ДО РІВНЕНСЬКОГО МІСЬКОГО СУДУ

Судді Антоновій М. А.
у справі №569/129/16-ц

Третя особа, яка заявляє
самостійні вимоги щодо
предмета спору:    Борисова Ірина Анатоліївна
33003, м. Рівне, вул. Мазепи, 38, кв.112

Відповідач (Позивач): Публічне акціонерне товариство
 «Райффайзен Банк Аваль»
Кореспондентський рахунок
 № 32004100701
В ОПЕРУ Національного банку України,
МФО 300786, ЄДРПОУ 14300989
Адреса для листування:
01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9
тел. (044) 490-79-75

Відповідач1: Дубченко Сергій Миколайович
33000, м. Рівне, вул. Острова, буд. 5, кв. 10
тел. (067) 77764934

Відповідач2:Дрозд Сергій Анатолійович
33000, м. Рівне, вул. Мазепи, буд.38, кв.112
тел. (099)745690-39
    
Відповідач3:Дубинець Діана Анатоліївна
33000, м. Рівне, вул. Острова, буд. 5, кв. 10
тел.(098)263-89-85

 


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання недійсним договору поруки № 015/54-05/50690-п від 04.08.2006 р.

Мені стало відомо після отримання позовної заяви та повістки на нашу домашню адресу про те, що Рівненським міським судом розглядається цивільна справа №569/129/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Дубченко Сергія Миколайовича, Дрозда Сергія Анатолійовича, Дубинець Діани Анатоліївни, про стягнення заборгованості за кредитним договором.
У вказаній справі заявлені позовні вимоги до мого чоловіка - Дрозда Сергія Анатолійовича про солідарне стягнення з нього, як з поручителя по кредитному зобов’язанню Дубченко С.М. заборгованості по кредитному договору №015/54-05/50690-п від 04.08.2006 р.
Так, з додатків до позовної заяви вбачається,що мій чоловік, Дрозд С.А. уклав 04.08.2006 р. Договір поруки № 015/54-05/50690-п з ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
Про укладення цього договору мені не було нічого відомо, про його існування та відповідно про обов’язок свого чоловіка з забезпечення виконання зобов’язань Дубченка С.М.  я дізналась лише після отримання позовної заяви.
Ні усної, ні письмової згоди на укладення договору поруки № 015/54-05/50690-п я не давала.
Вважаю, що укладення договору поруки між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та Дроздом С.А. порушує особисті мої майнові права, оскільки даний договір мій чоловік уклав не повідомивши мене як дружину, а ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» також не отримав мою письмову згоду як дружини на укладання цього договору, як того вимагає закон. Тому договір є недійсним.
Крім того хочу зазначити, що доходи сім’ї є невеликі, я є безробітною, виховуємо двох дітей (одна дитина – неповнолітня).
 Вважаю, що укладення договору поруки та відповідальність за зобов’язаннями боржника є непосильним тягарем для нашої сім’ї.
Відповідно до положень ч.2 ст.65 СК України при укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її, його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України та ч. 1 ст. 60 СК України, майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності.
Під майном згідно з ч.1 ст. 190 ЦК України маються на увазі не лише предмети матеріального світу, а також майнові права та обов'язки.
Згідно зі ст.73 СК України за зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути накладено лише на його особисте майно і на частку у праві спільної сумісної власності подружжя, яка виділена йому в натурі. Стягнення може бути накладено на майно, яке є спільною сумісною власністю подружжя, якщо судом встановлено, що договір був укладений одним із подружжя в інтересах сім'ї і те, що було одержане за договором, використано на її потреби.
Згідно ст. 554 ЦК України у разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя.
В даному випадку банк як позивач вимагає від мого чоловіка погасити заборгованість за кредитним договором, тобто виконати грошові зобов'язання за рахунок його грошових коштів.
Відповідно до ч. 3 ст. 368 ЦК України, ст. 60 СК України «майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить їм на праві спільної сумісної власності».
Отже, на сьогодні істотно порушені мої майнові права, сім'ї в цілому.
Згідно ч.1 ст.215 ЦК України «підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною вимог, які встановлені ч.1,3-5,6 ст. 203 ЦК України». Частина 1 ст. 203 ЦК України вказує, «що зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства».
Тому договір поруки укладений без отримання моєї згоди є недійсним та порушує  мої права,тому його зміст суперечить положенням Сімейного кодексу України(ч.1 ст.203 ЦК України), що є підставою визнання його недійсним відповідно до положень ст. 215 ЦК України.
Оскільки предметом розгляду справи №569/129/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Дубченко Сергія Миколайовича, Дрозда Сергія Анатолійовича, Дубинець Діани Анатоліївни є стягнення заборгованості за кредитним договором зокрема і з мого чоловіка Дрозда С.А. згідно договору поруки від 04.08.2006 р. № 015/54-05/50690-п, цей позов заявляється мною в порядку ст. 34 ЦПК України до тих самих сторін.
Виходячи з вищевикладеного, на підставі ст.ст. 203, 215 Цивільного Кодексу України, ст. 65 СК України, та керуючись ст. 34, 118-120 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1.    Прийняти цей позов до розгляду з позовом у справі №569/129/16-ц.
2.    Визнати недійсним Договір поруки укладений між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль» та Дроздом Сергієм Анатолійовичем № 015/54-05/50690-п від 04.08.2006 р.

Додаток:
1)    Квитанції про сплату судового збору, на 1 арк.;
2)    Копія паспорта Борисової І.А., на 5 арк.;
3)    Копія договору поруки № 015/54-05/50690-п від 04.08.2006 р., на 1 арк.;
4)    Копія свідоцтва про шлюб від 12.09.1992р., на 1 арк.
5)    Копія позовної заяви з додатками відповідно до кількості сторін, в 4 екз.
29  червня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                          І.А.Борисова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.