В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

Позивач: Петрук Микола Володимирович,
який проживає за адресою:
33000, м. Рівне, вул. Бойова-2, буд. 2

Відповідач: Петрець Марія Михайлівна,
яка проживає за адресою:
 с. Урвенна, вул. Шарна, 2,
Гощанського району Рівненської обл.

 

З У С Т Р І Ч Н А    П О З О В Н А    З А Я В А 
про визнання попереднього договору припиненим та недійсним договору купівлі-продажу

В провадженні Рівненського міського суду (суддя Харечко С.П.) знаходиться цивільна справа за позовом Петрець Марії Михайлівни до Петрука Миколи Володимировича про повернення забезпечувального платежу та стягнення штрафу.

Відповідно до поданої Петрець М.М. позовної заяви, вона просить суд стягнути на її користь штраф,передбачений попереднім договором від 12.10.2010 року, укладеним між нами в розмірі 340125,70 грн. та забезпечувальний платіж, передбачений попереднім договором від 12.10.2010 року у розмірі 340125,70 грн.

Я не заперечую той факт, що 12 жовтня 2010 року між мною, Петруком Миколою Володимировичем, та Петрець М.М., в інтересах якої діяв Петрець Микола Елемірович, був укладений попередній договорі купівлі-продажу, посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Плєтньовим В.О., згідно з яким сторони повинні були в строк до 12.10.2011 року укласти та оформити договір купівлі-продажу часток, належних мені на праві спільної часткової власності, а саме.

-          У частки в праві спільної часткової власності на нежиле приміщення - будівлю ковбасного цеху, що знаходиться в с. Горівка Дубенського р-ну Рівненської області по вул. Яськіна, буд. 2;

-          50/100 частки в праві спільної часткової власності на нежитлову будівлю - котельню, що знаходиться в с. Горівка Дубенського р-ну Рівненської області по вул. Яськіна, буд. 2а;

-          50/100 частки, надалі амбулаторію, що знаходиться в с. Горівка Дубенського р- ну Рівненської області по вул. Яськіна, буд. 2б.

Однак, позивач в своїй позовній заяві посилається на те, що нею було передано мені в порядку п. 2.1. попереднього договору від 12.10.2010 року забезпечувальний платіж в сумі 340125,70 грн. (що є еквівалентом 43000 доларів США) і такі кошти я ніби-то прийняв.

Я категорично заперечую факт передачі мені грошових коштів у вищевказаній сумі як на час укладення попереднього договору від 12.10.2010 року, так і пізніше, оскільки жодних коштів від позивача Петрець М.М., чи інших осіб, я не отримував.

Відповідно до п. 2.1. попереднього договору від 12.10.2010 року, покупець (Петрець М.М.) на підтвердження свого наміру щодо укладення Основного договору передає на момент підписання даного договору продавцю (Петрук М.В.) забезпечувальний платіж у розмірі 340125,70 грн., що є еквівалентом 43000 доларів США. Як я вважаю, таку суму коштів покупець повинен був мені передати в рахунок укладення нами договору купівлі-продажу визначеного в попередньому договорі майна. Тому ніяких коштів від Петрець М. М. чи її представників на час підписання попереднього договору я не отримував і не видавав з цього приводу жодних розписок.

Оскільки ні одна із сторін протягом строку, встановленого попереднім договором, тобто, до 12.10.2011 року, не звернулась з пропозицією укласти договір до іншої сторони і не направляла письмового повідомлення про це іншій стороні, відповідно до ч. З ст. 635 ЦК України, зобов’язання, встановлені попереднім договором від 12.10.2010 року, вважаються припиненими.

Жодної вини сторони Петрука М. В. чи порушення з його боку зобов’ язань, взятих на себе згідно з попереднім договором від 12.10.2010 р., - немає, а відповідно, він не може нести цивільно-правову відповідальність за неукладення договору купівлі-продажу, виходячи зі змісту ст.ст. 635, 614 ЦК України.

Тому вимоги позивачки Петрець М.М. в частині стягнення з мене, Петрука М.В., штрафу в розмірі 340125,70 грн. та забезпечувального платежу в розмірі 340125,70 грн. не підлягають задоволенню як безпідставні, а всі зобов’язання, передбачені попереднім договором від 12.10.2010 р., - мають бути визнаними припиненими.

Крім того, 12.10.2010 року, під час складання попереднього договору, мною було видано довіреність, якою я уповноважив Петрець Миколу Елеміровича та Петрець Михайла Елеміровича представляти мої інтереси з питань управління та розпорядження належним мені нерухомим майном (яке мало бути предметом договору купівлі-продажу відповідно до укладеного попереднього договору) і яка була посвідчена приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Плєтньовим

В.О.

Я вважав, що вказана довіреність не надає моїм представникам права відчужувати від мого імені належне мені майно, а лише право на управління цим майном та отримання відповідної документації щодо його використання.

З поданої Петрець М.М. позовної заяви я дізнався, що ще 12.10.2010 року між моїми довірителями - Петрець Михайлом Елеміровичем (який виступив від мого імені) та Петрець Миколою Елеміровичем (який виступив від імені Петрець Марії Михайлівни) було укладено безоплатний договір купівлі-продажу належного мені на праві власності майна, а саме:

-          50/100 частки в праві спільної часткової власності на нежитлову будівлю - котельню, що знаходиться в с. Горівка Дубенського р-ну Рівненської області по вул. Яськіна, буд. За;

-          50/100 частки, надалі амбулаторію, що знаходиться в с. Горівка Дубенського р- ну Рівненської області по вул. Яськіна, буд. Зб.

Цей договір також був посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Плєтньовим В. О.

Відповідно до ч. З ст. 238 ЦК України, представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, у своїх інтересах, або в інтересах іншої особи, представником якої він одночасно є.

Так як Петрець Микола Елемірович виступив від імені Петрець М.М. і одночасно був моїм представником, я вважаю, що договір купівлі-продажу від 12.10.2010 р. не відповідає вимогам закону, зокрема, суперечить цивільному кодексу України, а тому в порядку ч. 1 ст. 203 та ч. 1 ст. 215 ЦК України, такий правочин повинен бути визнаний судом недійсним.

Слід зазначити, що внаслідок порушення вимог ст. 238 ЦК України, два моїх представники - Петрець Михайло Елемірович та Петрець Микола Елемірович, уклали правочин (договір купівлі-продажу від 12.10.2010 р.), відповідно до якого, за явно заниженою ціною, мене було позбавлено права власності на належне мені майно, вартість якого значно перевищує встановлену в договорі купівлі-продажу (17500 грн.). І я вважаю, що в даному випадку наявна зловмисна домовленість моїх представників з іншою стороною (яка є родичем обох представників) під час вчинення цього правочину.

Згідно зі ст. 232 ЦК України, правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною, визнається судом недійсним.

Оскільки правовідносини щодо виконання умов попереднього договору від 12.1G.2G1G р., видачі довіреності та укладення договору купівлі-продажу стосуються одного і того ж нерухомого майна, належного мені на праві власності, вони тісно пов’язані між собою і випливають з кількох вчинених в один день правовідносин, я вважаю, що цей зустрічний позов доцільно розглядати з первинним позовом Петрець М.М.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 2G3, 215, 232, 238, 614, 635 ЦК України, керуючись ст.ст. 3, 119-12G, 123-124 ЦПК України, -

П Р О Ш У    С У Д :

  1. Прийняти цей зустрічний позов до спільного розгляду з позовом Петрець Марії Михайлівни до Петрука Миколи Володимировича про повернення забезпечувального платежу та стягнення штрафу.
  2. Визнати припиненим всі зобов’язання за попереднім договором купівлі-продажу від 12.1G.2G1G року, укладеним між Петрець Марією Михайлівною та Петруком Миколою Володимировичем та посвідченим приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Плєтньовим В. О.
  3. Визнати недійсним договір купівлі-продажу, укладений 12.1G.2G1G року між Петрець Марією Михайлівною та Петруком Миколою Володимировичем та посвідченим приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області Плєтньовим В. О.
  4. Судові витрати покласти на Петрець Марію Михайлівну.

ДОДАТОК:

  1. Копія цієї зустрічної позовної заяви, на 3-х арк.;
  2. Копія попереднього договору, в 2-х екз., на 4-х арк.;
  3. Копія довіреності, в 2-х екз., на 2-х арк.;
  4. Копія договору купівлі-продажу, в 2-х екз., на 6-ти арк.
  5. Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.

 

01 грудня 2011 року                                                                                                    М.В. Петрук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.