ДО РІВНЕНСЬКОГО ОКРУЖНОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ
м. Рівне, вул. 16 Липня, 87

Позивач      Жук Світлана Василівна
м. Рівне, вул. Березнівська 1/68
тел..

Відповідач Головне управління Національної поліції в Рівненській області
м. Рівне, вул. Хвильового,2
тел. (0362) 22-15-06

 


АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
про визнання дій незаконними та поновлення на роботі

    Я, Жук Світлана Василівна, 18 листопада 2015 року була прийнята на посаду старшого інспектора відділу управління превентивної діяльності Головного управління Національної поліції в Рівненській області.
    30 лютого 2016 року мене звільнили зі служби в Національній поліції на підставі Наказу ГУНП №29 О/С від 30.02.2016 р.
    Вважаю, незаконним та неправомірними дії ГУНП в Рівненській області щодо мого звільнення з посади старшого інспектора відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Рівненській області, з огляду на наступне.
    30 грудня 2016 року я дізналась, що на підставі Наказу ГУНП №29 О/С від 30.02.2016 р мене звільнено.
Водночас мене не ознайомили з вказаним наказом та не повідомили про підстави звільнення. Крім того, запис про звільнення в трудовій книжці також не містить посилання на статтю законодавства, як на підставу звільнення.
Відповідно до ч.ч.2, 3 ст. 47 Кодексу законів про працю України власника бо уповноважений ним орган зобов'язаний в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у строки, зазначені в статті 116 цього Кодексу. У разі звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу він зобов'язаний також у день звільнення видати йому копію наказу про звільнення з роботи. В інших випадках звільнення копія наказу видається на вимогу працівника.
Приписами п. 2.3. « Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України № 58 від 29.07.1993 р., передбачено, що записи в трудовій книжці при звільненні повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону.
Відповідно до п. 2.4. Інструкції усі записи в трудовій книжці про звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення - у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).
Згідно з п. 2.5 Інструкції з кожним записом, що заноситься до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення власник або уповноважений ним орган зобов'язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма N П-2, затверджена  наказом  Мінстату України від 27 жовтня 1995 року N 277 ( v0277202-95 ), в якій має повторюватися відповідний запис з трудової книжки (вкладиша).
Натомість, в порушення вищезазначених норм, я не була ознайомлена з наказом про звільнення, а повернута мені трудова книжка не містить належним чином оформленого запису про звільнення.
Крім того, слід зазначити, що на момент звільнення не існувало ніяких передумов для цього. За час проходження служби в органах внутрішніх справ мене заохочували 14 разів. Щороку я успішно здавала заліки з професійної та фізичної підготовки. За результатами підсумкової перевірки службової підготовки працівників МВС України за 2014-2015 навчальний рік отримала загальну оцінку «задовільно». У змісті мого атестаційного листа, поданого керівництвом Департаменту організаційно-аналітичної роботи та оперативного реагування Національної поліції України, значаться лише позитивні характеристики, відгуки та показники службової діяльності з виконання функціональних обов’язків.
12 лютого 2016 року мною були пройдені всі етапи тестування передбачені Інструкцією. За результатами пройденого тесту GST( general skills test-тест на логічні, вербальні здібності, здатність обробляти інформацію і робити висновки, аналізувати дані) та тесту професійних навичок я набрала відповідно 44 та 36 балів.
Вищевикладене свідчить про порушення ГУНП в Рівненській області передбаченої законодавством процедури звільнення мене з посади старшого інспектора відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Рівненській області.
Як зазначено у ч.1 ст. 235 КЗпП України у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу, у тому числі у зв’язку з повідомленням про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції" іншою особою, працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір.

Частинами 1, 4 ст. 6 КАС України передбачено, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в адміністративному суді, до підсудності якого вона віднесена цим Кодексом.
Згідно з п.2 ч.2 ст.17 КАС України юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби.
Відповідно до п.15 ч. 1 ст. 3 КАС України публічна служба - діяльність на державних політичних посадах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, дипломатична служба, інша державна служба, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.
Відповідно до ч.2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Враховуючи викладене, керуючись ст..47, 235 Кодексу законів про працю України, п.п. 2.4-2.6 « Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників», затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства соціальної політики України та Міністерства юстиції України № 58 від 29.07.1993 р., ст..ст. 3, 6, 17, 19, 71, 104-106 КАС України,-

ПРОШУ СУД:

1.    Визнати незаконними та неправомірним дії Головного управління національної поліції в Рівненській області щодо мого звільнення з посади старшого інспектора відділу управління превентивної діяльності ГУНП в Рівненській області.
2.    Поновити мне на посаді посади старшого інспектора відділу управління превентивної діяльності дії Головного управління національної поліції в Рівненській області з 30 лютого 2016 року.


Додатки:

1)    Копія паспорта Жук С.В., на 1 арк.;
2)    Копія трудової книжки Жук С.В., на 1 арк.;«___» березня 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                             С.В.Жук

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.