Створено: 23 червня 2015 Автор: Аліна Стовба

Постановою КМУ від 17 червня 2015 р. № 401 були затвердженні « Зміни, що вносяться до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Тепер, внесенню до Реєстру підлягають усі судові рішення судів загальної юрисдикції, а також окремі думки суддів, викладені у письмовій формі.
У разі коли судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, судове рішення оприлюднюється з виключенням інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення.
Оприлюднення для загального доступу ухвал про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, про відмову в задоволенні клопотання про обшук житла чи іншого володіння особи, про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, про відмову в задоволенні клопотання про проведення негласної слідчої (розшукової) дії здійснюється через один рік після внесення таких ухвал до Реєстру.”.
Крім того, у постанові детально передбачений порядок надсилання до Реєстру електронних копій судових рішень та їх публікацію.
Надсилання рішень може здійснювати суддя або відповідальна особа апарату суду, визначена наказом голови суду, не пізніше наступного дня після ухвалення судового рішення або виготовлення його повного тексту. При цьому,копія відповідного наказу із зазначенням прізвища, імені, по батькові та контактного телефону відповідальної особи, її електронної адреси також надсилається адміністраторові Реєстру.
Суди надсилають адміністраторові Реєстру копії всіх судових рішень виключно в електронній формі із застосуванням автоматизованої системи документообігу суду з використанням електронного цифрового підпису, що передує видачі копії судового рішення.
Окремі думки суддів, викладені у письмовій формі, надсилаються судами в тому самому порядку, що судові рішення, стосовно яких висловлені такі окремі думки.
Відомості про дату набрання законної сили судовим рішенням надсилаються до Реєстру не пізніше наступного дня після набрання чинності таким рішенням.”.
Крім того, адміністраторові Реєстру забороняється виключати судові рішення з Реєстру або вносити будь-які зміни до них, крім випадків, що пов’язані з необхідністю виправлення технічної помилки, допущеної під час внесення судового рішення до Реєстру чи ведення Реєстру.
У разі виправлення судового рішення відповідно до процесуального закону його текст у Реєстрі не змінюється. До Реєстру додатково вноситься судове рішення, яким внесено зміни до відповідного судового рішення.”

 

 

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ