В АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

захисника підозрюваного Ляшка Ярослава Михайловича –
адвоката Процюка Миколи Івановича,
33022, м. Рівне, вул. Вереса, 2,

на ухвалу слідчого судді Рівненського міського суду  Микити М.М. від 09.10.2015 року в справі № 569/124/15-к

про застосування до Ляшка Ярослава Михайловича запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

за клопотанням начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС

України в Рівненській області Пушки Т.У. за погодженням з прокурором прокуратури Рівненської області Мецери А.М., –

 

А П Е Л Я Ц І Й Н А     С К А Р Г А

09 жовтня 2015 року слідчим суддею Рівненського міського суду Микити М.М. було частково задоволене клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері службової діяльності СУ УМВС України в Рівненській області Пушки Т.У., погоджене з прокурором прокуратури Рівненської області Мецери А.М. про застосування до підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, Ляшка Ярослава Михайловича запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Однак, захист вважає, що в ході судового розгляду вищевказаного клопотання стороною обвинувачення не було доведено:
– наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним Ляшку Я.М. кримінального правопорушення;
– наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України;
– недостатність застосування більш м’яких запобіжних заходів до підозрюваного Ляшка Я.М.
Обов’язковою умовою кримінальної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого статтею 368 КК України – є визначення спеціального суб’єкта злочину – службових осіб, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням.
Відповідно до абз. 3 п. 1 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002 року, організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).
Оголошене 02.10.2015 року повідомлення про підозру Ляшку Я.М., не містить жодних посилань на здійснення Ляшком Я.М. організаційно-розпорядчих функцій службової особи, точно не зазначено, чи пов’язані такі функції з посадою лікаря-хірурга підліткового відділення КЗ РОКЛ, чи з посадою члена військово-лікарської комісії Рівненського обласного військового комісаріату (які займає Ляшко Я.М.). В пред’явленому повідомленні про підозру взагалі не вказано чи вповноважений Ляшко Я.М. (і перебуваючи на якій посаді) на складання та видачу акту дослідження стану здоров’я, яким нормативним та індивідуальним актом ці обов’язки передбачені та чи доведені вони були до відома Ляшка Я.М.
В обґрунтування пред’явленої Ляшка Я.М. підозри слідчим до клопотання про обрання запобіжного заходу було додано як докази обставин вчинення Ляшком Я.М. кримінального правопорушення документи, однак, на думку захисту, ці матеріали жодним чином не підтверджують заявлене клопотання.
Так, з доданого до клопотання слідчого витягу від 06.10.2015 року в кримінальному провадженні № 12015180000000188, зазначено, що до ЄРДР було внесено дані про те, що службова особа однієї з державних установ вимагає у громадянина неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за вчинення дій з використанням свого службового становища; правова кваліфікація – ч. 3 ст. 368 КК країни.
Однак, в оголошеній Ляшку Я.М. підозрі зазначаються зовсім інші кваліфікуючі ознаки ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, йому інкримінується вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою осіб (з Ходаком Ю.Д.) і не інкримінується кваліфікуюча ознака вчинення вимагання щодо отримання неправомірної вимоги. Таким чином, зазначений витяг з ЄРДР ніяким чином не підтверджує оголошену Ляшку Я.М. підозру.
З доданого до клопотання слідчого протоколу виготовлення, вручення і використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) засобів від 30.06.2015 року вбачається, що шість грошових купюр у вигляді «американської валюти США», були видані громадянину Мельничуку А.К. для участі у проведенні негласної слідчої дії – контроль за вчиненням злочину, у формі імітування обстановки злочину відносно Ходака Юрія Дмитровича, а не Ляшка Я.М. І ці купюри були помічені спеціальним невидимим люмінесцентним барвником «Світлячок-М», які при освітленні спеціальною лампою світяться яскраво зеленим світлом. Однак, при вилученні цих же купюр в кабінеті Ляшка Я.М. 02.07.2015 року (згідно з протоколом огляду місця події, доданого до клопотання слідчого), ні на руках Ляшка Я.М., ні на виявлених чотирьох купюрах не було виявлено будь-яких сторонніх «світінь».
Такі докази взагалі ставлять під сумнів причетність Ляшка Я.М. до кримінального правопорушення, щодо якого йому обирається запобіжний захід, так само, як і витяг  наказу № 13-ос/2 від 17.01.2014 року про переведення Ляшка Я.М. на посаду лікаря-хірурга підліткового відділення РОКЛ.
Жодних інших доказів обґрунтованості оголошеної Ляшку Я.М. підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, орган досудового слідства слідчому судді не подавав, судом такі докази не оголошувались, не досліджувались та не знайшли свого відображення в ухвалі слідчого судді від 08 жовтня 2015 року.
Враховуючи вищенаведене, захист вважає, що при вирішенні клопотання слідчого про обрання Ляшку Я.М. запобіжного заходу слідчий суддя зробив невірний висновок, що слідчий та прокурор довели наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Ляшком Я.М. кримінального правопорушення, оскільки надані сторонами докази не підтверджують наявність обґрунтованої підозри у вчиненні Ляшком Я.М. злочину.
Крім того, на думку захисту, слідчий суддя невірно визначив наявність достатніх підстав вважати, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України щодо можливості знищити чи спотворити річ чи документ та незаконно впливати на свідків в кримінальному провадженні.
Зазначимо, що до дня оголошення Ляшку Я.М. підозри з дня події, яка йому інкримінується, пройшло більше трьох місяців. Ляшко Я.М. не має жодного доступу (і відсутні достатні підстави так вважати) до будь-яких документів щодо медичного обстеження Мельничука А.К. з питань непридатності його до служби в Збройних Силах України. А тому він, навіть якби і хотів, не зміг би знищити чи спотворити такі документи. Так само як і непроведення своєчасних допитів свідків органом досудового розслідування взагалі не може свідчити про можливість Ляшку Я.М. впливати на правдивість їхніх показань, тим більше, що як лікар-хірург Ляшко Я.М. жодних засобів чи повноважень до цього не має.
Також ухвала слідчого судді від 08.10.2015 року не містить вмотивованого обґрунтування недостатності застосування до Ляшка Я.М. більш м’яких запобіжних заходів, аніж домашній арешт і судом не дано оцінку поданим захисником слідчому судді докази працевлаштування Ляшко Я.М., його позитивну характеристику за місцем роботи, наявності в нього на утриманні неповнолітньої дитини, що свідчить про відсутність підстав для застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Враховуючи вищевикладене, захист вважає, що слідчим суддею при винесенні ухвали від 07.10.2015 року не було дотримано вимог ст.ст. 177, 178, 194 КПК України, а тому, керуючись ст.ст. 309, 392, 393, 395, п.2 ч.3 ст. 407 КПК України, –

П Р О Ш У      С У Д  :

1.    Ухвалу Рівненського міського суду Рівненської області від 08 жовтня 2015 року про застосування до Ляшка Ярослава Михайловича запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в кримінальному провадженні № 12015180000000188, внесеному у ЄРДР 26.06.2014 року, – скасувати.
2.    Постановити нову ухвалу, якою в застосуванні запобіжного заходу до Ляшка Я.М. – відмовити.


ДОДАТОК:    1. Копія цієї апеляції, на 3-х арк.;
        2. Ордер адвоката, на 1 арк.;
        3. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, на 1 арк.
13 жовтня 2015 року                                                                                                                                                                                                                                                                           М.І. Процюк


Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.