Створено: 16 червня 2015 Автор: Владислав Ніконов

4 червня 2015 року Конституційний Суд України розпочав у формі усного слухання розгляд справи за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства «УкрСибБанк» щодо офіційного тлумачення положення другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України.

Відповідно до ч. 4 ст. 559 ЦК України, порука припиняється після закінчення строку, встановленого в договорі поруки. У разі, якщо такий строк не встановлено, порука припиняється, якщо кредитор протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов’язання не пред’явить вимоги до поручителя.
Суди по-різному тлумачать поняття «вимога» при однакових юридично значимих обставинах. В одному випадку дане поняття характеризується, як пред’явлення позову, а в іншому, як вручення поручителю вимоги про погашення боргу. У разі трактування «вимоги» як пред’явлення позову, то в такому випадку у кредитора є тільки 6 місяців для подачі такого позову поручителю з дати коли така заборгованість виникла. У такому випадку уже 1-ий день прострочення боржником виконання своїх договірних зобов’язань перед кредитором, є сигналом для негайної підготовки позовної заяви кредитором до боржника і поручителя, інакше по закінченні 6-ти місячного строку подачі такої заяви кредитор втрачає будь-яке право вимоги до поручителя.
У Незалежній асоціації банків України (НАБУ) вважають, що практика ототожнення «вимоги» та судового позову:
- Унеможливлює конструктивний діалог банку з позичальником та поручителем, пошук спільних підходів до реструктуризації боргу, досудове вирішення проблеми;
- Створює додаткове навантаження на суди та призводить до затягування розгляду справи;
- Веде до значних збитків у банківський системі та унеможливлює захист кредиторами своїх прав та законних інтересів.
НАБУ у свою чергу заявили, що повністю підтримують позицію ПАТ «УкрСиббанк», висловлену у конституційному зверненні до КСУ, а саме вважають, що у другому реченні ч.4 ст. 559 ЦКУ мова йде про вимогу до поручителя безпосередньо, а не про пред’явлення позову до суду. Як повідомили представники Асоціації, яка представляє переважну кількість банківського співтовариства, вони добре розуміють специфіку галузі та переконані, що з урахуванням особливості банківської діяльності, розміри заборгованостей за кредитами та загального стану економіки, саме тому строк у 6 місяців до подачі позову виглядає «нереальним».
Також представники зазначили, що поняття «вимога до поручителя» та «позов до поручителя», що застосовуються у ч.4 ст.559 ЦКУ не є тотожними і мають різне значення. Так, фактично під «вимогою до поручителя» розуміється претензія, яка направляється кредитором до поручителя з метою отримання від останнього задоволення своїх вимог в рамках договору поруки. В той же час «позов до поручителя» - це позовна заява, яка подається кредитором до суду за захистом своїх прав та законних інтересів.

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ