ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ПАРУС


Наказ
м. Рівне


06 листопада 2013 року                                                  №________

 

Про припинення
трудових відносин


У зв’язку зі смертю головного спеціаліста відділу економіки Сергіюка Олега Олексійовича, що підтверджується свідоцтвом про смерть 1-ЖО № 111111, виданого 04 листопада 2013 року, відповідно пункту 4.3. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої Наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України № 58 від 29.07.1993 року „Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників”, за якою у разі смерті працівника трудова книжка видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу. У трудовій книжці померлого працівника у розділі "Відомості про роботу" і дати запису у графі 3 записується: "Роботу припинено у зв'язку зі смертю", далі – заповнюється графа 4 – зазначаються дата і номер наказу.
Беручи до уваги, що відповідно частини 6 статті 83 КЗпП України у разі смерті працівника грошова компенсація за не використані ним дні щорічних відпусток, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей, виплачується спадкоємцям, та відповідно частини 3 статті 22 Закону України „Про відпустки” відрахування із заробітної плати за невідпрацьовані дні відпустки у разі смерті працівника не провадиться, –
Наказую:

1. Трудові відносини з головним спеціалістом відділу економіки Сергіюком Олегом Олексійовичем вважати припиненими з 04 листопада 2013 року.
2. У трудовій книжці Сергіюка Олега Олексійовича у розділі "Відомості про роботу" записати: „Роботу припинено у зв’язку зі смертю”.
3. Відділу бухгалтерського обліку та звітності виплатити спадкоємцям Сергіюка Олега Олексійовича усі належні суми, що належать йому від Товариства.
4. Видати під розписку належно оформлену трудову книжку найближчим родичам померлого працівника, або на їх вимогу надіслати поштою.
5. Контроль за виконанням цього наказу доручити бухгалтеру Мельник О.М. та юрисконсульту Павленко Л.В.
Директор Салій А.Л.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

* Всі процесуальні документи, розміщені на цих сторінках сайту, були створені юристами та використані в конкретних цивільних, господарських, адміністративних та інших справах. Персональні дані клієнтів та інших осіб, яких стосуються ці документи, були змінені, або видалені з тексту, з метою нерозголошення адвокатської/юридичної таємниці. Бідь-які співпадання чи утотожнення з конкретними особами носять випадковий характер і не можуть бути розцінені як поширення інформації щодо цих осіб.