В КУЗНЕЦОВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
34400, Рівненська область,
м. Кузнецовськ, м-н Будівельників, 3


Представника
позивача :      Митюк Тетяни Миколаївни,
яка діє на підставі довіреності від 04.08.2016 р.
Місце проживання:
35700, Рівненська область, м. Здолбунів,
вул. Букова, 1,

Позивач      Митюк Руслан Олександрович
Місце проживання:
35700, Рівненська область,
м. Здолбунів, вул. Бура, 29 ,кв. 17

Відповідач:       Жук Володимир Володимирович,
Місце проживання:
34371, Рівненська область,
смт. Рафалівка, вул. Жива,31
Засоби зв’язку невідомі
Третя особа, яка не заявляє
самостійних вимог 1          Кузнецовська міська державна
нотаріальна контора
34400, Рівненська область, м.Кузнецовськ, м-н Дуба, 4/1 кв. 27  

Третя особа, яка не заявляє  
самостійних вимог 2:           Приватний нотаріус Кузнецовського
міського нотаріального округу
Бутько Любов Улянівна
34400, Рівненська область, м.Кузнецовськ, вул. Прохідна, буд. 4

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА
про визнання заповіту недійсним

29 березня 2016 року померла мати мого довірителя, Митюка Руслана Олександровича, – Липа Світлана Нарцисівна, що підтверджується Свідоцтвом про смерть серії І-ГЮ №187637 від 12 травня 2016 року.
Після смерті матері залишилось спадкове майно, а саме квартира, яка знаходиться за адресою: Рівненська область, м. Кузнецовськ, вул. Кутова, буд. 4/1 кв. 78 .
3 серпня 2016 року Позивач, як законний спадкоємець померлої, звернувся з заявою про прийняття спадщини Липи С.Н. до приватного нотаріуса Бутько Любов Улянівни, на підставі чого останньою була відкрита спадкова справа.
 Також, 04 серпня 2016 року Митюк Руслан Олександрович отримав інформаційну довідку зі Спадкового реєстру № 44660085, в якій зазначено, що 25 лютого 2016 року Кузнецовською міською державною нотаріальною конторою був посвідчений заповіт Липи С.Н. (номер у спадковому реєстрі №58627543).
Копію зазначеного заповіту Позивачу надано не було, так як заповіт зберігається в Кузнецовській міський державній нотаріальній конторі і для його долучення до матеріалів спадкової справи, приватним нотаріусом Бутько Л.У. вчинено нотаріальний запит, результати розгляду якого на сьогодні відсутні.
Проте, Позивачу відомо, що спадкоємцем за вказаним заповітом є стороння для його матері людина, Жук Володимир Володимирович.
Позивач вважає, що зазначений заповіт слід визнати недійсним, так як на момент його складання Липа С.Н. не усвідомлювала значення своїх дій і не керувала ними, з огляду на наступне.
На час складання заповіту Липа С.Н. виповнилося 67 років, при цьому в останні роки життя її стан здоров`я різко погіршився.
Зокрема, в анамнезі хвороби вказаному у направленні на лікування від 03.12.2015 р. виданого лікарем-психіатром КЗ ”Спеціалізованою медико-санітарною частиною №3 МОЗ України” м. Кузнецовськ, зазначено, що Липа С. Н. змінилася у своїй поведінці, не впізнавала близьких, сусідів, не могла назвати дату, оточуючі предмети, адресу місця проживання. На підставі чого їй поставили діагноз: впряжений психоорганічний с-м, внаслідок судинного ураження головного мозку (ДЕП ІІ ст.) та рекомендували пройти лікування в обласні психіатричній лікарні с. Орлівка.
24 серпня 2016 року у відповідь на адвокатський запит Процюка Миколи Івановича, вчиненого в інтересах Позивача для збирання інформації про стан здоров’я його матері, КЗ «Обласна психіатрична лікарня с. Орлівка» надала інформацію про те, що Липа С. Н.  знаходилась в їх лікарні на стаціонарному лікуванні з 08.12.2015 року по 10.12.2015 року з приводу психічних та поведінкових розладів внаслідок споживання алкоголю, запійного стану.
Крім того, Липа С.Н. проходила подібне лікування і в інших медичних закладах Рівненської області, докази цього будуть надані суду в попередньому судовому засіданні. Також стан здоров’я та особливості поведінки Липа С.Н. зможуть підтвердити свідки, про виклик яких буде заявлено в судовому засіданні.
З огляду на те, що Липа С.Н. мала регулярні та тривалі психічні розлади, крім того вони посилювались внаслідок її алкогольної залежності та постійних запійних станів, вважаємо, що на момент складання оскаржуваного заповіту Липа С.Н. не усвідомлювала  значення своїх дій і не керувала ними, чим і скористався Відповідач.
Слід зазначити, що Відповідач є сторонньою особою для спадкодавця, не надавав жодної допомоги, не спілкувався та не доглядав за нею, що свідчить про укладення заповіту проти волевиявлення спадкоємиці.
Отже, враховуючи той факт, що оскаржуваний заповіт не відповідає вимогам законодавства,  він порушує права Позивача як законного спадкоємця своєї матері.
Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права, а одним зі способів захисту згідно ч.2 ст.16 ЦК України є визнання правочину недійсним.
Заповіт як односторонній правочин підпорядковується загальним правилам ЦК України щодо недійсності правочинів.
Відповідно до ч.1 ст.215 ЦК України підставою недійсності правочину є недодержання в момент вчинення правочину стороною (сторонами) вимог, які встановлені частинами першою-третьою, пятою та шостою статті 203 цього Кодексу.
Частина 3 статті 203 ЦК України передбачає, що волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.
Згідно з ч.1 ст. 225 ЦК України, правочин, який дієздатна фізична особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними, може бути визнаний судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті – за позовом інших осіб, чиї цивільні права або інтереси порушені.
Відповідно до ч.2 ст.1257 ЦК України за позовом заінтересованої особи суд визнає заповіт недійсним, якщо буде встановлено, що волевиявлення заповідача не було вільним і не відповідало його волі.
Отже, вважаю що оскаржений заповіт є недійсним, так як укладений з порушенням вимог Цивільного кодексу України, особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та не могла керувати ними і всупереч її волі.
Пунктом 22 Постанови  Пленуму Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» встановлено, що позови про визнання недійсними правочинів щодо нерухомого майна пред'являються відповідно до частини першої статті 114 ЦПК за місцезнаходженням майна або основної його частини.
З огляду на те, що до складу спадщини Липи С.Н. входить нерухоме майно, на яке складено оскаржуваний заповіт та яке знаходиться в м. Кузнецовську, вважаю, що дана справа підсудна Кузнецовському міському суду Рівненської області.
 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 15, 16,  203, 215, 225, 1257 ЦК України,  ст.ст. 44, 114, 118-120 ЦПК України,-


ПРОШУ  СУД:

1.    Визнати недійсним заповіт Липи Світлани Нарцисівни від 25 лютого 2016 року посвідчений Кузнецовською міською державною нотаріальною конторою, зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за №105, номер у Спадковому реєстрі 58627543.

2.    Стягнути з Жука Володимира Володимировича на користь Митюка Руслана Олександровича 551 грн.20 коп. судового збору


Додатки:
1.    Копія свідоцтва про народження Петрука Р. О., на 1 арк.;
2.     Копія свідоцтва про укладення шлюбу,  на 1 арк.;
3.    Копія свідоцтва про розірвання глюбу, на 1 арк;
4.     Копія свідоцтва про смерть Липи С. Н., на 1 арк.;
5.    Копія витягу із Спадкового реєстру № 45142606, на 1 арк.;
6.    Копія довідки ЖЕД №1114 від 04.06.16, на 1арк;
7.    Копія заяви про прийняття спадщини з доказами відправлення, на 1 арк;
8.    Копія інформаційної довідки зі Спадкового реєстру № 44660085 від 04.08.2016 р., на 2 арк.;
9.    Копія направлення від 03.12.2015 р.,на 1арк;
10.    Копія відповіді на запит №299 від 24.08.2016 р., на 1 арк.;
11.    Копія довіреності від 04.08.2016 р.;
12.    Квитанція про сплату судового збору, на 1 арк;
13.    Копія цієї позовної заяви для сторін, в 4-х  екз.
20.09.2016                                                                                                                                                                                                                                                     Представник по довіреності Митюк Т.М.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.