не було на момент проведення БЦЖ-вакцинації дитини Урик М.О. протипоказів до її проведення?

-     Чи здійснювався лікарський нагляд за дитиною Урик М.О. після народження та після вакцинації?

-      Чи були виявлені ускладнення проведеної БЦЖ-вакцинації в дитини Урик М.О., якщо так, то якого характеру і коли вони були виявлені?

-    Як вплинули ускладнення БЦЖ-вакцинації на загальний стан здоров’я дитини Урик М.О.?

-    Чи були допущені лікарем Петрук Н.С. порушення вимог нормативно- правових актів МОЗ, які регулюють порядок вакцинації БЦЖ, при вчиненні такої вакцинації дитини Урик М.О., якщо так, то які саме?

-      Чи є прямий причинно-наслідковий зв’язок між допущеними порушеннями порядку вакцинації БЦЖ, допущеними лікарем Петрук Н.С. по вакцинації дитини Урик М.О., та виникненням ускладнень та/або погіршенням стану його здоров’я?

 

 

Проведення комісійної судово-медичної експертизи доручити експертам КЗ «Обласне бюро судово-медичної експертизи Рівненської обласної Ради».

Для проведення експертизи надати експертам матеріали даної цивільної справи та носій інформації з технічним записом судових засідань у справі.

 

 

З повагою,

Адвокат                                                                                                                      М.І. Луцюк

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.