До Острозького районного суду Рівненської області
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, вул. Мануїльського, 82

Представника
 Скаржника (Боржника):       Мицик Ірини Валентинівни
                      33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5,
офіс 208
тел. (097) 88987391

Скаржник ( Боржник):    Цух Олександр Мефодійович
вул. Тинівська, 17/5,  м. Острог, Рівненська обл., 35800
РНОКПП: 1953987654

Стягувач:    Держава в особі  Головного управління Державної Казначейської служби України у Рівненській області
     33028, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13

Посадова особа державної
 виконавчої служби,
дії  (бездіяльність)якої
оскаржуються:    Начальник відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Бутько П. Т.
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, пр-т. Незалежності, 9


ЗАЯВА
щодо строку для звернення до суду зі скаргою

28 березня 2016 року на ім’я Начальника Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Цухом О.М. було надіслано скаргу, в якій він просив  визнати незаконними дії державного виконавця щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 19483,81 грн. та закінчити виконавче провадження №15744398.
Станом на 14 квітня 2016 року відповіді на скаргу у встановлений ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» строк – не було надано.
Враховуючи цей факт, 14 квітня 2016 року (отримано судом 15.04.2016 р.) Цух О.М. звернувся зі скаргою на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції з відповідними вимогами в порядку ст.383-385 ЦПК України.
Тобто, скарга подана в межах десятиденного строку з дня ненадання відповіді та не вчинення дій, яких вимагав скаржник.
При розгляді скарги Апеляційним судом Рівненської області вказано на те, що Цух О.М. був ознайомленим з постановою державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 26 квітня 2012 року, а також про закінчення вказаного виконавчого провадження та винесення 20.12.2012 року постанови про стягнення виконавчого збору.
Однак, на момент винесення вказаної постанови підстав для її скасування не було, адже лише 22 травня 2014 року ухвалою Апеляційного суду Рівненської області виконавчий лист у справі № 1-17/10 про стягнення з Цух М.О. та Цуха О.М. солідарно на користь ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит" 401186 грн. 80 коп. боргу було визнано таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 206548 грн. 72 коп. А отже, у  державного виконавця виник обов’язок та підстави для закінчення стягнення виконавчого збору в частині, що перевищує 10 % від суми стягнення.
Саме з дати визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 206548 грн. 72 коп., в ДВС виникли підстави для закінчення виконавчого провадження по стягненню виконавчого збору понад 10 % від цієї суми.
Тобто, порушення прав Цуха О.М. по стягненню понад 10 % від суми, що підлягала стягненню з нього згідно виконавчого листа, який визнаний таким, що не підлягає виконанню в частині, є триваючим порушенням, що полягає в стягненні з нього сум виконавчого збору в понад встановленому Законом «Про виконавче провадження» розмірі, яке триває до цього часу, а виконавче провадження, що підлягає закінченню відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 «Про виконавче провадження» досі відкрите внаслідок бездіяльності державного виконавця.
В Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2013  № 24-152/0/4-13 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі» передбачено, що  якщо  обов'язок державного виконавця здійснити певну дію прямо передбачено законом, але строки її вчинення не зазначені (наприклад, за статтею 40 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець за певних умов зобов'язаний звернутися до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини та ін.), то бездіяльність державного виконавця може бути оскаржена в будь-який час, коли особа прийде до висновку, що ця бездіяльність порушує її права чи свободи, оскільки правопорушення є триваючим.
Нездійснення посадовою особою (державним виконавцем) своїх обов'язків, покладених на неї законом, не повинно будь-яким чином призводити до порушення чи обмеження прав суб'єктів права на оскарження її незаконних дій.
Таким чином, враховуючи, що скарга до суду в порядку ст. 383 ЦПК України подана в межах десятиденного строку з дня ненадання відповіді та не вчинення дій посадовою особою відділу ДВС, а порушення прав Цуха О.М. носять триваючий характер, на підставі ст.ст. 27, 28, Закону України «Про виконавче провадження», ст. ст. 383- 385 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Визнати незаконними дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 19483,81 грн.
2. Винести постанову про закінчення виконавчого провадження №15744398 по стягненню виконавчого збору з Цуха Олександра Мефодійовича відкритого 20.12.2012 року (на підставі постанови б/н від 28.04.2011 року про стягнення виконавчого збору згідно виконавчого листа №1-17 виданого 26.03.2010 р.).

 

25 червня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Мицик І.В.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.