Гощанський районний суд Рівненської області

Позивач: Прокопчук Петро Петрович,
33000, Рівне, Соборна, 7в

Відповідач: Гощанська сільська рада,
35416, смт. Гоща, вул. Радгоспна, 22

про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини

 

 

Позовна заява

28  травня 2007 року помер мій батько Прокопчук Петро Васильович. Відразу після його смерті, я як спадкоємець першої черги у строк відповідно до ст. 1261 ЦК України звернувся до Гощанської районної державної нотаріальної контори з метою прийняття спадщини. Оскільки, я був необізнаний у порядку прийняття спадщини, то мені пояснили, що я повинен збирати відповідні документи та їх подати до державного нотаріуса, а строків на це немає. Довіряючи фахівцям нотаріальної контори я вважав, що можу подати заяву про прийняття спадщини в будь-який час не пропустивши при цьому строк.

Натомість в грудні 2012 року, коли я звернувся в Гощанську районну державну нотаріальну контору з питань прийняття спадщини, мені було відмовлено у зв’язку з пропуском строку на прийняття спадщини.

Відповідно до ст. 1272 ЦК України, якщо спадкоємець протягом строку, встановленого статтею 1270 цього Кодексу, не подав заяву про прийняття спадщини, він вважається таким, що не прийняв її. За письмовою згодою спадкоємців, які прийняли спадщину, спадкоємець, який пропустив строк для прийняття спадщини, може подати заяву про прийняття спадщини нотаріусу за місцем відкриття спадщини. За позовом спадкоємця, який пропустив строк для прийняття спадщини з поважної причини, суд може визначити йому додатковий строк, достатній для подання ним заяви про прийняття спадщини.

Відповідно до п. 24 постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 30 травня 2008 р. «Про судову практику у справах про спадкування» особа, яка не прийняла спадщину в установлений законом строк, може звернутися до суду з позовною заявою про визначення додаткового строку для прийняття спадщини відповідно до частини третьої статті 1272 ЦК. Суди відкривають провадження в такій справі у разі відсутності письмової згоди спадкоємців, які прийняли спадщину (частина друга статті 1272 ЦК), а також за відсутності інших спадкоємців, які могли б дати письмову згоду на подання заяви до нотаріальної контори про прийняття спадщини. Відповідачами у такій справі є спадкоємці, які прийняли спадщину. При відсутності інших спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття відповідачами є територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини.

Оскільки інших спадкоємців ні за законом ні за заповітом немає, а тому вважаю, що відповідати за позовом повинна Дроздівська сільська рада.

Керуючись ст. ст. 118 - 120 ЦПК України, -

 

прошу суд:

Визначити Прокопчуку Петру Петровичу додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини після смерті батька - Прокопчука петра Васильовича, який помер 28 травня 2007 року, терміном на 1 (Один) місяць з часу набрання законної сили даним рішенням.

Додаток: доказ сплати судового збору; копія позовної заяви; дві копії свідоцтва 1-ГЮ № 039470; дві копії свідоцтва V-УР № 0793611.

 

Прокопчук П.П.

"__"_________ 20__ р.

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.