До Житомирського апеляційного адміністративного суду

через Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа № 562/123/16-а

Представника
Відповідача
(Апелянта)            Феса Миколи Івановича
33028, м. Рівне, вул. Процовича, буд. 6

Позивач     Костика Петро Іванович
35304, Рівненська обл. Рівненський р-н.,
смт. Квасилів, вул. Дубенська, буд. 2
Відповідач
(Апелянт)    Уїздецька сільська рада
Здолбунівського району Рівненської
області
35711, Рівненська область,
Здолбунівський р-н, с. Уїздці,
вул. Щорса, 35
Третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог     Плоска Галина Григорівна
Рівненська обл.., Здолбунівський район,
с. Кунин, вул. Дуба , 71

 


АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА
на постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 30.08.2016р.
в частині визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області  №50 від 31.09.2015


    30 серпня 2016 року Здолбунівським районним судом Рівненської області було прийнято постанову в адміністративній справі за позовом Костики Петра Івановича до Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Плоска Г.Г. про часткове задоволення позовних вимог позивача та визнано незаконним і скасовано рішення виконавчого комітету Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області №50 від 31.09.2015 р. « Про дозвіл на зрізання дерев». В задоволенні іншої позовної вимоги щодо визнання протиправним і скасування ордеру №4 від 10.11.2015 р. виданого Уїздецькою сільською радою Здолбунівського району Рівненської області суд відмовив.
    Постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 30.08.2016 р. в частині визнання незаконним і скасування рішення виконавчого комітету Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області №50 від 31.09.2015 р. «Про дозвіл на зрізання дерев» вважаю незаконною, необґрунтованою та прийнятою з порушенням норм матеріального та процесуального права, виходячи з наступного.
    Суд першої інстанції дійшов помилкового висновку про те, що: « Відповідачем не доведено необхідність прийняття і правомірність оскаржуваного рішення на підставі акту обстеження зелених насаджень №5 від 24.09.2015 р., складеного з порушенням Порядку № 1045, видачі Пильці Д.М. ордера на видалення дерева по вул. Дуба, с. Кунин, яке знаходилось на межі земельних ділянок, що знаходяться у приватній власності Костики П.І. та Плоскої Г.Г., з огляду на положення п. 10 Порядку №1046»
    По-перше, необхідність прийняття оскарженого рішення була обумовлена неодноразовими зверненнями жительки с. Кунин, Плоскої Галини Григорівни, а саме 19 вересня 2016 року Плоска Галина Григорівна звернулась до виконкому Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області з заявою про надання дозволу на зрізання дуба. У заяві було зазначено, що дуб вже 40 років росте на межі її з Костикою Петром Івановичем суміжних земельних ділянок, при чому знаходиться в аварійному стані, так як дерево дуже старе, трухляве через що в будь-який момент могло впасти на подвір`я. Крім того, дерево заважало вести господарство на городі, так як затіняло сонце, що погано впливало на врожай. В силу таких обставин протягом останніх п`яти років вона намагалась домовитися з позивачем про зріз дуба, але позивач її прохання ігнорував, не дивлячись на те, що його ділянка повністю захаращена.
    Дані обставини були підтвердженні в судовому засіданні представником Плоскої Г.Г. та допитаними свідками, головою Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області Ставнійчуком О.М. і землевпорядником цієї ради Тоушкіною Л.Р., проте не враховані судом при винесенні рішення.

    По-друге, оскаржуване рішення приймалось з дотриманням положень п. 10 Порядку №1045
    Відповідно до п.10 Порядку №1045 Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки.
    Відповідно до ч.2 ст.109 Земельного кодексу України кожен із сусідів має право вимагати ліквідувати дерева, які стоять на спільній межі.
Виходячи з наведених положень законодавства, для видалення дерева, яке знаходиться на спільній межі суміжних земельних ділянок необхідна наявність рішення одного з власників (сусідів) цих ділянок. Наявність згоди на це від іншого сусіда(власника земельної ділянки) ст. 109 ЗК України не передбачена.
У даному випадку, до Відповідача як раз і звернувся один із власників суміжних земельних ділянок, Плоска Г.Г., як того і вимагає п.10 Порядку №1045.
Водночас, суд першої інстанції посилаючись на порушення Відповідачем п. 10 Порядку №1045 не зазначив як саме Відповідач його порушив, що вказує на неповноту судового рішення.

Також, не знаходить свого підтвердження висновок суду про порушення Відповідачем п.4 Порядку №1045.
Згідно з п. 4 Порядку №1045 підставою для прийняття рішення компетентним органом є заява про видалення зелених насаджень, подана юридичною чи фізичною особою.
 Після надходження заяви компетентний орган утворює комісію з питань визначення стану зелених насаджень та їх відновної вартості (далі - комісія), до складу якої входять представники заявника, власника земельної ділянки (користувача), компетентного органу, територіального органу Держекоінспекції.
Комісія у п’ятиденний строк після її затвердження визначає стан зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, і їх відновну вартість та складає акт обстеження тих насаджень, що підлягають видаленню (далі - акт), за формою, затвердженою Мінрегіоном.
Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 5 від 23.09.2015 р., на підставі якого було видане оскаржуване рішення, складався на підставі заяви та за участю представника власника земельної ділянки на межі якої знаходився дуб, Плоского Д.М., комісією, склад якої затверджений розпорядженням №27 від 09.09.2014 р.  При цьому обов’язкова участь іншого власника суміжної земельної ділянки необов’язкова.

Крім того, рішення суду першої інстанції є необґрунтованим в частині того, що в складі комісії не був присутній представник органу Держекоінспекції .
Згідно з ч.3 ст. 159 КАС України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі повно і всебічно з'ясованих обставин в адміністративній справі, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
В матеріалах справи відсутня інформація про посади членів комісії, а під час розгляду справи судом не було встановлено факту відсутності представника органу Держекоінспекції в складі комісії, зокрема про це не заявлялось сторонами та не було встановлено показами свідків, а в акті обстеження наявні лише прізвище членів комісії та зазначено на підставі яких розпоряджень Відповідача ця комісія була призначена.

Ухвалюючи рішення суд першої інстанції прийшов до висновку про те, що для видалення дерева, яке знаходиться в аварійному стані, ордер та рішення про його видалення уповноваженим на те органом не видається. А  саме видалення здійснюється на підставі акту обстеження дерева, складеного уповноваженою комісію.
Варто зазначити, що акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 5 від 24.09.2015 р. був складений згідно з вимогами законодавства та позивачем не оскаржувався.
З огляду на те, що видалення дуба здійснюється на підставі акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню № 5 від 24.09.2015 р., а рішення виконавчого комітету Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області №50 від 31.09.2015 р. акту не суперечить, вважаємо, що відсутні правові підстави визнання такого рішення незаконним.
Враховуючи наведене, вважаємо, що суд першої інстанції дійшов до помилкового висновку про недоведеність Відповідачем необхідності прийняття та правомірності оскаржуваного рішення, визнання його незаконним та таким, що підлягає скасуванню.
    Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 59, 185-187 КАС України.


ПРОШУ СУД:

    Постанову Здолбунівського районного суду Рівненської області від 30.08.2016 р. про задоволення позову Костики Петра Івановича до Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог Плоска Галина Григорівна в частині визнання незаконним і скасування рішення виконавчого комітету Уїздецької сільської ради Здолбунівського району Рівненської області №50 від 31.09.2015 р. « Про дозвіл на зрізання дерев »- скасувати та ухвалити нове рішення, яким в задоволенні позовних вимог – відмовити повністю.


Додатки:

- - копія цієї апеляційної скарги для сторін, на 6 арк.


13 вересня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                     Адвокат Фес М.І.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.