В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

 Судді   МУЗИЧУК  Н.Ю.

представника відповідача – Дитячого будинку Рівненської міської ради, –

адвоката Луцюка М.І.

в цивільній справі за позовом Урик Наталії Андріївни в інтересах неповнолітнього Урик Матвія Олександровича про відшкодування моральної шкоди


К Л О П О ТА Н Н Я
про призначення комісійної судово-медичної експертизи

В провадженні Рівненського міського суду знаходиться цивільна справа за позовом Урик Наталії Андріївни в інтересах неповнолітнього Урик Матвія Олександровича до Дитячого будинку Рівненської міської ради про відшкодування моральної шкоди, заподіяної неправильним лікуванням.

Ухвалою Рівненського міського суду від 26.10.2012 року в даній справі було призначено комісійну судово-медичну експертизу, яка була проведена експертами Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи та на адресу суду надано Висновок експерта № 1 від 24 січня 2013 року.

Ознайомившись з зазначеним Висновком експерта № 1, я, як представник відповідача по справі, вважаю, що даний висновок є неповним, неясним та необгрунтованим, суперечить матеріалам справи та викликає сумніви в його правильності, виходячи з наступного.

Висновок експерта № 1 є неповним, оскільки відповідно до ухвали Рівненського міського суду від 26.10.2012 року на вирішення експертизи було поставлено 9 питань, які стосуються вакцинації малолітнього Урика М.О., проте відповідь експертиза зазначила лише на одне питання - № 9, про наявність прямого причинно-наслідкового зв’язку, пов’язаного з недотриманням вимог вищевказаних наказів медпрацівниками Рівненського Дитячого будинку порядку БЦЖ-вакцинації дитини Урик М. О. та виникненням послідуючих ускладнень.

Висновок експертів є неясним.

Висновок експертів про єдине питання, яке було вирішене експертизою (№ 9 в ухвалі, щодо причинно-наслідкового зв’язку) не відповідає поставленому судом питанню, оскільки в ухвалі ставилось питання про наявність причинно-наслідкового зв’язку між допущеними лікарем Тонко Н.С. (іншою особою) порушеннями порядку вакцинації БЦЖ при здійсненні вакцинації Урик М. О. та виникненням наступних ускладнень та/або погіршення стану здоров’я дитини Натомість експертиза вказує на недотримання вимог вищевказаних наказів (не вказано, яких саме, ким саме, при яких обставинах) медпрацівниками (не визначено, якими) Рівненського Дитячого будинку порядку БЦЖ-вакцинації Урика М.О. Окрім того, висновок експерта не містить жодного прямого зазначення, які саме дії (бездіяльність) медпрацівників вважаються експертами порушенням вимог нормативних документів, як вони вплинули на виникнення ускладнень у Урика М.О. і чому саме експерти вважають ці дії в прямому причинно-наслідковому зв’язку з негативними наслідками, що настали. Крім того, самі експерти в підсумках експертизи зазначають, що у відповідності з іструкцією про застосування БЦЖ-вакцини SSI-Vaccine BCG SSI, можливий ускладнений перебіг БЦЖ, оскільки ця вакцина є більш реактогенною в порівнянні з аналогами, що застосовувалися раніше. Чому експерти вважають порушення, допущені медперсоналом, причиною виявлених в Урика М.О. ускладнень, а не реактогенність вакцини, - не зрозуміло.

ІІІ.  Висновок експерта № 1 є невмотивованим та необгрунтованим.

Висновок експерта складається з вступної, протокольної частин та підсумків.

В протокольній частині висновку:

A.   В розділі «обставини справи» викладено майже дослівно ухвали Рівненського міського суду, які стосувались призначення експертиз. Жодних інших обставин справи, окрім тих, що зазначені в ухвалах суду від 26.10.2012 р. та 18.12.2012 р. (а.с. 103, 108) в цій частині мотивувальної частини не зазначено.

Б. В розділі «Дані представленої документації» фактично дослівно переписані:

-          скарга Урик Н. А. прокурору м. Рівне;

-          довідка про комісійний розгляд скарги Урик Н.А.;

-          постанова про накладення штрафу № 5837 від 05.12.2011 р.;

-          акт перевірки дотримання санітарного законодавства від 29.11.2011 р. Рівненської СЕС;

-          довідка про результати розгляду звернення Урик Н.А. прокурора м. Рівне;

-          довідка за результатами проведеної службової перевірки стану надання медичної допомоги дитині Урику Матвію;

-          результати обстеження дитини Урика М.О. станом на 22.02.2012 р.;

-          світлокопія медичної документації Урик Наталії Андріївни (яка не має жодного відношення до поставлених на експертизу питань);

-          карта спостереження дитини;

-          консультативний висновок спеціаліста Рівненської ОДЛ, консультативної поліклініки приватного діагностичного центру «ВАЛСО».

Окрім переписування тексту, зазначеного в ухвалах суду, скаргах Урик Н.О., висновках наглядових органів та медичних документів, які і так наявні в матеріалах цієї цивільної справи, жодних інших мотивацій прийняття рішення експертами мотивувальна частина Висновку експерта № 1 не містить. Навіть не зазначено, з якими аргументами чи встановленими обставинами вказаних актів експерти погоджуються чи не погоджуються, які саме відомості, важливі для експертів, містяться в цих документах і яке вони мають значення для вирішення питань, поставлених на експертизу.

Слід зазначити, що всі документи, переписані в протокольній частині висновку експерта № 1 були долучені до матеріалів цивільної справи судом і їх дублювання не має ніякого сенсу.

B.      Експертами не досліджувався взагалі наданий на експертизу звукозапис судових засідань, в ході яких проводились допити лікарів та спеціалістів від управлінь Міністерства охорони здоров’я, зокрема, свідків Тонко Н.С., Іванчук В.М., Грегор О.Р., Петрук О.О., Іванюк М.А., їхні показання не знайшли відображення в Висновку експерта № 1, їм не дано оцінку спеціалістів, зокрема і в частині їх показань про відсутність прямого причинно-наслідкового зв’язку між діями Тонко Н.С. і настанням ускладнень в Урика М.О. після вакцинації.

Таким чином, ця частина Висновку експерта № 1 є невмотивованою і необгрунтованою, так як не відповідає вимогам п. 3.4. Інструкції «Про проведення судово-медичної експертизи», затвердженої наказом МОЗ № 6 від 17.01.1995 р., оскільки не містить докладний опис процесу дослідження і всіх виявлених при цьому фактичних даних з вказівкою методів та методик, що застосовувались експертами.

2. Щодо підсумків, викладених в акті експертизи, то окрім єдиної і сумнівної відповіді на питання № 9, висловленого в категоричній формі, Висновок експерта № 1 не містить конкретної відповіді на жодне з інших поставлених судом питань.

Окремо слід зазначити, що список використаної експертами літератури не включає в себе Накази та інші нормативні акти, на які посилаються експерти в Висновку експерта № 1.

Відповідно до ч. 3 ст. 147 ЦПК України, у висновку експерта повинно бути зазначено, зокрема: які матеріали експерт використав, докладний опис проведених досліджень, зроблені в результаті їх висновки і обґрунтовані відповіді на поставлені судом питання.

Згідно з ч. 2 ст. 150 ЦПК України, в разі визнання висновку експерта необґрунтованим, або таким, що суперечить іншим матеріалам справи, або викликає сумнів в його правильності, судом може бути призначена повторна експертиза, яка доручається іншим експертам.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 44, 143, 150 ЦПК України, -

П Р О Ш У    С У Д :

Призначити в даній цивільній справі повторну комісійну судово-медичну експертизу по визначенню стану здоров’я Урик М.О., на вирішення експертів поставити ті ж питання, які були поставлені в ухвалі Рівненського міського суду від 26.10.2012  року про призначення комісійної судово-медичної експертизи.

Проведення повторної комісійної судово-медичної експертизи доручити експертам Житомирського обласного бюро судово-медичної експертизи (м. Житомир, вул. Шелушкова, 131) або експертам ДУ «Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України» (м. Київ, Шевченківський район, вул. Оранжерейна, 9).

Для проведення експертизи надати експертам матеріали даної цивільної справи та носій інформації з технічним записом судових засідань у справі.

 

З повагою,

Адвокат                                                                                                                      М.І. Луцюк

 

 

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.