МИРОВА  УГОДА 

м.Рівне                                                                                                  18 січня 2012 року

Ми, сторони у цивільній справі за позовом Гравець Марії Михайлівни до Горчука Миколи Володимировича про повернення забезпечувального платежу та стягнення штрафу та за зустрічним позовом Горчука Миколи Володимировича до Гравець Марії Михайлівни про визнання попереднього договору припиненим та про визнання недійсним договору купівлі- продажу дійшли згоди що врегулювання спору та уклали мирову угоду про наступне:

Горчук Микола Володимирович передає в рахунок та на виконання виконання

умов попереднього договору купівлі-продажу від 12.10.2011 року Гравець Марії Михайлівні наступне майно:

-       1\2 частки нежитлового приміщення - будівлю ковбасного цеху загальною площею

___________ , що знаходиться в селі Гатківка Гощанського району Рівненської області по

вул.. Паніна, 3 і є особистою приватною власністю Горчука Миколи Володимировича на підставі    , посвідченого приватним нотаріусом __________________________________________ .

Право власності за Горчуком Миколою Володимировича на:

-            1\2 частки нежитлового приміщення - будівлю ковбасного цеху загальною площею

_________ , що знаходиться в селі Гатківка Гощанського району Рівненської області по вул..

Паніна, 3 припинити.

Визнати право власності на 1\2 частки нежитлового приміщення - будівлю ковбасного

цеху загальною площею ___________  , що знаходиться в селі Гатківка Гощанського району

Рівненської області по вул.. Паніна, 3 за Гравець Марією Михайлівною.

У зв'язку з укладенням даної мирової угоди Гравець Марія Михайлівна відмовляється від позовних вимог про повернення забезпечувального платежу та стягнення штрафу та інших які випливають чи можуть випливати з умов попереднього договору купівлі-продажу від

12.10.2011  року, а Горчук Микола Володимирович відмовляється від позовних вимог про визнання попереднього договору припиненим та про визнання недійсним договору купівлі- продажу та інших, які випливають чи можуть випливати з умов попереднього договору купівлі-продажу від 12.10.2011 року.

Всі витрати, понесені сторонами по справі, покладаються на сторони і відшкодуванню не підлягають.

Сторонам відомі наслідки закриття справи у зв'язку із підписанням мирової угоди, встановлені ст. 206 ЦПК України про те, що повторне звернення до суду з приводу спору між тими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

 

Представник Гравець М.М. за угодою                                    Конончук І.М.  

Представник Горчука М.В. за угодою                                    Луцюк М.І. 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.