В РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
вул. 16 Липня, буд. № 87, м. Рівне, 33028


Позивач:    Щек Ігор Ігорович
вул.  Муська, 25/7, смт. Рокитне, Рівненська обл., 34200
тел. 0682260765

Відповідач 1:

Державний реєстратор прав на нерухоме майно реєстраційної служби Рокитнівського районного управління юстиції Рівненської області
Дех Ігор Іванович
вул. Незалежності, 24, смт. Рокитне, Рівненська обл., 34200

Відповідач 2:

Рокитнівське районне управління юстиції Рівненської області
вул. Незалежності, 24, смт. Рокитне, Рівненська обл., 34200

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог:       Бусько Ірина Ігорівна
вул.  Муська, 25/7, смт. Рокитне, Рівненська обл., 34200


АДМІНІСТРАТИВНИЙ  ПОЗОВ
про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора


    Я, Щек Ігор Ігорович, з 14 листопада 1998 року, зареєстрований та постійно проживаю в квартирі, яка знаходиться за адресою: вул. Муська, 25/7, смт. Рокитне, Рівненська обл.  Право власності на яку було зареєстровано в  КП « Рівненським обласним БТІ Рівненської обласної Ради» за мною та моєю мамою, Бусько Іриною Ігорівною.
     04 лютого 2016 року я отримав позовну заяву від Жук Інни Віталіївни до мене та Рокитнівського районного сектору управління ДМС України в Рівненській області про усунення перешкод в користуванні житловим приміщенням та зняття з реєстрації. З якої мені стало відомо, що позивач на підставі договору дарування від 10.12.2014 р. прийняла в дар від Бусько Ірини Ігорівни квартиру, яка знаходиться за адресою: вул. Муська, 25/7, смт. Рокитне, Рівненська обл.
    У договорі дарування, який додається до вказаного позову, зазначено, що квартира належала Бусько Ірині Ігорівні на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 10 грудня 2014 року індексний номер 8762231 та витягу № 29367999 про реєстрацію права власності за № 7655981 з реєстраційним номером об’єкта 495435256250 виданими реєстраційною службою Рокитнівського районного управління юстиції Рівненської області 19 листопада 2014 року.
Державним реєстратором прав реєстраційної служби Рокитнівського районного управління юстиції Дех Ігором Івановичем на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 29352231 від 10.12.2014 р., виданого державним реєстратором Рокитнівського РУЮ Рівненської обл., Дех І. І., прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) № 17983699 від 11.11.2014 р., на підставі якого за Бусько Ірино Ігорівною зареєстровано  право приватної власності на квартиру, що знаходиться за адресою: вул. Муська, 25/7, смт. Рокитне, Рівненська обл.
Вважаю рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17983699 від 11.11.2014 р., незаконним, та таким, що порушує мої майнові права та підлягає скасуванню з огляду на наступне.

    1. Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  від 01.07.2004 № 1952-IV (в редакції, яка діяла на момент вчинення реєстраційної дії, далі – Закон) визначено правові, економічні, організаційні засади проведення державної реєстрації речових та інших прав, які підлягають реєстрації за цим Законом, та їх обтяжень і спрямований на забезпечення визнання та захисту державою цих прав,  створення умов для функціонування ринку нерухомого майна.
    Відповідно до статті 2 Закону державна реєстрація речових прав на нерухоме майно -  офіційне  визнання і підтвердження державою  фактів  виникнення,  переходу  або  припинення  прав  на нерухоме майно, обтяження таких прав шляхом внесення відповідного запису до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
    Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна система, що містить відомості про права на нерухоме  майно, їх  обтяження, а також про об'єкти та суб'єктів цих прав.
    Частиною 2 статті 3 Закону встановлено, що держава гарантує достовірність зареєстрованих прав на нерухоме майно та їх обтяжень.
    Відповідно до ст.18 Закону свідоцтво  про  право  власності  на  нерухоме  майно,  що підтверджує  виникнення  права  власності при здійсненні державної реєстрації прав на нерухоме майно, видається:
1) фізичним та юридичним особам на новозбудовані,реконструйовані об'єкти нерухомого майна;
2)членам житлового,житлово-будівельного,дачного,гаражного чи іншого відповідного кооперативу, які повністю внесли свої пайові внески;
3) юридичним  особам у  разі  внесення до  статутного фонду (статутного або складеного капіталу) об'єктів нерухомого майна їх засновниками (учасниками);
4) фізичним особам та юридичним особам,які в разі ліквідації(реорганізації)   юридичної особи отримали у власність у встановленому законодавством порядку нерухоме майно юридичної особи, що ліквідується (реорганізується);
5) фізичним особам та юридичним особам, що вийшли зі складу засновників   (учасників)  юридичної  особи  за  рішенням  органу, уповноваженого на це установчими документами, отримали у власність об'єкт нерухомого майна, переданий їм;
6) реабілітованим громадянам,яким повернуто у власність належні їм об'єкти нерухомого майна;
7) у разі виділення окремого об'єкта нерухомого майна зі складу об'єкта нерухомого майна, що складається із двох або більше об’єктів.
8) фізичним та юридичним особам на об'єкти нерухомого  майна, які в установленому порядку переведені з житлових у нежитлові і навпаки;
8-1) фізичні та юридичним особам у разі безоплатної передачі їм земельної ділянки із земель державної чи комунальної власності за рішенням органів державної ради, Ради міністрів АРК, органів місцевого самоврядування;
9) в інших випадках, встановлених законом.
    Приписами п.2 ч. 1 ст.19 Закону закріплено, що державна реєстрація проводиться на підставі свідоцтв про право власності на  нерухоме  майно,  виданих відповідно до вимог цього Закону.
Відповідно до ч.2 ст.9 Закону державний реєстратор встановлює відповідність заявлених прав і поданих документів   вимогам   законодавства,    а    також    відсутність суперечностей  між заявленими  та  вже зареєстрованими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями.
    Враховуючи, що право власності вже було зареєстровано комунальним підприємством "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації", державний реєстратор повинен був здійснити перереєстрацію речового права в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
     На виконання ч.2 ст.9 Закону для встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства, державному реєстратору необхідно було витребувати в заявника довідку щодо наявності зареєстрованих речових прав на вказане нерухомого майна з КП "Рівненське обласне бюро технічної інвентаризації" (або самостійно надіслати запит) для усунення суперечностей, що виникають при аналізі інформації, зазначеної в документах для державної реєстрації.
     Натомість, державним реєстратором проведено реєстрацію права власності в ДРРП з видачею свідоцтва на право власності.
    Враховуючи наведене, свідоцтво було видане з підстав, не передбачених ст. 18 Закону,з порушенням проведення процедури державної реєстрації,  а отже є таким, що немає юридичної сили.
    Так як, відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, рішення про державну реєстрацію приймалось на підставі свідоцтва про право власності, виданого з порушеннями в процесі такої реєстрації, вважаю, рішення про державну реєстрацію від 11.11.2014 р. незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

    2. Окрім того, викликає сумнів факт особистої подачі документів для проведення державної реєстрації права власності заявником.
    У витязі серії ЕМН №537980 від 11.11.2014 зазначено, що державна реєстрація здійснювалась  на підставі особистої заяви Бусько Ірини Ігорівни.
    Однак, мені достовірно відомо, що моя матір в той час знаходилась на стаціонарному лікуванні в Рокитнівській районній лікарні після перенесеного інсульту.
    Варто зазначити, після останнього перенесеного інсульту у листопаді 2014 року Бусько І. І. втратила спроможність писати та читати.
    Тобто, Бусько І. І.фізично не мала можливості заповнити, підписати та подати заяву про реєстрацію права власності № 8904644 від 11.11.2014 р.
    Відповідно до п. 3 ч. 1 ст.24 Закону у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень звернулась неналежна особа.
    Отже, державний реєстратор повинен був прийняти рішення про відмову у державній реєстрації права власності у зв’язку з тим, що із заявою про державну реєстрацію прав звернулась неналежна особа, керуючись положеннями п.3 ч.1 ст. 24 Закону.
Нормами частини 1 статті 2 КАС України передбачено, що завданням адміністративного судочинства є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та  інтересів юридичних осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.
Як вбачається з ч. 2 ст. 2 КАС України до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 6 КАС України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси.
Відповідно до ч. 2 ст. 17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема, спори фізичних чи юридичних осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності.
Згідно з п.2 ч.2 ст.17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.
Відповідно до п.15 ч. 1 ст. 3 КАС України публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.
Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст..3, 9, 18, 19, 24 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  від 01.07.2004 № 1952-IV та керуючись ст. 3, 6, 17,  71 КАС,-

 
ПРОШУ СУД:


    1. Визнати свідоцтво про право власності на нерухоме майно № 8762231 від 10.12.2014 р. видане Реєстраційною службою Рокитнівського районного управління юстиції Рівненської області - недійсним.
    2. Визнати протиправним та скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 17983699 від 11.11.2014 р., прийняте державним реєстратором прав реєстраційної служби Рокитнівського районного управління юстиції Рівненської області Дехом Ігорем Івановичем.


ДОДАТКИ:

1. Оригінал квитанції про сплату судового збору;
2. Копія паспорта Щека І. І.  на 1 арк;.
3. Копія будинкової книги, на 1 арк.;
4. Копія витягу серії ЕМН №537980 від 11.11.2014, на 1 арк.;
5. Копія договору дарування від 10.12.14 р., на 1 арк;
7. Копія ухвали суду про відкриття провадження  від 03.02.2016 р., на 1 арк;
8. Копія даного позову з додатками для сторін, в 3 екз.«__» ______________ 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                       Щек І. І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.