В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Судді Мошкіній А.Р.

Представника цивільного Позивача:   Адвоката
     Мельника Володимира Федоровича
33022, м. Рівне, вул. Чорновола, 82
тел. 067 890 98 74

Позивач:    Бовчук Анна Григорівна
м. Рівне, вул. Гринника, 18, кв. 2

Відповідач:    Бовчук Петро Ігорович
м. Рівне, вул. Мельниківців, 11, кв. 19

Справа №582/32/16-кЗ А Я В А
про збільшення розміру позовних вимог09 січня 2016 року Бовчук Анною Григорівною було заявлено цивільний позов в кримінальному провадженні № 12015190020004949 від 17.11.2014 року до Бовчука Петра Ігоровича про відшкодування матеріальної та моральної (немайнової) шкоди, завданої вчиненням кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 121 КК України. У вказаній справі я, адвокат Мельник В. Ф., уповноважений представляти інтереси потерпілої Бовчук А. Г. як цивільного позивача.
Завдані їй Бовчуком П. І. тілесні ушкодження спричинили собою необхідність відновлення стану здоров’я. Під час лікування нею було витрачено: на придбання ліків та лікарських засобів –18430 (всімнадцять тисяч чотириста тридцять) гривень 40 коп., які було заявлено до відшкодування в первинному позові.
Однак, при поданні позовної заяви Бовчук А. Г. були враховані не всі витрати на лікування тілесних ушкоджень, завданих їй Бовчуком П. І. з огляду на це бажаємо збільшити розмір позовних вимог в цій частині.
Відповідно до ч.5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв’язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.
Відповідно до ч. 2 ст. 31 ЦПК України позивач має право протягом усього часу розгляду справи збільшити або зменшити розмір позовних вимог
З урахуванням збільшення суми позовних вимог в частині витрат на лікування, загальна сума шкоди, завданої потерпілій Бовчук А. Г. – Бовчуком П. І. складає 21890, 09 грн. (підтверджуючі копії фіскальних чеків на всю суму заявлених до відшкодування витрати додаються до цієї заяви).
На підставі викладеного, з врахуванням збільшення розміру заявлених позовних вимог, керуючись ч. 2 ст. 31, ЦПК України, ст.ст.  63, 127, 128 КПК України, -


П Р О Ш У   С У Д:

1.    Стягнути з Бовчука Петра Ігоровича на мою користь 21890,00 грн.  (двадцять одну тисячу вісімсот дев`яносто) гривень 09 коп. матеріальної шкоди.
2.    Стягнути з Бовчука Петра Ігоровича на мою користь відшкодування моральної шкоди у сумі 100000 (сто тисяч) гривень.
Додатки:
1.    Копії чеків на 13-х арк.;
2.    Копія цієї заяви з додатками, в 2-х екз.

     23  лютого 2016 року                                                                                                                                                                      Мельник В. Ф.                                                                                                                                                                                                    

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.