В РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
33028, м. Рівне, вул. Шкільна, 1

Позивач:    Васько Дмитро Миколайович,
     33002, м. Рівне, вул. Валька, буд. 35

Відповідач:    Васюк Вікторія Сергіївна,
     33027, м. Рівне, вул. Бурого, буд. 34, кв. 69
інші засоби зв’язку не відомі

Ціна позову: 110255 грн.


ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення боргу

31 жовтня 2015 року гр. Васюк Вікторія Сергіївна 19.02.1974 р.н., позичила у мене, Васько Дмитра Миколайовича, 91527,00 грн. (дев’яносто одну тисячі п’ятсот двадцять сім гривень 00 коп.).
На підтвердження цього 31.10.2015р. Васюк В.С. було написано розписку про одержання нею у борг від мене грошових коштів в сумі 91527,00 грн., при курсі долара 22,5  та вказано, що вона щомісячно зобов’язується віддавати 5000 гривень (п’ять тисяч гривень).
Статтею 1046 ЦК України передбачено, що за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.
В силу ст. 629 ЦК України договір є обов’язковим для виконання сторонами.
На підтвердження укладення договору позики та його умов, згідно з ч. 2 ст. 1047 ЦК України може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.
У відповідності до ст. 1049 ЦК України позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику у строк та в порядку, що встановлені договором.
Відповідачка в порушення вищевказаних норм матеріального закону, та прийнятих по договору зобов’язань, у строки визначені розпискою позику не повернула.
Я неодноразово звертався до неї з вимогою про сплату чергової частини щомісячного платежу у 5000 грн., однак до цього часу жодного разу вона його не сплатила.
Таким чином, на теперішній час сума боргу за розпискою становить 91527,00 грн. та не повернена навіть частково.
Відповідно до ч. 1 ст. 1049 ЦК України, позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.
Згідно ч. 2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов'язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення повернення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася та сплати процентів, належних йому відповідно до статті 1048 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 1048 ЦК України позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюються договором. Якщо договором не встановлений розмір процентів, їх розмір визначається на рівні облікової ставки НБУ.
Позику було отримано 31.10.2015 року, перший щомісячний платіж на погашення позики мав бути сплачений 31.11.2015 року, тому прострочення рахується з цієї дати.
Таким чином, відповідач повинен повернути суму позики, що залишилася та сплатити проценти на рівні облікової ставки НБУ від суми позики за час прострочення.
Отже, Відповідачу нараховано проценти за користування грошовими коштами за договором позики за період прострочення у сумі 9762 грн. (розрахунок додається).
Згідно ст. 526 ЦК України зобов'язання повинно виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Відповідно до ст. 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов договору; 3) сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.
Згідно ч. 1 ст. 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов'язання.
На підставі ч. 2 ст. 625 ЦК України боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.
Отже, відповідачка має сплатити мені суму боргу з урахуванням індексу інфляції в розмірі 7597,00 грн., а також 3 % річних з простроченої суми за період прострочення в розмірі 1369 грн. (розрахунок додається).
Враховуючи викладене, на підставі ст.ст. 526, 536, 625, 1046 - 1050 Цивільного кодексу України та керуючись ст.ст. 3, 118-120 ЦПК України -

 

ПРОШУ СУД:

1.    Стягнути з Васюк Вікторії Сергіївни на користь Васька Дмитра Миколайовича 91527,00 грн. основного боргу за договором позики,  процентів від суми позики у розмірі 9762,00 грн., з урахуванням встановленого індексу інфляції у сумі 7597,00 грн.,  3% річних у розмірі 1369,00 грн., всього – 110255,00 грн.
2.    Судові витрати покласти на Відповідача.

ДОДАТОК:     

1.    Копія паспорта Васька Д.М., на 1 арк.;
2.    Копія розписки Васюк В.С., на 1 арк.;
3.    Розрахунок процентів за договором позики, на 1 арк.
4.    Розрахунок інфляційних втрат та 3% річних за період прострочення повернення позики, на 1 арк.
5.    Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк.;
6.    Копія цієї позовної заяви для Відповідача, з додатками, в 1 екз.

   
30 травня 2016 р                                                                                                                                                                                                                                                                                 Васько Д.М.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.