В Рівненський міський суд

 

Позивач:        Демчук Дмитро Володимирович,
проживаючий за адресою:

33000, м. Рівне, вул. Іллівська, 22, кв. 15

моб./тел. 00000000000

 

Відповідач:     Публічне акціонерне товариство «АЕС Титанік»,

що знаходиться за адресою:

30000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 22,

тел. 00000000, 0000000000

 

 

п о з о в н а     з а я в а

про скасування дисциплінарного стягнення та відшкодування моральної шкоди

 

Я працюю на посаді інженера з охорони праці служби ОП ПАТ «АЕС Титанік» з 2008 року і по даний час.

Наказом Голови правління ПАТ «АЕС Титанік» № 85 від 01.02.2012 року я був притягнутий до дисциплінарної відповідальності ніби-то за неналежне виконання мною нормативно-правових актів з охорони праці (порушення вимог п. 2.8. Посадової інструкції інженера з охорони праці).

Я вважаю вказаний наказ № 85 від 01.02.2012 року незаконним і таким, що винесений з особистих мотивів директора з ОП та НС та адміністрації роботодавця, оскільки я не вчиняв жодних дисциплінарних проступків, не порушував трудової дисципліни та належним чином і в повному об’ємі виконував всі свої посадові обов’язки, визначені Посадовою інструкцією.

Так, на виконання вказівки мого безпосереднього начальника – директора з ОП та НС Іванцева В.П., мною було підготовлено інформацію про суми витрачених коштів на протипожежний захист об’єктів ПАТ «Титанік» в 2011 році, яку Іванцев В.П. особисто підписав та на виконання листа Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 14/3-1994 від 20.12.2011 року, направив в міністерство ще 11.01.2012 року. Ніяких зауважень, претензій чи уточнень до цієї інформації в Іванцева В.П. на час його узгодження та підписання не було Однак, після офіційної подачі звіту 24.01.2012 року, мені було пред’явлено претензії, що ніби-то подана (підготована мною) інформація не містила всіх даних, які вимагались міністерством, з приводу чого 26.01.2012 року мною і було власноруч складено пояснювальну записку на ім’я безпосереднього керівника.

Так як підготовка та підписання звіту, визначеного листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 14/3-1994 від 20.12.2011 року, відповідно до резолюції на ньому, покладалась не на мене особисто, а на Директора з ОП та НС Іванцева В.П. і контроль за його складанням та повнотою відповідно здійснював Іванцев В.П., то саме він і повинен був відповідати за повноту та правильність документів, що ним подавались в Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, оскільки я, як його підлеглий, повністю та завчасно виконав покладене на мене завдання по підготовці інформації про суми витрачених коштів на протипожежний захист об’єктів в 2011 році.

Крім того, я особисто не був ознайомлений з листом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України № 14/3-1994 від 20.12.2011 року, а тому не знав і не міг знати про вимоги, що ставитимуться до звіту з пожежної безпеки.

Відповідно до п. 2.8. Посадової інструкції інженера з охорони праці, з якою я був ознайомлений, в мої службові обов’язки входить організація підготовки статистичної звітності з питань охорони праці. Таку підготовку звіту (інформації) в межах поставлених для мене завдань мною було здійснено і прийнято моїм безпосереднім керівником. Тому я не вважаю, що мною було допущено будь-яке порушення вимог посадової інструкції чи трудової дисципліни.

Згідно зі ст. 147 КЗпП України, дисциплінарне стягнення може бути застосоване до працівника лише у випадку порушення ним трудової дисципліни.

Ст. 149 КЗпП України передбачає, до застосування дисциплінарного стягнення власник або уповноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Будь-які дані, що свідчили б про порушення мною обов’язків працівника, визначених ст. 139 КЗпП України, в відповідача відсутні, а застосування до мене стягнення у вигляді догани застосоване не на підставах та не у відповідності до вимог трудового законодавства, в зв’язку з чим спірний наказ № 85 від 01.02.2012 року підлягає скасуванню як незаконний.

 

Оскільки я вважаю, що незаконно притягнутий до дисциплінарної відповідальності, і порушення моїх прав та гарантій як працівника призвели до значних моральних страждань, втрати впевненості в завтрашньому дні та побоюваннях мого незаконного звільнення з боку адміністрації підприємства, де я працюю, що призводить до необхідності прикладання мною додаткових зусиль по організації свого життя, я вважаю, що ПАТ «Титанік» повинне мені відшкодувати моральну шкоду в розмірі, який я визначаю в сумі 3000 гривень.

Право на відшкодування працівникові такої шкоди передбачене ст. 237-1 КЗпП України.

 

Мої позовні вимоги випливають з трудових правовідносин, тому на підставі п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір», я звільнений від сплати судового збору.

 

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст.ст. 139, 147, 149, 150, 237-1, 252 КЗпП України, керуючись ст.ст. 118-120 ЦПК України, –

 

п р о ш у     с у д :

 

1. Скасувати наказ Голови правління ПАТ «Титанік» № 85 від 01.02.2012 року «Про дисциплінарне стягнення» про оголошення Демчуку Дмитру Володимировичу догани.

 

2. Стягнути з ПАТ «Титанік» на користь Демчука Дмитра Володимировича моральну шкоду в розмірі 3000 гривень.

 

3. Судові витрати покласти на відповідача.

 

 

Додаток:       1. Копія цієї позовної заяви, в 2-х екз., на 4-х арк.;

                        2. Копія наказу № 85 від 01.02.2012 р., в 2-х екз., на 2-х арк..;

3. Копія листа № 14/3-1994 від 20.12.2011 р., в 2-х екз., на 2-х арк..;

4. Копія інформації, в 2-х екз., на 2-х арк..;

5. Копія пояснюючої записки, в 2-х екз., на 2-х арк..;

6. Копія посадової інструкції, в 2-х екз., на 14 арк.

 

 

 

12 лютого 2012 р.                                                                                                            Д.В. Демчук

Коментарі  

 
+1 #1 Позовна заяваЕвгений 23.05.2014, 08:51
Спасибо за заразок!
Цитата | Скарга
 
 
+2 #2 Позовна заяваВолодимир 05.12.2014, 14:08
Щиро дякую Миколі Луцюк.На підставі цієї заяви я виграв судову справу.Дай Боже Вам міцного здоров'я.
Цитата | Скарга
 
 
0 #3 Позовна заяваМиколаїв 16.12.2017, 00:23
15.12.2017
Щиро дякую за зразок!
Цитата | Скарга
 
 
0 #4 Позовна заяваМиколаїв 16.12.2017, 00:25
Щиро дякую за зразок!
Цитата | Скарга
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.