В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД  

Представника заявника
(Боржника):     Ількович Ірини Валентинівни
вул.Морозенка, 5,, м. Рівне, 33029
діє на підставі довіреності від 22.01.2015р.

Заявник (Боржник):     Пасічник Тетяни Миколаївни
яка проживає за адресою:
вул. Скарбова, 35, кв. 2, м. Рівне

Боржники:    Гордійчук Людмила Василівна
яка проживає за адресою:
вул. Грушки, 44, кв.139 м. Рівне

Гордійчук Олександр Михайлович
який проживає за адресою:
вул. Грушки, 44, кв.139 м. Рівне

Неуймін Сергій Станіславович
який проживає за адресою:
вул. Серпенської, буд. 29,  кв.188, м. Рівне

Стягувач:    Товариство з обмеженою відповідальністю
«БМ БАНК»:
м. Київ, вул. Т. Шевченка, 37/122
код ЄДРПОУ _____________

Відділення №10 ВАТ «БМ Банк»
33028, м. Рівне, вул. Соборна, 63

Відділ державної виконавчої служби
Рівненського міського управління юстиції
33000, м. Рівне, вул. Замкова, 22а

 

ЗАЯВА
про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню

17 квітня 2008 року було укладено кредитний договір між ВАТ «БМ Банк» та Гордійчук Л.В., в той же день 16.04. 2008 року  на забезпечення виконання зобов’язання було укладено три договори поруки з Гордійчуком О.М. , Неуйміном С.С. та Пасічник Т.М. (№10/16/160410/4), за умовами яких вони несуть солідарну відповідальність з позичальником перед кредитором.
27 жовтня 2009 року Рішенням Рівненського міського суду було задоволено позов ВАТ «БМ Банк» в особі відділення №10 ВАТ «БМ Банк» м. Рівне до Гордійчук Людмили Василівни, Гордійчука Олександра Михайловича, Пасічник Тетяни Миколаївни, Неуйміна Сергія Станіславовича про стягнення боргу за кредитним договором та вирішено : «стягнути солідарно з Гордійчук Людмили Василівни, Гордійчука Олександра Михайловича, Неуйміна Сергія Станіславовича, Пасічник Тетяни Миколаївни, на користь «БМ Банк» в особі відділення №10 ВАТ «БМ Банк» м. Рівне 32232 (тридцять дві тисячі двісті тридцять два долари США 30 центів заборгованості по кредиту, що еквівалентно 258185 ( двісті п’ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 72 коп. та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1710 грн. (одна тисяча сімсот десять гривень) і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 253 грн. (двісті п’ятдесят  три гривні).
На підставі цього рішення Рівненським міським судом було видано виконавчий лист від 03.02.2010 року №2-6069/09 в частині стягнення з Гордійчук Т.М. Постановою державного виконавцем ВДВС Рівненського МУЮ Широкою І.С. винесено постанову про повернення виконавчого документа Стягувачеві від 01.06.2011р. Пропустивши строк звернення виконавчого документа до виконання, Стягувач звернувся з заявою про видачу дубліката виконавчого листа та поновлення строку на його пред’явлення.
Ухвалою  від 14 жовтня 2014 року Рівненським міським судом було задоволено заяву АТ «БМ Банк» про видачу дубліката та поновлення строку на його пред’явлення виконавчого листа №2-6069/09 виданого на виконання рішення Рівненського міського суду від 27 жовтня 2009 року.
04 грудня 2014 року Стягувач отримав новий виконавчий лист№2-6069/09 про солідарне стягнення з Гордійчук Людмили Василівни, Гордійчука Олександра Михайловича, Пасічник Тетяни Миколаївни, Неуйміна Сергія Станіславовича боргу за кредитним договором, в частині вимог до Пасічник Тетяни Миколаївни.
23.12.2014 року по виконавчому листу постановою державного виконавця відділу ДВС Рівненського міського управління юстиції було відкрито виконавче провадження №15882231.
Однак, виконавчий лист№2-6069/09 від 04 грудня 2014 року вважаю таким, що не підлягає виконанню з наступних підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 368 ЦПК України за кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, чи прокурора, який здійснював у цій справі представництво інтересів громадянина або держави в суді, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.
У матеріалах справи суду відсутня заява стягувача про видачу дубліката виконавчого листа №2-6069/09  по вказаній справі, тому видача листа відбулась безпідставно та всупереч нормам закону.
Окрім того, від відповідача по справі Неуйміна С.С., який виступав поручителем по кредитному договору,  Пасічник Т.М. стало відомо, що з нього здійснюється стягнення по виконавчому листу №2-6069/09 в іншому виконавчому провадженні №27421477 на підставі виконавчого листа, в якому теж зазначено про солідарний обов’язок сплати заборгованості по кредиту, що еквівалентно 258185 ( двісті п’ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 72 коп. та який виданий по цій же цивільній справі.
При цьому, Пасічник Т.М. та Неуймін С.С. та Гордійчук О.М. є поручителями по одному кредитному договору, що виключає можливість солідарного стягнення: у випадках укладення між поручителями кількох договорів поруки на виконання одного й того ж зобов’язання, між ними не виникає солідарної відповідальності між собою.
Таку правову позицію висловив Верховний Суд України 17.12.2014р. по справі за № 6-185цс14: «Норми закону, якими врегульована порука, не містять положень щодо солідарної відповідальності поручителів за різними договорами, якщо договорами поруки не передбачено іншого. У випадках укладення між поручителями кількох договорів поруки на виконання одного й того ж зобов’язання, між ними не виникає солідарної відповідальності між собою».
Між поручителями Пасічник Т.М. та Неуймін С.С. та Гордійчук О.М.  не виникає солідарного обов’язку, таке солідарне стягнення заборгованості з поручителів по одному зобов’язанню суперечить нормам законодавства та призводить до потрійного виконання рішення.
Таким чином, виконавчий лист №2-6069/09, виданий 04.12.2014 року без заяви Стягувача, без зазначення частини рішення, яку треба виконати за кожним виконавчим листом та на виконання солідарного обов’язку між трьома поручителями Пасічник Т.М. та Неуймін С.С. та Гордійчук О.М. на виконання одного й того ж зобов’язання є таким, що не підлягає виконанню.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 360-7, 368, 369, ЦПК України, -

ПРОШУ:

Визнати виконавчий лист №2-6069/09, виданий 04.12.2014 року Рівненським міським судом про стягнення солідарно з Гордійчук Людмили Василівни, Гордійчука Олександра Михайловича, Неуйміна Сергія Станіславовича, Пасічник Тетяни Миколаївни, на користь «БМ Банк» в особі відділення №10 ВАТ «БМ Банк» м. Рівне 32232 (тридцять дві тисячі двісті тридцять два долари США 30 центів заборгованості по кредиту, що еквівалентно 258185 ( двісті п’ятдесят вісім тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 72 коп. та судові витрати по сплаті судового збору в сумі 1710 грн. (одна тисяча сімсот десять гривень) і витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в сумі 253 грн. (двісті п’ятдесят  три гривні) таким, що не підлягає виконанню.

ДОДАТКИ:
1.    Копія постанови про відкриття виконавчого провадження №15882231від 23.12.2014р., на 1 арк.;
2.    Копія постанови про відкриття виконавчого провадження №27421477 від 16.02.2010р., на 1 арк.;
3.    Копія Виконавчого листа Неуйміна С.С., на 1 арк.;
4.    Копія Виконавчого листа Гордійчука О.М., на 1 арк.;
5.    Правова позиція ВСУ у справі за № 6-185цс14, на 1 арк.;
6.    Копія цієї заяви з додатками, в 6-х екз.;
7.    Копія довіреності представника від 22.01.2015р., на 1 арк.


08 вересня 2015 р.                                                                                                                                                                                                                                                                                Ількович І.В.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.