Слідчому судді Рівненського міського суду Рівненської області

захисника підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення,

передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, Бусько Олега Миколайовича, –
Адвоката Процюка М.І.,
33022, м. Рівне, вул. Черновича, 2,

в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 15.02.2014 року за
№ 12014180187650105
на постанову про відмову у задоволенні клопотання про призначення

повторної комісійної судово-медичної експертизи від 25.08.2015 року

 
С К А Р Г А
(в порядку п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК України)

Я, адвокат Процюк Микола Іванович, здійснюю захист інтересів Бусько О.М., який підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Бусько О.М. підозрюється в тому, що 15.02.2014 року він наніс Ляшук Н.В. зі значною силою клинком кухонного ножа один удар в область лівої підключеної ділянки, внаслідок чого заподіяв останній тілесне ушкодження у вигляді однієї колото-різаної рани в лівій підключеній ділянці з раневим каналом в глибину грудної клітки, з ушкодженням по його ходу хрящової частини другого ребра та проникненням в ліву плевральну порожнину і стінку крупної судини – легеневого стовбура. Внаслідок отриманої травми Ляшук Н.В. померла на місці.
23 серпня 2015 року мною було заявлене клопотання про призначення повторної комісійної судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні.
У зазначеному клопотанні були наведені обгрунтовані підстави для проведення повторної експертизи з огляду на суперечність, необ’єктивність і неповноту висновків проведених РОБСМЕ у кримінальному провадженні судово-медичних експертиз, зокрема:
– судово-медична експертиза трупа Ляшук Н.В., проведена на підставі постанови слідчого від 15.02.2014 р. експертом Костопільського міжрайонного відділення Комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради М.М. Проферевич (висновок експерта № 29 від 16.03.2014 року,);
– комісійна судово-медична експертиза трупа Ляшук Н.В., проведена на підставі постанови слідчого від 18.03.2015р. експертною комісією Комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради (висновок експерта № 58/28-мк від 03.06.2014 року);
– комісійна судово-медична експертиза трупа Ляшук Н.В., проведена на підставі постанови слідчого від 13.06.2014 р. експертною комісією Комунального закладу «Обласне бюро судово-медичної експертизи» Рівненської обласної ради (висновок експерт № 79/101-мк від 16.07.2014 року).
У клопотанні я вказував на порушення, неточності та суперечності у висновках вказаних експертиз, що ставлять під сумнів їх повноту та об’єктивність.
Однак, старший слідчий в ОВС-криміналіст СУ УМВС України в Рівненській області, майор міліції Ольховський О.В., постановою від 26.08.2015 року (отримано мною 02.09.2015р.) безпідставно відмовив у задоволенні клопотання, з чим я не погоджуюсь виходячи з наступного.

1.    Щодо відсутності посилання в дослідних частинах всіх експертиз про застосування методик слідчий зазначає про те, що судово-медичним експертом була застосована загальна методика розтину згідно п. 2.2.19 Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.01.95 р. N 6 (надалі – Правила МОЗ).
Однак, у самих висновках експертизи посилання ні на загальну методику, ні на будь-які інші методики, які застосовувались при її проведенні - немає.
 Згідно з п. 1.28., які є обов’язковими для судово-експертних установ МОЗ України: «Дослідна частина повинна містити послідовний опис виконання експертизи трупа та всіх виявлених при цьому фактичних даних, методик та устаткування, які були застосовані при проведенні експертизи, перелік об'єктів…».
Висновки експертів не мають під собою наукового обгрунтування та не відповідають встановленим методикам проведення досліджень, чого не спростовують пояснення слідчого.

2.    Стосовно висновку про наявність/відсутність зміни пози розташування трупа після настання смерті Ляшук Н.В, зробленого на підставі того,  що сліди крові у вигляді мазків та просочувань (висновок) експертизи слідів крові, що прямо зазначено в п. 19.20.21 підсумків висновку експерта № 79/101 від 17.07.2014 р. (див. абз. 9 ст. 20 висновку).
В дослідній частині висновку № 79/101-мк (абз. 2 ст. 16) зазначено, що експерти здійснили перегляд відеозапису огляду місця події, фото огляду місця події та фото огляду трупа Ляшук Н.В. у морзі.
Слідчий у постанові про відмову зазначає, що загальна картина забруднення (накладання) крові в ході огляду рани не змінювалась, оскільки кровотеча з рани після її  огляду експертом не розпочиналась, а ділянка блузки, якої торкнувся експерт після огляду рани, вже була просочена кров’ю.
Однак, з наявного в матеріалах кримінального провадження огляду місця події (наданого захисту) вбачається, що під час огляду, приблизно на 18-19 хвилині, особою, яка здійснювала огляд трупа (експерт Ольховський М.М.) було вставлено пальці в рану на тілі Ляшук Н.В., після чого з рани розпочалась кровотеча і виділялась кров, яку експерт витер об одяг та тіло потерпілої, перевертав труп (кров знову виділяється), продовжуючи огляд в тих же пальчатках, на яких була кров, тим самим, поширюючи сліди крові як по тілу, так і по одягу об’єкту.
Саме з характеру цих слідів крові були зроблені висновки про зміну пози розташування трупа, при чому у висновку експертизи не згадується про дії експерта, які вплинули на розповсюдження крові та які чітко видно при огляді місця події.
Жодного зауваження щодо можливості виникнення слідів крові на тілі та одязі трупа від дій при огляді трупа 16.02.2014 р. висновок експерта № 79/101-мк не містить, що також свідчить про неповноту експертного дослідження.
Заперечення слідчого про безпідставність таких тверджень не спростовує неповноти дослідження механізму виникнення слідів крові на одязі та тілі потерпілої та неврахування вищезазначених обставин.

3.     Щодо не зазначення точної локалізації тілесного ушкодження та висоти розміщення рани, виявленої на трупі Ляшук Н.В., слідчим зазначено, що такі дані містяться у «робочих записах» експерта, а вимірювання висоти рани від рівня сідничних горбів не проводилась у зв’язку з недоцільністю, що не відповідає правилам проведення судово-медичної експертизи трупів та впливає на повноту експертного дослідження.
Згідно з п. 2.2.19. Правил МОЗ, під час проведення судово-медичної експертизи трупа при ушкодженнях колючими, ріжучими, колючо-ріжучими, рубаючими і рублячо-ріжучими предметами до опису ушкоджень треба вносити не лише точну локалізацію, а й висоту розміщення ран від підошвових поверхонь стоп, а також приблизну висоту від рівня сідничних горбів (нижнього краю симфізу).
Ні в висновку експерта № 29 від 16.03.2014 р., ні у висновку експерта № 79/101-мк від 17.07.2014 року не зазначена точна локалізація тілесного ушкодження та висота розміщення рани, виявленої на трупі Ляшук Н.В., що вже є порушенням порядку та повноти проведення експертного дослідження.
Крім того, жодна з оспорюваних експертиз не містить точно встановлених кутів напрямків ранового каналу, виявленого на трупі. Так, у висновку № 29 від 16.03.2014 року зазначено, що раневий канал на тілі Ляшук Н.В. «проходить в напрямку зліва направо, згори донизу та спереду до заду» (п. 13 підсумків). У висновку експерта № 79/101 від 17.07.2014 року (п. 7.8.16.17 підсумків) вказано: «Напрямок раневого каналу та напрямок руху клинка ножа під час заподіяння удару відносно умовних площин тіла Ляшук Н.В. були наступними: відносно фронтальної площини – спереду назад, відносно сагітальної площини – зліва направо під гострим кутом, відносно горизонтальної площини – зверху вниз, під гострим кутом.»
Однак, поняття «гострий кут» не може вважатись повним та об’єктивним дослідженням раневого каналу та напрямку руху клинка під час нанесення ушкодження Ляшук Н.В., оскільки поняття «гострий кут» має значні межі – від 0 до 90 градусів і не може бути науково визначеним терміном при проведенні експертизи.
Крім того, з досліджених захистом фото трупа, під час розтину 16.02.2014 р. в межах експертизи № 29 від 16.03.2014 року (виготовлені копії додаються до цього клопотання), експертом було вставлено в раневий канал спеціальний маркер, який повинен відображати напрямок та кути проникання клинка ножа в тіло Ляшук Н.В. Враховуючи, що на момент цього дослідження грудна клітка трупа була розітнута експертом, а тому ліва частина грудей змістилась вліво, як видно з доданих фото, раневий канал проходить майже перпендикулярно до фронтальної площини тіла. Також, на різних фото, при різних положеннях виставлення маркера, кути раневого каналу різні.
Навіть провівши відповідні дослідження, судово-медичний експерт у висновку № 29 від 16.03.2015 року не вказав точні дані кутів раневого каналу по відношенню до тіла; у висновку експертів № 79/101-мк від 17.07.2014 р. також не зазначено такі дані, навпаки, уточнено про «гостроту» кутів і не дано оцінки здійсненим експертом Ольховською М.М. маніпулюванням.
Відповідно до п. 2.2.1. Правил МОЗ, Викладені в даній частині Правил відомості містять необхідний оптимально-мінімальний набір заходів (стандарт якості), виконання яких обов'язкове при проведенні експертизи трупів. Відхилення від стандарту в бік зменшення недопустиме. Усі проведені експертом у ході експертизи додаткові дії (розрізання тканин, випилювання фрагментів кісток, застосовані методики тощо) повинні бути обов'язково зафіксовані в протокольній частині. У протилежному випадку вжиття цих заходів треба брати під сумнів.
Тобто, у висновках № 29 від 16.03.2014 р. та № 79/101-мк від 17.07.2014 р., не було точно встановлено локалізацію та висоту розміщення рани, кути раневого каналу, не відображено методик, за якими здійснювалось експертне дослідження та не зафіксовано обґрунтування здійснених експертами висновків, що ставить під сумнів їх повноту та об’єктивність.

4.     Щодо невідповідності довжини рани 31 мм ширині клинка на відповідній відстані 43мм слідчий у постанові самостійно, посилаючись на «науково-практичні дані» дає оцінку цим розбіжностям та зазначає, що 12 мм є «несуттєвою» різницею.
При цьому, не будучи експертом, слідчий з судово-медичної точки зору робить висновок про розташування рани поперечно «напрямків лінії Лангера» та вказує на можливість зменшення довжини рани через скорочення м’яких тканин внаслідок їх скорочення, що за його твердженням можливо від 2 мм до 4 мм на 1 см довжини рани, не наводячи жодної методики чи порядку для такого висновку та розрахунків.
Такі обґрунтування та розрахунки відсутні й у висновках експертиз, що мало б бути належним чином досліджено та обґрунтовано при ідентифікації травмуючого знаряддя.
Також, пояснюючи недоліки слідчого експерименту від 12.03.2015р., в якому не враховані були варіанти самонанесення удару ножем, слідчий зазначив про  відсутність такої необхідності, оскільки така можливість витікає зі слів Бусько О.М.
Така позиція не відповідає призначенню слідчого експерименту, що має на меті перевірку і уточнення відомостей, які мають значення для встановлення досліджуваних обставин.
Так, в ході експерименту, статист Мовчанюк І.М. в усіх випадках тримала макет ножа лише за уявну рукоятку; будь які інші варіанти утримання ножа експертами взагалі не досліджувались і, відповідно, не оцінювались. Експертами не досліджувались варіанти утримання клинка ножа, наприклад, за лезо, з упором великого пальця біля рукоятки; імовірність упору задньої поверхні рукоятки ножа в сторонній предмет (стіна, шафа, підлога тощо); імовірність заподіяння такого тілесного ушкодження при самопадінні, наприклад, при жорсткій фіксації ножа в підлозі.
Враховуючи, що, наприклад, при триманні ножа не за рукоятку, а за лезо, дуга нанесення удару та кути входження клинка ножа в тіло потерпілої могли суттєво змінитись, проведений слідчий експеримент не має значення об’єктивного доказу і, відповідно, висновок експерта № 55/28-мк від 03.06.2015 року, є необ’єктивним та неповним.
Посилання слідчого на пояснення Бусько О.М. з огляду на те, що він не бачив моменту нанесення удару, не є підставою відкинути інші варіанти можливого самонанесення тілесного ушкодження Ляшук Н.В.
Таким чином, оскільки при проведенні судово-медичних експертиз були допущені суттєві недоліки, а висновки їх є суперечними, необ’єктивними і неповними, постанову про відмову у задоволенні клопотання про призначення повторної комісійної судово-медичної експертизи старшого слідчого Ольховського О.В., вважаю безпідставною та необгрунтованою.
Тому, для з'ясування обставин спричинення смерті потерпілій Ляшук Н.В., виключення чи спростування можливих домислів та усунення протиріч висновків експертиз, слід з'ясувати характер та механізм спричинення тілесного ушкоджень та інших обставин їх нанесення шляхом проведення повторної комісійної судово-медичної експертизи, так як проведені по справі експертизи: судово-медична № 29 від 16.03.2014 р., комісійна судово-медична № 79/101-мк від 17.07.2014р., комісійна судово-медична №55/28-мк, не дають однозначної відповіді на поставлені на їх вирішення питання та викликають сумніви.
Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 56, 58, 244, 303 КПК України, -

П Р О Ш У:

1. Постанову від 26.08.2015 року про відмову у задоволенні клопотання про призначення повторної комісійної судово-медичної експертизи у кримінальному провадженні № 12014180187650105 - скасувати.
2. Зобов’язати старшого слідчого в ОВС - криміналіста СУ УМВС України в Рівненській області, майора міліції Ольховського О.В. призначити по матеріалах кримінального провадження № 12014180187650105 повторну комісійну судово-медичну експертизу, проведення якої доручити експертам Головного бюро судово-медичної експертизи МОЗ України (04112, Київ, вул. Оранжерейна, 9).

Додаток:
1.    Копія клопотання про призначення повторної судово-медичної експертизи, на 6 арк.;
2.    Копія постанови про відмову у задоволенні клопотання від 26.08.2015р., на 2 арк.
3.    Ордер адвоката, на 1 арк.;
4.    Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, на 1 арк.;08 вересня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                        Процюк М. І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.