До Острозького районного суду Рівненської області
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, вул. Мануїльського, 82

Представника
 Скаржника (Боржника):       Кладько Михайла Ігоровича
                      33028, м. Рівне, вул. Короленка, 38,
офіс 210
тел. (097) 878-73-71

Скаржник ( Боржник):    Рубін Олександр Мефодійович
вул. Соборна,  м. Острог, Рівненська обл., 35800
РНОКПП: 1976511554

Стягувач:    Держава в особі  Головного управління Державної Казначейської служби України у Рівненській області
     33028, м. Рівне, вул. С. Петлюри, 13
Посадова особа державної
 виконавчої служби,
дії  (бездіяльність)якої
оскаржуються:    Начальник відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Куций П. Р.
35800, Рівненська обл.,  м. Острог, пр-т. Незалежності, 9

 


КЛОПОТАННЯ
про поновлення строку для подання до суду скарги

Рубін О.М., для захисту свого порушеного права звернувся до Острозького районного суду Рівненської області в порядку ст. ст.383-385 ЦПК України - подав скаргу на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції щодо стягнення виконавчого збору.
Відповідно до ст. 385 ЦПК України, скаргу може бути подано до суду: у десятиденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод; у триденний строк з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення її прав чи свобод, у разі оскарження постанови про відкладення провадження виконавчих дій. Пропущений з поважних причин строк для подання скарги може бути поновлено судом.
Вважаю, що строк для подання вказаної скарги до суду підлягає поновленню з наступних підстав.
30 березня 2016 року на ім’я Начальника Державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції Рубіном О.М. було надіслано скаргу, в якій він просив  визнати незаконними дії державного виконавця щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 18483,81 грн. та закінчити виконавче провадження №15744398.
Вказана скарга отримана адресатом 31.03.2016 року.
Відповідно до ст. 251 ЦК України, строком є певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
Відлік процесуального строку для надання Начальником відділу ДВС відповіді на скаргу подану в порядку ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» встановлений у 10 днів та розпочинається з дня отримання такої скарги.
Відповідь на скаргу повинна бути надана у встановлений ст. 82 Закону України «Про виконавче провадження» десятиденний строк, тобто до 10 квітня 2016 року, однак в цей строк відповіді на скаргу Рубіна О.М. – не було надано.
Десятиденний строк для подання особою скарги до суду на бездіяльність посадової особи державної виконавчої служби починає відлік з дня такого порушення (бездіяльності) – тобто з 11 квітня 2016 року.
Враховуючи цей факт, 14 квітня 2016 року (отримано судом 15.04.2016 р.) Рубін О.М. звернувся зі скаргою на бездіяльність державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції з відповідними вимогами до суду.
При розгляді скарги Апеляційним судом Рівненської області вказано на те, що Рубін О.М. був ознайомленим з постановою державного виконавця про відкриття виконавчого провадження від 28 квітня 2012 року, а також про закінчення вказаного виконавчого провадження та винесення 20.12.2012 року постанови про стягнення виконавчого збору.
Слід вказати, що зазначені постанови не оскаржуються, а скарга подана на бездіяльність посадової особи ДВС.
22 травня 2014 року ухвалою Апеляційного суду Рівненської області виконавчий лист у справі № 1-17/10 про стягнення з Рубін М.О. та Рубіна О.М. солідарно на користь ВАТ „Банк „Фінанси та Кредит" 400176 грн. 90 коп. боргу було визнано таким, що не підлягає виконанню в частині стягнення з боржників 200348 грн. 72 коп. А отже, у  державного виконавця виник обов’язок та підстави для закінчення стягнення виконавчого збору в частині, що перевищує 10 % від суми стягнення.
Порушення прав Рубіна О.М. по стягненню понад 10 % від суми, що підлягала стягненню з нього згідно виконавчого листа, який визнаний таким, що не підлягає виконанню в частині, є триваючим порушенням, що полягає в стягненні з нього сум виконавчого збору в понад встановленому Законом «Про виконавче провадження» розмірі, яке триває до цього часу, а виконавче провадження, що підлягає закінченню відповідно до п.4 ч.1 ст. 49 «Про виконавче провадження» досі відкрите внаслідок бездіяльності державного виконавця.
В Листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 28.01.2013  № 24-152/0/4-13 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі» передбачено, що  якщо  обов'язок державного виконавця здійснити певну дію прямо передбачено законом, але строки її вчинення не зазначені (наприклад, за статтею 40 Закону України "Про виконавче провадження" державний виконавець за певних умов зобов'язаний звернутися до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини та ін.), то бездіяльність державного виконавця може бути оскаржена в будь-який час, коли особа прийде до висновку, що ця бездіяльність порушує її права чи свободи, оскільки правопорушення є триваючим.
Нездійснення посадовою особою (державним виконавцем) своїх обов'язків, покладених на неї законом, не повинно будь-яким чином призводити до порушення чи обмеження прав суб'єктів права на оскарження її незаконних дій.
Враховуючи, вищевикладене, а також те, що порушення прав Рубіна О.М. носять триваючий характер, на підставі ст. 385 ЦПК України, -

ПРОШУ СУД:

1. Поновити строк для подання до суду скарги.
2. Визнати незаконними дії державного виконавця відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції  щодо стягнення сум виконавчого збору понад 10% від відсотків суми, що підлягає стягненню, тобто понад 18483,81 грн.
3. Зобов’язати Начальника відділу державної виконавчої служби Острозького районного управління юстиції винести постанову про закінчення виконавчого провадження №15744398 по стягненню виконавчого збору з Рубіна Олександра Мефодійовича відкритого 20.12.2012 року (на підставі постанови б/н від 28.04.2011 року про стягнення виконавчого збору згідно виконавчого листа №1-17 виданого 26.03.2010 р.).

 

30 червня 2016 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                Кладько М. І.


Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.