В ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 


Позивач:              Товариство з обмеженою відповідаль-ністю фірма «Тест»,
33023 м. Рівне вул. Кн. Ольгиої 22,
 2600222222222 в ф-ї ВАТ “Держ. експ.- імп.банк України” в м. Рівне, МФО 333539 Код ЄДРПОУ 22222222222,
тел. (0362) 2222222, 2222222

 

Відповідач:         Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації,
35500, м. Радивилів, вул.. І. Франка, 11, Рівненської області,

р/р № 2222222222222222 ГУДКУ в Рівненській області, МФО 833017, код 22222222222, тел. (03633) 2222222222

про стягнення заборгованості в сумі 270944,00 грн., 25468,73 грн. інфляційних втрат, 9241,79 грн. трьох відсотків річних та неустойки в сумі 43056,70 грн.

Ціна позову:     348711 грн. 22 коп.

 

П О З О В Н А    З А Я В А

 

10 серпня 2010 року між товариством з обмеженою відповідальністю «Тест» та Відділом освіти Радивилівської районної державної адміністрації було укладено договір підряду № 25 на виконання будівельних робіт по встановленню топкової № 1 Радивилівського НВК «школа № 1 – гімназія» по вул. Грушевського, 39 в м. Радивилів Рівненської області.

Згідно з даним договором, позивач – ТзОВ – фірма «Тест» зобов’язалась виконати усі передбачені замовленням роботи по виконанню будівельних робіт по встановленню топкової № 1 Радивилівського НВК «школа № 1 – гімназія» по вул. Грушевського, 39 в м. Радивилів Рівненської області в межах договірної ціни власними та залученими силами, здати в обумовлені строки об’єкт в експлуатацію Замовнику, а відповідач – Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації, зобов’язувався провести оплату виконаних робіт на умовах договору.

Договірні зобов’язання виконувались позивачем належним чином, у відповідності з проектно-кошторисною документацією, затвердженою відповідачем, будівельними нормами та в визначені п. 3.1 Договору підряду строки, і 27 серпня 2010 року ТзОВ «Тест» всі будівельно-монтажні роботи по встановленню топкової № 1 Радивилівського НВК «школа № 1 – гімназія» по вул. Грушевського, 39 в м. Радивилів, – були виконані в повному обсязі, про що було складено довідку про вартість виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3 на суму 270944 грн. 00 коп.) та акт приймання замовником виконаних підрядних робіт (типова форма № КБ-3 на суму 270944 грн. 00 коп.).

Жодних претензій щодо якості виконаних будівельно-монтажних робіт стороною відповідача товариству «Тест» не заявлялось.

Договірна ціна проведених позивачем будівельно-монтажних робіт визначена сторонами в п. 2.1. Договору та проектно-кошторисній документації в розмірі 277784 грн. 00 коп. (в тому числі вартість виготовленої проектно-кошторисної документації 6840 грн. 00 коп., яка була оплачена Відділом освіти Радивилівської районної державної адміністрації), затвердженій начальником Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації наказом № 289/1 від 10.08.2010 року.

Відповідно до п. 1.1. Договору підряду від 1.08.2010 року, Відділ освіти Радивилівської районної державної адміністрації зобов’язався провести оплату виконаних робіт на умовах цього договору; кінцевий розрахунок проводиться після виконання всіх робіт та після підписання акту виконаних робіт «Ф КБ-2 та КБ-3» (п. 4.2. Договору підряду від 10.08.2010 року).

Однак, починаючи з 27.08.2010 року за Відділом освіти Радивилівської районної державної адміністрації перед нашим підприємством рахується заборгованість на суму 270944 грн. 00 коп.

Виставлена позивачем 29 серпня 2011 року претензія № 1 з додатками про необхідність сплати заборгованості, була проігнорована відповідачем.

Відповідно ст. 193 ГК України суб’єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання – відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов’язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

Відповідно ч. 1 ст. 525 ЦК України одностороння відмова від виконання зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Згідно ст. 526 ЦК України зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог актів цивільного законодавства. Ст. 611 ЦК України встановлено, що в разі порушення зобов’язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Відповідно до статі 625 Цивільного кодексу України боржник який прострочив виконання грошових зобов’язань зобов’язаний заплатити суму боргу з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох процентів річних від простроченої суми, якщо законом або договором не встановлено інший розмір процентів.

Таким чином, на даний час у Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації перед ТзОВ – фірма «Тест» наявна заборгованість по основному договірному зобов’язанню – 270944 грн. 00 коп.

Розмір втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів складає 25468,73 грн. (розрахунок додається).

Розмір трьох процентів річних від простроченої суми складає 9241 (дев’ять тисяч двісті сорок одна) гривня 79 коп. (розрахунок додається).

 

Крім того, в зв’язку з простроченням виконання грошового зобов’язання, відповідно до п. 12.1 Договору підряду, ст. 625 ЦК України та ст.ст. 231, 232 ГК України, відповідач повинен сплатити позивачу неустойку в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від ціни договору за кожен день прострочення платежу, в сумі 43056 грн. 52 коп. (розрахунок додається).

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 1, 2, 54 – 57, 82 ГПК України, –

 

П р о ш у     с у д :

 

Стягнути з Відділу освіти Радивилівської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 02145872) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю – фірми «Тест» (ЄДРПОУ 2222222222) 270944,00 (двісті сімдесят дев’ятсот чотири) гривні 00 коп. заборгованості за виконані будівельні роботи, 25468 (двадцять п’ять тисяч чотириста шістдесят вісім) гривень 73 коп. втрат від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів, 9241 (дев’ять тисяч двісті сорок одну) гривню 79 коп. трьох відсотків річних від простроченої суми, неустойку в розмірі 43056 (сорок три тисячі п’ятдесят шість) гривень 70 коп. та судові витрати по справі.

 

Додатки:

 

 1. Копія договору підряду, на 3-х арк.;
 2. Копія наказу № 289/1 від 10.08.2010 р., на 1 арк.;
 3. Копія зведеного кошторисного розрахунку будівництва, на 1 арк.;
 4. Копія акту встановлення договірної ціни, на 1 арк.;
 5. Копія довідки про вартість виконаних робіт (Ф. КБ-3), на 1 арк.;
 6. Копія акту приймання виконаних підрядних робіт (Ф. КБ-2), на 4-х арк.;
 7. Копія рахунку-фактури № СФ-0000208 від 27.08.2010 р., на 1 арк.;
 8. Копія претензії № 1, на 2-х арк.;
 9. Копія повідомлення про вручення, на 1 арк.;
 1. Розрахунок неустойки, на 1 арк.;
 2. Розрахунок інфляційних втрат, на 1 арк.;
 3. Розрахунок 3-х процентів річних, на 1 арк.;
 4. Договір про надання юридичних послуг, на 1 арк.;
 5. Копія платіжного доручення, на 1 арк.;
 6. Копія свідоцтва про державну реєстрацію, на 1 арк.;
 7. Копія витягу з Єдиного державного реєстру ЮОФОП, на 1 арк.;
 8. Платіжне доручення про сплату державного мита, на 1 арк.;
 9. Платіжне доручення про доплату державного мита, на 1 арк.;
 10. Платіжне доручення про оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу, на 1 арк.
 11. Квитанція про відправлення відповідачу копії позовної заяви та доданих документів, на 1 арк.;
 12. Опис вкладення до цінного листа, на 1 арк.;

 

 

 

 

Директор

ТзОВ «Тест»                                                                                                 М.М. Петрук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.