Створено: 20 лютого 2013 Автор: Super User

Після вступу в силу нового Кримінального процесуального кодексу України 2013 року практикуючі адвоката і прокурори стикнулись з певними неузгодженостями та прогалинами нормативного регулювання самого кримінального процесу під час закінчення досудового розслідування,

передачі обвинувального акта в суд першої інстанції та проведення підготовчого судового засідання в порядку, визначеному главою 27 КПК України.

На прикладі одного кримінального провадження, котре 30 січня 2013 року призначене до судового розгляду Рівненським районним судом Рівненської області, і в якому автор приймав участь як захисник підозрюваного (наразі обвинуваченого) як на стадії досудового розслідування, так і під час підготовчого провадження в суді, можна визначити кілька процесуальних конфліктів, не врегульованих нормами КПК України.

Громадянину А. в ході досудового розслідування 27.12.2012 року старшим слідчим СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області було оголошено про підозру у вчиненні злочинів і того ж дня було відкрито матеріали досудового провадження в порядку ст. 290 КПК України.

Вже наступного дня, 28.12.2012 року, слідчим був складений обвинувальний акт, який був затверджений прокурором, який здійснював нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування і разом з реєстром матеріалів досудового розслідування та розписками трьох підозрюваних ці документи були передані в Рівненський районний суд.

Статтею 293 КПК України передбачено, що одночасно з переданням обвинувального акту до суду прокурор зобов’язаний під розписку надати його копію та копію реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному та його захиснику. Однак, в нашому провадженні, вимоги цієї статті прокурором були проігноровані. Так само, як і вимоги ч. 4 ст. 291 КПК України про долучення до акту цивільного позову, який був заявлений під час досудового розслідування.

Таким чином, до суду надійшло лише три документи:

– обвинувальний акт;

– реєстр матеріалів досудового розслідування;

– розписка трьох підозрюваних про вручення їм документів.

Тобто, прокурор під час направлення матеріалів до суду, вже порушив права та інтереси цивільного позивача в кримінальному провадженні (так як не надав суду цивільного позову), а також права обвинувачених та їхніх захисників.

Разом з тим, надання будь-яких інших документів суду до призначення справи до судового розгляду – заборонене абз. 2 ч. 4 ст. 291 КПК України, і суд в ході підготовчого судового засідання не може встановити ти з’ясувати факти порушення прав обвинувачених (або інших учасників кримінального провадження). Не перевіряється судом також і відповідність вручених підозрюваному (обвинуваченому) акту і реєстру тим документам, які надійшли до суду від прокурора.

За таких обставин, єдине, що залишалося захисту – оскаржити бездіяльність прокурора під час підготовчого провадження на підставі ч. 2 ст. 303 КПК України.

Однак, в нашому випадку, після оголошення скарги на бездіяльність прокурора, останній відразу попросив у суду перерву для вручення обвинуваченим відповідних документів, визначених ст. 293 КПК України, після чого підготовче судове засідання продовжилось.

Наступним «тактичним кроком» прокурора стало висловлення недовіри одному з захисників на підставі припущення, що захисник не є адвокатом і відомості про нього не внесені до Єдиного реєстру адвокатів України. Приводом до такого припущення став лист Голови національної асоціації адвокатів України Л.П. Ізовітової, надісланий усім правоохоронним органам щодо початку функціонування реєстру з 16.01.2013 року. Не дочитавши новий КПК України до кінця, працівники прокуратури зробили висновок, що мають право вимагати від адвокатів довідок, які підтверджують факт внесення даних про адвоката до згадуваного Реєстру.

Відповідно до ст. 45 КПК України 2012 року, захисником в кримінальному провадженні є адвокат, який здійснює захист підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого тощо. Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що захисником в справі не може бути адвокат, відомості про якого не внесені до Єдиного реєстру адвокатів України або стосовно якого у Єдиному реєстрі адвокатів України містяться відомості про зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю.

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (ст. 17) передбачено, що Рада адвокатів України забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України; інформація, внесена до Єдиного реєстру адвокатів України, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Відповідно до пп. 5 ч. 1 Розділу Х. Прикінцеві положення Кримінального процесуального кодексу України (який набрав чинності з 19.11.2012 року), частина друга ст. 45 КПК України вводиться в дію лише через рік після створення Єдиного реєстру адвокатів України, тобто, норма, на яку посилаються слідчі та прокурори щодо повноважень адвоката як захисника в кримінальному провадженні, почне діяти лише з 16 січня 2014 року.

Окрім того, згідно зі ст. 50 КПК України, визначено повний перелік документів, які підтверджують повноваження захисника (адвоката) в кримінальному провадженні. Такими документами є:

1. Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

2. Або ордер, або договір, або доручення (в разі надання безоплатної допомоги).

Тобто, адвокат подає в підтвердження своїх повноважень лише два документи; вимагати від адвоката будь-яких інших підтверджень його повноважень – заборонено частиною 2 ст. 50 КПК України.

Така позиція обвинувачення в конкретній кримінальній справі ставить під сумнів кваліфікацію та досвід адвоката перед клієнтом, що є неприпустимим з огляду незаконності втручання чи впливу на ці відносини з боку інших осіб.

У випадку кримінальної справи громадянина А., після роз’яснення захистом прокурору вищевикладених норм законодавства, він відмовився від будь-яких претензій до захисників не відкликав своє клопотання про перевірку повноважень адвоката, хоча і повідомив суду про проведення в подальшому «самостійної прокурорської перевірки» з цього приводу.

Подальшим «ходом» прокурора стало намагання подати суду (під час підготовчого провадження) всіх зібраних досудовим слідством матеріалів кримінальної справи в 4-х томах (хоча в реєстрі матеріалів досудового розслідування зазначено перелік лише з 22-х пунктів проведених процесуальних дій та 3-х пунктів прийнятих процесуальних рішень). Активні заперечення захисту з приводу надання суду матеріалів справи, що я уже зазначалось, прямо заборонено абз. 2 ч. 4 ст. 291 КПК України, судом були взяті до уваги і в долучення матеріалів досудового розслідування прокурору було відмовлено.

Проте, посилання захисту на невідповідність обвинувального акту вимогам КПК України та його клопотання про повернення цього акту прокурору в порядку п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України з мотивів невірного зазначення кількості аркушів реєстру матеріалів досудового розслідування, врученого захисникам та дати його складання (280 грудня 2012 р.), були відхилені судом як технічна помилка слідчого при складанні акту і справа таки була призначена до судового розгляду.

Узагальнюючи викладене.

Відсутність достатньої судової практики з цих питань, а головне – обвинувальна спрямованість державних обвинувачів, дають всі підстави вважати, що основні завдання кримінального провадження, визначені ст. 2 КПК України, зокрема, такі як охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, не будуть належною мірою досягнуті без підвищення особистісної правосвідомості працівників державних правоохоронних органів та направленість їхньої діяльності саме на забезпечення прав та свобод людини, а не на вирішення вузькогалузевих завдань.

Особиста амбіційність прокурора в кримінальному процесі (в поєднанні з неналежним застосуванням норм Кримінального процесуального кодексу України) може призвести до невиправних порушень прав та свобод людини, засудження невинного чи виправдовування винних осіб, тобто, до несправедливого правосуддя.

 Матеріали статті підготовлені на підставі кримінального провадження № 12012190180000033.

 

Адвокат Микола Луцюк.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ