ДО РІВНЕНСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Захисника  засудженого:     Адвоката Петрика Ігора Івановича,
33022, м. Рівне, вул. Черношкіна, 10,
тел. 0503987778

Заявник (засуджений):     Шишка Ігор Анатолійович,
35362, Рівненська обл., Рівненський р-н,
с. Малий Шпаків, буд. №68,
тел. 0969678694

Учасники провадження:
Старший державний виконавець відділу державної виконавчої служби Рівненського районного управління юстиції Котик О.В.
33000, м. Рівне. вул. П. Могили, буд. 22б
Тел. (0362) 22-22-64, 5-51-48

    Рівненська місцева прокуратура
вул. Петра Могили, 47, м. Рівне, Рівненська область, 33000
Телефон: 03622 67419


щодо ухвали Рівненського районного суду Рівненської області від 10 січня 2014 року у справі № 570/786/13-к


З А Я В А
про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами

06 травня 2016 року я, адвокат Петрик Ігор Іванович, діючи на підставі договору про надання правової допомоги від 05.05.2016 року в інтересах гр. Шишки Ігоря Анатолійовича, ознайомився з матеріалами справи №570/786/13-к про заміну штрафу, який був призначений Шишці І.А. вироком Рівненського районного суду від 22.03.2013 року.
Ухвалою Рівненського районного суду від 10 січня 2014 року прийнято рішення про заміну несплаченого штрафу в сумі 1020 грн. засудженому Шишці І.А. громадськими роботами строком на 60 годин.
Вважаю, що вказана ухвала підлягає скасуванню за ново виявленими обставинами виходячи з наступного.
22.03 2013 року Шишка І.А. був засуджений вироком Рівненського районного суду за ч. 2 ст.125 КК України до штрафу в сумі 1020 грн. На підставі вироку від 22.03.2013 року був виданий виконавчий лист №570/786/13-к  про стягнення з Шишки І.А. на користь держави штрафу в розмірі 1020 грн.
15.07.2013 року Шишка І.А. сплатив зазначену суму штрафу у розмірі 1020 грн., подавши копію квитанції про його сплату через канцелярію суду в порядку ст. 26 КВК України.
Як вбачається з матеріалів справи, 21.12.2013 року Старшим державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Рівненського районного управління юстиції Котик О.В. подано заяву про розгляд питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну Шишці І.А. несплаченої суми штрафу покаранням у виді громадських, виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
Вказана заява розглядалась в судовому засіданні Рівненським районним судом 10 січня 2014 року за участі прокурора, який також вважав за необхідне замінити присуджений штраф на громадські роботи, враховуючи те, що «засуджений ніде не працює, не має можливості сплатити призначений судом штраф».
Постановляючи ухвалу, суд виходив з того, що штраф не сплачено, взявши до уваги доводи прокурора про те, що засуджений не має можливості сплатити штраф, оскільки не має постійного доходу, тому на підставі ст. ст. 53, 56 КК України «несплачену» суму штрафу замінив громадськими роботами.
Згідно положень ч.1 ст. 26 КВК України засуджений до основного покарання у виді штрафу зобов'язаний сплатити штраф у місячний строк після набрання вироком суду законної сили і повідомити про це відповідний суд шляхом представлення документа про сплату штрафу. Частиною 3  цієї статті передбачено, що у  разі  несплати засудженим штрафу у строк,  передбачений частиною першою цієї статті,  суд розглядає питання про розстрочку виплати несплаченої суми штрафу або заміну несплаченої суми штрафу покаранням  у  виді  громадських,  виправних робіт або позбавлення волі відповідно до закону.
Відповідно до ч.5 ст. 53 КК України у разі несплати штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та відсутності підстав для розстрочки його виплати суд замінює несплачену суму штрафу покаранням у виді громадських робіт із розрахунку одна година громадських робіт за один установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян або виправними роботами із розрахунку один місяць виправних робіт за двадцять установлених законодавством неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.
З вказаних норм вбачається, що заміна штрафу покаранням у виді громадських робіт відбувається у разу несплати штрафу, чого суд не встановив, взявши до уваги непідтверджені жодним чином доводи заявника та прокурора про неможливість Шишки І.А. сплатити штраф.
У заяві державного виконавця йдеться про неповідомлення ДВС  про сплату штрафу, однак згідно ч.1 ст.26 КВК України, засуджений до основного покарання у виді штрафу зобов'язаний повідомити про сплату штрафу відповідний суд, що було ним виконано.
При цьому, сам засуджений не був присутнім при розгляді заяви, оскільки не отримував судової повістки про розгляд справи на 10.01.2014 року (в матеріалах справи наявне повідомлення про повернення поштового відправлення у зв’язку з закінченням терміну зберігання) та не знав про розгляд справи, а тому був позбавлений можливості надати доказ сплати штрафу на час розгляду справи 10.01.2014 року (копія квитанції від 12.07.2013 року додається). Копія ухвали йому не надсилалась.
Таким чином, вирок Рівненського районного суду від 22.03 2013 року щодо сплати засудженим Шишкою І.А. штрафу в сумі 1020 грн. був виконаний ним у повному обсязі ще до винесення ухвали судом від 01.10.2014 року.
Зазначена обставина не була відома суду при винесенні ухвали від 01.10.2014 року про заміну засудженому Шишці І.А. покарання у виді штрафу на 60 годин громадських робіт.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 459 КПК України судові рішення, що набрали законної сили, можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами, якщо виникли обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.
У відповідності до ч.1 ст. 467 КПК України за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами суд має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.
Відповідно до ст. 61 Конституції України ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
Оскільки розгляд справи був здійснений без повідомлення Шишкиа І.А., він, як засуджений, був фактично позбавлений права збирати і подавати суду докази та висловлювати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших учасників судового провадження.
Про існування ухвали суду від 10.01.2014 року та обставини її постановлення, засудженому Шишці І.А. стало відомо після ознайомлення адвоката з матеріалами провадження, тому строк звернення про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами обчислюється в порядку ст. 461 КПК України -  з 05.05.2016 року.

Вважаю, що заява підлягає до задоволення, оскільки після ухвалення рішення суду стали відомі обставини, які є істотними для вирішення справи, підтверджують повне виконання вироку суду Шишкою І.А. на час прийняття рішення, однак не були відомі суду під час розгляду справи 10 січня 2014 року.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 43, 45-47, 459 - 463, ст. 467 КПК України КПК України, -

П Р О Ш У   С У Д :

Ухвалу Рівненського районного суду від 10 січня 2014 року про заміну Шишці Ігорю Анатолійовичу несплаченої за вироком Рівненського районного суду Рівненської області від 22 березня 2013 року суми штрафу в розмірі 1020,00 грн. громадськими  роботами строком на 60 (шістдесят) годин – скасувати, ухваливши нове рішення про відмову в задоволенні клопотання про заміну покарання.ДОДАТОК: 1. Копія квитанції про сплату штрафу від 12.07.2013 року, на 1 арк.;
        2. Ордер адвоката, на 1 арк.;
        3. Копія Свідоцтва № 234 від 29.06.2002 р., на 1 арк.;
        4. Копія цієї заяви з додатками для сторін, в 3-х екз.
10 травня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                               Петрик І. І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.