Створено: 03 липня 2015 Автор: Аліна Стовба

2 липня 2015 року був прийнятий довгоочікуваний Закон України «Про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті», який передбачає сприятливі умови погашення кредитної заборгованості для боржників.

Визначимо, основні моменти, які необхідно знати позичальникам про передбачену законом реструктуризацію.

1. Закон визначає зобов’язання, які вже вважаються виконаними.
Якщо протягом строку користування споживчим кредитом до набрання чинності цим Законом сукупний розмір здійснених позичальником платежів за договором споживчого кредиту перевищує на 15 відсотків загальну суму основного боргу, зобов’язання позичальника перед кредитором вважаються виконаними.

2. В чому полягає процедура реструктуризації?
Реструктуризація валютних кредитів буде полягати в заміни валюти виконання зобов’язань за споживчим кредитам у національну валюту України за офіційним курсом Національного банку України на дату підписання кредитного договору.
Реструктуризація буде оформлюватися договором, який передбачає:
1) суму зобов’язання в національній валюті України;
2) процентну ставку за користування кредитними коштами, яка не може перевищувати проценту ставку, встановлену основним кредитним договором в іноземній валюті, зобов’язання за якими реструктуризуються;
3) графік платежів за кредитом, в якому визначається розмір щомісячного платежу на весь період дії кредитного договору.
При цьому, підлягають списанню нараховані на дату реструктуризації штрафи та пені.
Підставою реструктуризації буде заява боржника, відповідно до якої кредитор зобов’язаний протягом місяця здійснити перерахування платежів, сплачених за споживчим кредитом на дату реструктуризації з ануїтетної схеми в класичну схему погашення.
Крім заяви, більше ніяких додаткових документів,банк вимагати не може.
Також процедура реструктуризації включає в себе:
- Заборону збільшення процентної ставки та встановлення плаваючої процентної ставки та будь-яких додаткових платежів.
- Сума коштів, що були сплачені Позичальником у якості неустойки(штрафів, пені) до дати реструктуризації , підлягають зарахуванню в рахунок погашення заборгованості по кредиту.
- Всі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, на підставі проведення реструктуризації проводяться безоплатно. А нотаріус за вчинення нотаріальних дій пов’язаних з такими змінами може брати плату не більше 500 (П’ятсот) гривень.

3. Кредиторам забороняється відступати право вимоги за споживчими кредитами іншим особам.
При чому заборона розповсюджується і на договори про відступлення права вимоги, продажу/міни права вимоги, договором факторингу тощо.
Перш за все, Банк має письмово запропонувати виконати грошове зобов’язання позичальнику та його поручителю/поручителям за ціною відступлення права вимоги.
І тільки, якщо позичальник з поручителем відмовились від переважного права на набуття або виконання грошового зобов’язання перед кредитором за ціною відступлення права вимоги та не здійснили зарахування коштів на вказаний кредитором рахунок протягом 60 календарних днів із дня отримання повідомлення, кредитор має право відступити право вимоги іншій особі. Умови та ціна договору про відступлення права вимоги новому кредитору не можуть відрізнятися від тих, що були запропоновані позичальнику та поручителю/поручителям.

Цікавим є те, що у разі відступлення кредитором права вимоги за споживчим кредитом, укладеним до дня набрання чинності цим Законом, іншим фінансовим установам або особам, які не є фінансовими установами, позичальник виконує зобов’язання перед новим кредитором тільки за ціною відступлення права вимоги.

4. Мораторій на стягнення майна.

Мораторій встановлюється на два роки (після набрання чинності законом) на звернення стягнення на будь-яке майно позичальників та/або їх поручителів, надане у забезпечення виконання зобов’язань за споживчими кредитами.
Під час дії мораторію забороняється:
- звернення до суду з позовом про примусове виконання зобов’язань;
- вчинення виконавчого напису нотаріуса на кредитних договорах та договорах застави (іпотеки);
- накладення арешту або вчинення інших дій для забезпечення примусового виконання рішення суду щодо звернення стягнення на майно (у тому числі виселення);
- вчинення будь-яких заходів позасудового звернення стягнення на майно;
- відкриття або подальше виконання вже відкритого виконавчого провадження.

Наостанок зазначимо, що дія цього Закону поширюється на всі банки, зареєстровані відповідно до законодавства України, у тому числі які визнані Національним банком України неплатоспроможними та щодо яких Фондом гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення про виведення з ринку (банки, що перебувають у стадії ліквідації, банки, у яких введена тимчасова адміністрація, перехідні та санаційні банки).
А законодавчі та інші нормативно-правові акти, у тому числі рішення судів всіх рівнів, прийняті до набрання чинності цим Законом, застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
Тепер, чи набере цей закон чинності, буде залежити від Президента України.  

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ