В АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД  РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Апелянт:    Вараш Юлія Федорівна
яка проживає за адресою:
вул. Букова, 17, м. Рівне, 33010

Позивач:    Петров Леонтій Васильович
який проживає за адресою:
вул. Мовчана, 10А, кв.50, м. Рівне, 33028

Відповідач:    Вараш В’ячеслав Віталійович
який проживає за адресою:
вул. Букова, 17, м. Рівне, 33010


Справа № 2-6370/11

 

А П Е Л Я Ц І Й Н А     С К А Р Г А
на ухвалу Рівненського міського суду від 09 листопада 2011 року
про визнання мирової угоди

Я, Вараш Юлія Федорівна, звернулась до Рівненського міського суду з позовною заявою до мого чоловіка Вараш В’ячеслава Віталійовича про поділ спільного майна подружжя, а саме – про поділ набутого за час шлюбу нерухомого майна – домоволодіння, що знаходиться у м. Рівне по вул. Букова, 17, яке складається з житлового будинку, двох цегляних сараїв, бетонного замощення, огорожи з пресованих блоків, металевих воріт з хвірткою та земельної ділянки за адресою: м. Рівне, вул. Букова, 17 площею 0,1000 га з цільовим призначенням: для будівництва та обслуговування житлового будинку та господарських споруд.
В ході розгляду зазначеної справи я дізналась, що набуте за час шлюбу майно належить іншій особі, а саме, 23.06.2015 року, після ознайомлення моїм представником – адвокатом Турковичем М.І. з матеріалами цивільної справи №1-6370/11 виявилось, що мій чоловік, Вараш В’ячеслав Віталійович, передав все спірне майно у власність Петрову Леонтія Васильовича в рахунок повернення боргу, про що сторонами було укладено мирову угоду.
Ухвалою від 09 листопада 2011 року Рівненський міський суд (головуючий суддя Ковальчук І.М.) визнав мирову угоду укладену сторонами по цивільній справі № 1-6370/11 за позовом Петрова Леонтія Васильовича до мого чоловіка, Вараша В’ячеслава Віталійович.
Відповідно до ч.1 ст. 292 ЦПК України сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку рішення суду першої інстанції повністю або частково.
Відповідно до ч. 2 ст. 294 ЦПК України апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Відповідно до п. 8 ч.1 ст. 293 ЦПК України окремо від рішення суду можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали суду першої інстанції щодо визнання мирової угоди за клопотанням сторін.
Враховуючи те, що Ухвала Рівненського міського суду від 09 листопада 2011 року про визнання мирової угоди прямо порушує мої права як співвласника набутого за час шлюбу спільного сумісного майна подружжя, а також те, що про передачу цього майна Петрову Л.В. мене не було повідомлено та до участі у справі мене не було залучено, а про її прийняття я дізналась лише після ознайомлення з матеріалами справи,  прошу поновити строки апеляційного оскарження ухвали Рівненського міського суду від 09 листопада 2011 року з дня ознайомлення з матеріалами справи моїм представником - з 18 червня 2015 року.
Щодо самої ухвали від 09 листопада 2011 року, вважаю її незаконною і такою, що була винесена на підставі неповного з’ясуванням всіх обставин, що мають істотне значення для справи, а також з порушенням норм процесуального права.
В ухвалі суду зазначено про те, що «мирова угода, укладена сторонами, не суперечить закону, не порушує права, свободи чи інтереси інших осіб». Однак, такий висновок суду при визнанні мирової угоди не відповідає дійсності.
Частиною 1 ст. 175 ЦПК України передбачено, що мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на основі взаємних поступок, і може стосуватися лише прав та обов'язків сторін та предмета позову.
Відповідно до ч. 5 ст .175 ЦПК України якщо умови мирової угоди суперечать закону чи порушують права, свободи чи інтереси інших осіб, суд постановляє ухвалу про відмову у визнанні мирової угоди і продовжує судовий розгляд.
Статтею 368 ЦК України передбачено, що майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.
Відповідно до ч.1 ст.60 СК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Частиною 1 ст.70 СК України визначено, що у разі поділу майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, частки майна дружини та чоловіка є рівними, якщо інше не визначено домовленістю між ними або шлюбним договором.
В шлюбі з моїм чоловіком, Варашом В’ячеславом Віталійовичем я перебуваю з 20 липня 1991 року та за період шлюбу нами спільно було придбане майно: домоволодіння, що знаходиться у м. Рівне по вул. Букова, 17, яке складається з житлового будинку, двох цегляних сараїв, бетонного замощення, огорожи з пресованих блоків, металевих воріт з хвірткою (свідоцтво про право власності САЕ№406362 від 27.08.2011 р.) та земельної ділянки за адресою: м. Рівне, вул. Букова, 17 площею 0,1000 га (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА№ 159183 від 06.03.2005р.).
Ухвалою про затвердження мирової угоди від 09 листопада 2011 року затверджено передачу у власність цього майна іншій особі - Петрову Л.В. в рахунок повернення боргу мого чоловіка через його скрутне матеріальне становище.
Передачу спільного майна набутого за час шлюбу на підставі ухвали суду було проведено без мого відома та згоди.
Таким чином, визнання укладеної мирової угоди ухвалою від 09.11.2011 року між моїм чоловіком Варашом В’ячеславом Віталійовичем та Петровим Леонтієм Васильовичем щодо передачі у власність останнього домоволодіння, що знаходиться у м. Рівне по вул. Букова, 17, яке складається з житлового будинку, двох цегляних сараїв, бетонного замощення, огорожи з пресованих блоків, металевих воріт з хвірткою та земельної ділянки за адресою: м. Рівне, вул. Букова, 17 площею 0,1000 га, порушує мої права на спільну сумісну власність на це майно, яке набуте за час шлюбу.
Враховуючи вищевикладені обставини вважаю, що ухвала Рівненського міського суду від 09 листопада 2011 року прийнята з порушенням норм матеріального та процесуального права, є необґрунтованою та підлягає скасуванню.

На підставі викладеного та у відповідності до ст.ст. 175, 292, 293, 297 ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.    Поновити строки апеляційного оскарження та прийняти апеляційну скаргу до розгляду апеляційним судом.
2.    Ухвалу Рівненського міського суду від 09 листопада 2011 року про визнання мирової угоди по цивільній справі №1-6370/11 між Петровим Леонтієм Васильовичем та Варашом В’ячеславом Віталійовичем – скасувати, направити справу для продовження розгляду до суду першої інстанції.

ДОДАТКИ:

1.    Копія свідоцтва про шлюб, укладений 21.07.1991р., в 3-х екз., на 3-х арк.;
2.    Копія свідоцтва про право власності САЕ№406362 від 27.08.2011 р., в 3-х екз., на 3-х арк.;
3.    Копія державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯА№ 159183 від 06.03.2005р., в 3-х екз., на 3-х арк.;
4.    Копія цієї скарги, в 2-х екз., на 6 арк.;
5.    Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.23 червня 2015 р.                                                                                                                                                                                                                                                                              Вараш Ю.Ф.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.