ДУБЕНСЬКОМУ МІСЬКРАЙОННОМУ СУДУ
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Данила Галицького, 22

Позивач:     Іванчик Оксана Миколаївна
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Сободька, 25, кв.68

Відповідач 1:     Пижик Валентина Олександрівна
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Панкева, 12

Відповідач 2:     Обласний тижневик «Замок»
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Лисенка, 21
Тел. 324-90, 415-32
    
Відповідач 3:     Головний редактор обласного тижневика «Замок»
Щука Микола Васильович
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Лисенка, 21

цивільна справа № 559/1321/15-ц

 

МИРОВА УГОДА

В провадженні Дубенського міськрайонного суду перебуває цивільна справа №559/1321/15-ц, за позовом Іванчик Оксани Миколаївни до Пижик Валентини Олександрівни, Обласного  тижневика «Замок» та його головного редактора Щуки Миколи Васильовича, про спростування відомостей, що не відповідають дійсності, принижують честь, гідність, ділову репутацію особи та відшкодування моральної шкоди.
Ми, сторони по справі: Позивач Іванчик Оксана Миколаївна (адреса проживання:  м. Дубно, вул. Сободька, 25, кв. 68), Відповідач 1 Пижика Валентина Олександрівна  (адреса проживання: Рівненська обл., м. Дубно, вул. Панкева, 12), Відповідач 2, 3 в особі  Головного редактора обласного тижневика «Замок» Щуки Миколи Васильовича (адреса: 35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул. Лисенка, 21), далі – Сторони, обговоривши між собою предмет позову, прийшли до висновку про можливість закінчення розгляду даного спору миром і укладенням між Сторонами мирової угоди на наступних умовах:

1.    Сторони домовляються між собою по даній мировій угоді, що Відповідач1 Пижик Валентина Олександрівна, Відповідач 2 Обласний  тижневик «Замок», Відповідач 3 Головний редактор обласного тижневика «Замок» Щука Микола Васильович, зобов’язуються опублікувати в найближчому номері Обласного тижневика «Замок» спростування щодо листа «Я хочу, щоб про це знали всі!» в обласному тижневику «Замок» за №165 (910) від 05.04.2015р. під рубрикою «Спростування» наступного змісту:    

«З приводу публікації листа у номер «Я хочу, щоб про це знали всі!» в обласному тижневику «Замок», опублікованому в №165 (910) від 05.04.2015 р. під авторством В.Пижик від імені батьків дітей, які мають діабет І типу повідомляємо, що інформація стосовно медсестри Дубенської районної лікарні Іванчик Оксани Миколаївни щодо її халатності, некомпетентності та можливої наживи – не відповідає дійсності.
Інформація, викладена в зазначеному листі стосується фактів отримання Дубенською районною лікарнею тес-смужок та глюкометрів, які   не були розподілені згідно із наказом управління охорони здоров’я Рівненсько ОДА дітям, хворим на діабет І типу в м. Дубно та Дубенському районі за 2014 рік».

2.    У свою чергу, Позивач Іванчик Оксана Миколаївна відмовляється від усіх позовних вимог, а саме:
1)    Прийняти дану заяву до розгляду.
2)    Визнати недостовірними, такими, що не відповідають дійсності, принижують мою честь та гідність, ділову репутацію, відомості, опубліковані у листі «Я хочу, щоб про це знали всі!» та поширені відносно мене 05 квітня 2015 року обласним тижневиком «Замок» №165(910) «Районна лікарня пограбувала дітей міста та району, які мають цукровий діабет І типу. Пошуки привели нас у районну лікарню, де старша медсестра Оксана Іванчик через халатність, некомпетентність, за наказом  вищестоящих чи, можливо, з метою наживи отримала в Рівненській обласній дитячій лікарні … за накладною № 187 05 листопада 2014 року 79 пачок тест-смужок і 8 глюкометрів “IDEA-IMEDS”.
3)    Визнати наклепом дії Відповідачів з виготовлення та поширення інформації відносно неї у статті «Я хочу, щоб про це знали всі!», яка була опублікована обласним тижневиком «Замок» 05 квітня 2015 року, №165(910).
4)    Зобов’язати Відповідачів спростувати відомості, поширені ними 05 квітня 2015 року у статті «Я хочу, щоб про це знали всі!» яка була опублікована обласним тижневиком «Замок» 05 квітня 2015 року, №165(910) у спосіб найбільш близький до способу їх поширення, шляхом публікації автором листа Пижик Валентини Олександрівни про те, що поширена інформація не відповідає дійсності, принижує честь, гідність ділову репутацію головної медичної сестри КЗ «Дубенська ЦРЛ» Іванчик Оксани Миколаївни інформація, яка була опублікована у листі «Я хочу, щоб про це знали всі!», яка була опублікована обласним тижневиком «Замок» 05 квітня 2015 року, №165(910), не пізніше п’ятнадцяти днів з дня набрання рішення суду законної сили.
5)    Зобов’язати редакцію обласного тижневика «Замок» опублікувати спростування відомостей, поширених відповідачами 05 квітня 2015 року у листі «Я хочу, щоб про це знали всі!» яка була опублікована обласним тижневиком «Замок» 05 квітня 2015 року, №165(910) у спосіб, найбільш близький до способу їх поширення, шляхом листа Пижик Валентини Олександрівни про те, що поширена інформація не відповідає дійсності, принижує честь, гідність ділову репутацію головної медичної сестри КЗ «Дубенська ЦРЛ» Іванчик Оксани Миколаївни інформація, яка була опублікована у листіі «Я хочу, щоб про це знали всі!», яка була опублікована обласним тижневиком «Замок» 05 квітня 2015 року, №165(910), не пізніше п’ятнадцяти днів з дня набрання рішення суду законної сили.
6)    Витрати, пов’язані зі спростуванням відомостей, поширених Відповідачами 05 квітня 2015 року у засобах масової інформації, покласти на Відповідачів.
7)    Стягнути з Відповідачів солідарно на мою користь витрати на оплату судового збору, понесені мною, та інші витрати, пов’язані з розглядом даної справи.
8)    Стягнути з Відповідачів солідарно на мою користь відшкодування спричиненої моральної шкоди в розмірі 4400(чотири тисячі чотириста гривень).
9)    Винести з цього приводу мотивоване рішення.

3.    Сторони домовились, що судові витрати по справі розподіляються між Сторонами цієї мирової угоди  порівну.
4.    Дана мирова угода складена в 5 (п’ятьох) екземплярах, по одному для кожної із Сторін і для Дубенського міськрайонного суду.
5.    Сторони заявляють, що умови мирової угоди не суперечать закону і не порушують права, свободи чи інтереси інших осіб.
6.    Наслідки судового рішення у зв’язку укладенням цієї мирової угоди, передбачені ст.ст. 205, 206 ЦПК України, Сторонам відомі і зрозумілі.
7.    Мирова угода набуває законної сили  після її визнання Дубенським міськрайонним судом в порядку, передбаченому ст. 175 ЦПК України.

Іванчик О.М.          _________________

Пижик В.О.    _________________

Щука М.В.           _________________

Обласний тижневик «Замок»    _________________

28 вересня 2015р.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.