ДО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судді Воцику В. Л.


Адвоката
Грицюка Степана Івановича
м. Рівне, вул. Візова, 25
тел.. +38 067 360 4564

в інтересах відповідача
Фізичної особи-підприємець
Якичук Раїси Павлівни
35360, Рівненський район, с. Велика Омеляна, вул. Василівська, б. 57, кв. 2
Код ЄДРПОУ 2493965121

Позивач    Товариство з обмеженою відповідальністю «КНУТ»
04050, м. Київ, вул. Мохова, 15
Код ЄДРПОУ 2495562021

Справа №918/751/16


ВІДЗИВ НА ПОЗОВНУ ЗАЯВУ


В провадженні Господарського суду Рівненської області знаходиться справа №918/751/16 за позовом ТОВ «КНУТ» до ФОП Якичук Раїси Павлівни про стягнення заборгованості за договором поставки в сумі 7 265,81 грн.
Користуючись наданим Відповідачу згідно ст. 59 ГПК правом, бажаємо надати відзив на позовну заяву, оскільки повністю заперечуємо проти позовних вимог.
Позивачем ТОВ «КНУТ» подано позовну заяву, в якій він просить стягнути з ФОП Якичук Раїси Павлівни заборгованість за договором поставки продукції №123Р від 14.02.2012 р. (далі-Договір) в сумі 7 265,81 грн., з яких 4089, 06 грн. – сума основного боргу з врахуванням індексу інфляції, 301,38 грн. – пеня, 212,97 грн. – 3% річних, 2662, 40 грн.- інфляційні втрати.
Позивач вважає, що підставою позовних вимог є невиконання Відповідачем п. 3.3. Договору, а саме не здійснення оплати товару поставленого Позивачем відповідно до ТТН № РОР-02 від 31.01.2014 р., ТТН № РОР-05 від 31.01.2014 р., ТТН № РОР-06 від 31.01.2014 р.
Однак, такі вимоги позивача не відповідають дійсним обставинам справи, є безпідставними та не підлягають задоволенню, з огляду на наступне.
Наданий позивачем договір поставки продукції №123Р від 14.02.2012 р. ФОП Якичук Р. П. не підписувала, ким саме вчинений підпис у Договорі їй не відомо.
ТТН № РОР-02 від 31.01.2014 р., ТТН № РОР-05 від 31.01.2014р., ТТН № РОР-06 від 31.01.2014 р. ФОП Якичук Р. П. також не підписувала. Продукцію за вказаними накладними відповідач не отримувала, в бухгалтерському обліку товар по вказаних накладних не оприбутковувався і відповідні бухгалтерські документи на зазначені поставки відсутні. Підпис, який міститься в накладних значно відрізняється від власного підпису відповідача. Інших уповноважених осіб на отримання продукції від імені  відповідача не має.
Статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено, що первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства, від імені якого складено документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції; посади осіб, відповідальних за здійснення  господарської операції і правильність її оформлення; особистий підпис або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.
Відповідно до ст. ст. 32, 34 ГПК України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність  чи  відсутність  обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Обставини справи, які  відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.
З огляду на викладене, надані позивачем ТТН №РОР-02 від 31.01.2014 р., ТТН № РОР-05 від 31.01.2014 р., ТТН № РОР-06 від 31.01.2014 р, з невідомо чиїм підписом, не оформлені відповідно до вимог до ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» не являються належними та достатніми доказами в підтвердження факту поставки продукції.
Враховуючи наведене, у позивача відсутні правові підстави для стягнення з відповідача коштів за Договором поставки продукції №123Р від 14.02.2012 р. так як цей договір не містить підпису відповідача, а факт прийняття товару з дотриманням нормативно визначеного порядку не підтверджений належними доказами.
Крім того, слід зазначити, що не відповідає дійсності твердження позивача про часткову оплату товару по вказаним накладним у розмірі 820 грн. По-перше, ФОП Якичук Р. П. цю оплату не здійснювала, так як не замовляла та не отримувала товар. По-друге, позивач не надав жодних доказів на підтвердження отримання від відповідача оплати на таку суму.
Окрім того, статтею 44 ГПК України  передбачено, що до складу судових витрат входить оплата послуг адвоката.
Пунктом 6.5 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 21.02.2013 р. № 7 «Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України» передбачено, що у визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: встановлені нормативно-правовими актами норми видатків на службові відрядження (якщо їх установлено); вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку юридичних послуг; тривалість розгляду і складність справи тощо. Докази, які підтверджують розумність витрат на оплату послуг адвоката, повинна подавати сторона, що вимагає відшкодування таких витрат.
Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом за наявності документального підтвердження витрат, як-от угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформленої довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у суді, платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних послуг, а також копії свідоцтва адвоката, який представляв інтереси відповідної сторони, або оригінала ордеру адвоката, виданого відповідним адвокатським об'єднанням, з доданням до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих процесуальних дій.
Судові витрати підлягають сплаті лише в тому випадку, якщо вони сплачені адвокату стороною, котрій такі послуги надавались, та їх сплата підтверджується відповідними фінансовими документами.
Згідно ст.49 ГПК України суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи, послуги перекладача, адвоката та інші витрати, пов'язані з розглядом справи, покладаються: при задоволенні позову - на відповідача; при відмові в позові - на позивача; при частковому задоволенні позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.
Враховуючи безпідставність та необґрунтованість позовних вимог, позов ТОВ «КНУТ» не підлягає до задоволення, тому оскільки для захисту своїх прав відповідач залучив адвоката Грицюка С.І.  для підготовки відзиву на позовну заяву, додатків до нього, клопотання, згідно договору про надання правової допомоги №05/05 від 05 травня 2016 року, послуги якого оплачені відповідачем у сумі 2000 грн., то такі витрати на оплату послуг адвоката слід стягнути з Позивача (підтверджуючі документи додаються).
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 44, 49, 59 Господарського процесуального кодексу України, -

ПРОШУ СУД:

1.    В позові ТОВ «КНУТ» до ФОП Якичук Р. П. про стягнення заборгованості за договором поставки в сумі 7 265,81 грн. - відмовити.
2.    Стягнути з Позивача витрати на оплату послуг адвоката в сумі 2000,00 грн.(дві тисячі гривень 00 коп.).

Додатки:
-    Клопотання про призначення почеркознавчої експертизи;
-    Договір №05/05від 05.05.2016р. про надання правової допомоги адвокатом, на 1 арк.;
-    Копія свідоцтва адвоката №320, на 1 арк.;
-    Копія рахунку на оплату правової допомоги №001 від 05.05.2016р., на 1 арк.;
-    Копія квитанції про оплату послуг адвоката, на 1 арк.;
-    Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (за безкоштовним запитом на офіційному веб-сайті), на 6 арк.;
-    Докази направлення копії відзиву на позовну заяву позивачу, на 2 арк.15 травня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                            Грицюк С. І.
   

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.