В АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Апелянт (Відповідач):    Садово-городницьке товариство масиву «Озерянський»,
35084, с. Озеряни, Костопільського району, Рівненської області
тел. 28-90-45

Позивач:    Шухевич Віктор Вікторович,
33000, м. Рівне, вул. Буська, 18/8,
Тел. 0670111688

справа №598/567/15-ц

 
АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на рішення Костопільського районного суду Рівненської області від 10 травня 2015 року


10 травня 2015 року Костопільський суд Рівненської області ухвалив рішення по справі за позовом Шухевича Віктора Вікторовича до Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» про усунення перешкод в користуванні електроенергією, зобов’язання поновити електропостачання шляхом підключення даного будинку до електричної мережі та стягнення моральної шкоди, яким позовні вимоги були частково задоволені, визнано дії Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» по відключенню від енергопостачання садового будинку № 332, який розташований в с. Озеряни, Костопільського району на території Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» та належить Шухевичу Віктору Вікторовичу незаконним та зобов’язано Садово-городницьке товариство масиву «Озерянський» поновити енергопостачання до садового будинку № 332, який розташований в с. Озеряни, Костопільського району на території Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» та належить Шухевичу Віктору Вікторовичу; в решті позовних вимог – відмовлено.
Садово-городницьке товариство масиву «Озерянський» є юридичною особою, що діє на підставі Статуту. Пунктом 4.1 Статуту визначений вищий орган управління Товариства – Конференція повноважних представників садоводів.
Конференцією Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» (постанова від 10.09.2012 року) прийняте рішення про необхідність винесення приладів обліку електричної енергії на фасади будинків з метою передачі електромереж Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» на баланс ПАТ «Рівнеобленерго».
На виконання Рішення Конференції на засіданнях Ради Товариства були прийняті рішення, оформлені протоколами (від 12.05.2013, 13.06.2014р., 12.10.2014 р.) про зобов’язання членів товариства винести електролічильники на фасад будинків.
На засіданні Ради товариства 13.06.2014 року був розроблений та затверджений зразок припису про зобов’язання членів Товариства винести лічильники на фасад будинку.
Протоколом Ради Товариства вирішено членам Товариства, які не виконали рішення  Конференції припинити подачу електроенергії негайно.
Відповідно до п. 2.7 Статуту Садово-городницького товариства масиву «Озерянський», член товариства масиву зобов’язаний суворо дотримуватись законодавства, вимог Статуту, рішень загальних зборів садоводів, конференцій повноважних представників садоводів, ради товариства масиву.
Такий припис на виконання рішення органів управління Товариства був вручений Позивачу – члену Товариства (копія корінця припису від 04.09.2014 р. додана до заперечення в матеріалах справи), проте виконаний ним не був, внаслідок чого він був відключений від енергопостачання.
Позивач в своїй позовній заяві не заперечував факт отримання саме ним припису про усунення порушень Правил користування електроенергією та вимогою винесення лічильника електроенергії на фасад будинку, однак ці вимоги ним не були виконані, оскільки він з ними не погоджувався.
Разом з тим, Позивач звернувся до суду, вважаючи, що таке відключення порушує його права.
Рішенням Костопільського суду Рівненської області суду 10 травня 2015 року суду його позов задоволено частково та визнано дії Товариства по відключенню від енергопостачання садового будинку належного Позивачу незаконним та зобов’язано Товариство поновити енергопостачання до садового будинку № 332.
Вказане рішення вважаємо незаконним, необґрунтованим та таким, що не відповідає нормам матеріального права, а також фактичним обставинам справи виходячи з наступного.
Порушення норм матеріального права та неправильність установлення обставин, як мають значення для справи.
Позивач Шухевич В. В., який є членом Товариства, обґрунтовує позовні вимоги, посилаючись на незаконне відключення його садового будинку на ділянці №332 Садово-городницького товариства від енергопостачання.
Підставами своїх вимог позивач називає порушення Товариством Правил користування електричною енергією для населення, затверджені Постановою КМУ від 26 липня 1996 року №1357, згідно п. 35 яких лише енергопостачальник має право відключати споживача від енергопостачання та лише з підстав наведених у пункті 35 цих Правил.
Суд першої інстанції з такою позицією позивача погодився та зазначив, що жодного із порушень передбаченого п. 35 Правил користування електричною енергією позивачем не вчинено.
Разом з тим, суд посилається на договір №7-3/455 про постачання електричної енергії, укладений 2005 році між ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго» та Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський», відповідно до якого Садово-городницьке товариство масиву «Озерянський» є споживачем електроенергії.
При цьому суд посилається на п.9.1.4 та 9.1.6 Договору, згідно яких відключення електроустановок споживачів які беруть участь у передачі електричної енергії субспоживачам, здійснюється Споживачем лише за погодженням з постачальником, і лише у випадках заборгованості субспоживача за електричну енергію. Суд зазначає, що такої згоди ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго», правонаступником якого є ПАТ «Рівнеобленерго» не надавало.
Однак, при встановленні статусу позивача як «субспоживач електроенергії» суд неправильно визначив обставини існуючих правовідносин між Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський» та як наслідок невірно визначив статус спірних правовідносин та  норми матеріального права, якими вони регулюєтються.
    Позивач посилається на Правила користування електричною енергією для населення, затверджені Постановою КМУ від 26 липня 1996 року №1357 (далі – Правила №1357). Однак, на Позивача дія правил №1357 не поширюється з огляду на п. 3 цих правил, згідно якого Споживання електричної енергії  здійснюється  на  підставі договору  про  користування  електричною енергією між споживачем і енергопостачальником,   що   розробляється    енергопостачальником згідно з  Типовим  договором про користування електричною енергією (додаток 1) і укладається на три роки. Такий договір між Позивачем і Енергопостачальником не укладався, тому він не є споживачем електроенергії в розумінні Правил №1357.
До спірних правовідносин застосовуються Правила користування електричною енергією №28 затверджені постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 N 928 (далі – ПКЕЕ №28).
У п.2.1 договору між ЗАТ «Ей-І-Ес» Рівнеенерго та Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський», йдеться про те, що під час виконання умов цього договору, а також вирішення всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією (ПКЕЕ).
Саме цим нормативним актом разом з договором між ЗАТ «Ей-І-Ес» Рівнеенерго» та Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський» передбачені права та обов`язки Позивача, як члена Товариства.
Зокрема, розділом 9 Договору встановлені стосунки Товариства із третіми особами: у п.п.9.1.1 Договору зазначено, що якщо до електромереж Споживача приєднані в установленому порядку електроустановки інших споживачів (ділі - субспоживачів), стосунки між ним регулюються Договором про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання Споживача.
Жодних договорів  про спільне використання технологічних мереж основного споживача або Договором про технічне забезпечення електропостачання Споживача між Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський» та Позивачем не укладалось.
Відтак, ні у розумінні ПКЕЕ №28, ні згідно умов Договору між ЗАТ «Ей-І-Ес» Рівнеенерго та Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський», Позивач не має статусу субспоживача електричної енергії.
Відносини між енергопостачальником ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго», Садово-городницьким товариством масиву «Озерянський» та Позивачем регулюються на підставі наступних норм матеріального права:
Відповідно до ст. 26 Закону України «Про електроенергетику» споживання енергії   можливе  лише  на  підставі договору з енергопостачальником.
Такий договір укладений між Товариством і ЗАТ «Ей-І-Ес»Рівнеенерго».
Відповідно до положень пункту 1.2 Правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.1996 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910), (далі – ПКЕЕ) населений пункт - юридична особа - споживач (власник електроустановок населеного пункту або уповноважена власником (співвласниками) експлуатаційна організація, в господарському віданні якої є електроустановки населеного пункту), об'єднує населення на визначеній території та утримує ці електроустановки з метою забезпечення електричною енергією споживачів населеного пункту.
Особливості постачання електричної енергії для населених пунктів визначені розділом 12 ПКЕЕ.
Згідно із пунктом 12.3 ПКЕЕ населений пункт (садове товариство) на підставі договору про постачання електричної енергії здійснює закупівлю електричної енергії у постачальника електричної енергії з метою її подальшого використання споживачами населеного пункту для задоволення комунально-побутових потреб споживачів населеного пункту, для технічних цілей та інших потреб населеного пункту. За обсяг закупленої електричної енергії з постачальником електричної енергії розраховується населений пункт відповідно до умов договору.
Пунктом 12.4 Правил користування електричною енергією №28 затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 передбачено, що закупівля електричної енергії у постачальника за рахунок коштів споживачів населеного пункту, умови використання електричної енергії, розрахунків за  неї,  умови технічного забезпечення електропостачання електроустановок споживачів населеного пункту, утримання та обслуговування технологічних електричних  мереж  населеного  пункту   регулюються установчими документами  населеного пункту  та/або укладеними у встановленому законодавством  порядку договорами  між  споживачами   населеного пункту  та  населеним пунктом  щодо  обслуговування технологічних електричних мереж населеного пункту.
Положеннями пункту 12.5 ПКЕЕ визначено, що у разі прийняття відповідного рішення органом управління населеного пункту споживач населеного пункту або фізична особа, електроустановки якої приєднані до технологічних електричних мереж населеного пункту (далі - споживач на території населеного пункту), для користування електричною енергією має право, в тому числі укласти тристоронній договір про користування електричною енергією на території населеного пункту з постачальником електричної енергії та населеним пунктом на основі типового договору (додаток 5 до Правил) та договір про користування електричною енергією відповідно до Правил користування електричною енергією для населення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 № 1357 (далі - ПКЕЕН).
Тристоронній договір між Позивачем, ПАТ «Рівнеенерго» та Товариством не укладався.
Оскільки садівниче  товариство  є  юридичною особою, тому споживачем електричної енергії на підставі договору,  укладеного з енергопостачальною компанією,  є саме товариство.  Товариство  має власну  електромережу і розподільчі пристрої.  Члени товариства не мають  договірних  відносин  щодо  постачання   електроенергії   з обленерго.  Взаємовідносини між членами садового товариства і його керівництвом,  в тому числі розрахунки за спожиту  електроенергію, приєднання  та  відключення  від  електромереж  товариства  і інші питання про  енергопостачання  окремих  його  членів,  регулюються статутом  товариства або вирішуються згідно з Законом України "Про об'єднання громадян")  на  зборах  всіх  членів  або представників членів об'єднання.
Такі висновки викладені також в численних роз’ясненнях НКРЕ № 1372/09/47-12 від 05.03.2012, N 03-39-09/1334 від 23.03.2005, Листі Держенергонагляду від 11.03.2011 № 03/10-922, на що при розгляді справи неодноразово звертав увагу представник відповідача та які не взяті до уваги судом першої інстанції.
Тобто, Позивачем, як членом Товариства свідомо не виконуються рішення  вищих органів управління Товариства, (Постанова Конференції 11.08.2012 року, Рішення Ради Товариства від 12.05.2013, 13.06.2014р., 12.10.2014 р.),  про необхідність винесення приладів обліку електричної енергії на фасади будинків з метою передачі електромереж Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» на баланс ПАТ «Рівнеобленерго» йому було відомо.
Такі вимоги є законними і передбачені Правилами користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (у редакції постанови НКРЕ від 22.08.2002 N928 (далі - Правила), та Рішеннями органів управління Товариства, прийнятих на виконання його статутних завдань.
Таким чином, враховуючи, що будь-які договірні відносини між позивачем Шухевичем В. В. та енергопостачальною організацією (ПАТ «Рівнеобленерго») на постачання електричної енергії – відсутні та він не є субспоживачем електроенергії, ним не надавався доступ до приладів обліку електричної енергії, не виконуються приписи Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» щодо винесення електрооблікових приладів на фасад будинку, підстави для задоволення його позовних вимог відсутні.
Дії позивача щодо протиправного використання електричної енергії в порушення вимог Правил користування електричною енергією, не можуть бути підставою для задоволення позову та зобов’язання Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» вчинити дії щодо поновлення електропостачання садового будинку №332, який розташований в с. Озеряни, Костопільського району на території Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» та належить Шухевичу Віктору Вікторовичу.
Суд першої інстанції, застосував до спірних правовідносин норми матеріального права, які не підлягають до застосування, неправильно установив обставини, які мають значення для справи, невірно визначив відповідно до встановлених обставин правовідносини, порушивши норми ст. 26 Закону України «Про електроенергетику», з порушенням норм Правил користування електричною енергією №28 затверджених постановою НКРЕ від 31.07.96 N 28 (п.2.1, 12.4, 12.5), не врахувавши численні роз’яснення профільних відомств (лист НКРЕ № 1372/09/47-12 від 05.03.2012, N 03-39-09/1334 від 23.03.2005, Лист Держенергонагляду від 11.03.2011 № 03/10-922), дійшов до необґрунтованого висновку про наявність підстав для задоволення позовних вимог Шухевича В. В., який грубо порушує норми Статуту Садово-городницького товариства масиву «Озерянський», прийнятого на його виконання рішення Конференції Товариства та Правила користування електричною енергією.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 292, 294, 309, 314 ЦПК України, -

 ПРОШУ  СУД:

1.    Рішення Костопільського районного суду Рівненської області від 10 травня 2015 року у цивільній справі № 598/567/15-ц за позовом Шухевича Віктора Вікторовича до Садово-городницького товариства масиву «Озерянський» про усунення перешкод в користуванні електроенергією, зобов’язання поновити електропостачання шляхом підключення даного будинку до електричної мережі та стягнення моральної шкоди, – скасувати, ухваливши нове рішення, яким в позовних вимогах відмовити в повному обсязі.


ДОДАТКИ:     1. Копія апеляційної скарги, на 5-х арк.;
                   2. Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.Голова Ради Садово-городницького
товариства масиву «Озерянський»                                                                                                                                                                                                                                     О. М. Павлюк

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.