Створено: 06 липня 2015 Автор: Іван Луцюк

Згідно зі статтею 251 ЦКУ, строком позовної давності є певний період у часі, зі спливом якого пов’язана дія чи подія, яка має юридичне значення.
У даній статті пропонується класифікація строків позовної давності.

Згідно зі ст. 257 ЦКУ загальна позовна давність становить 3 роки.
Позовна давність у зв’язку із розірванням або припиненням договору:
Згідно зі ст. 322 ГКУ строк позовної давності розірвання договору підряду на капітальне будівництво у зв’язку з:
• виявленням недоліків некапітальних конструкцій становить 1 рік з дня прийняття роботи замовником за звичайного способу прийняття роботи; 2 роки з дня прийняття роботи замовником -   при неможливості виявити недоліки за звичайного способу прийняття роботи (абз. 2, ч. 3);
• відшкодуванням збитків, завданих замовникові протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань чи аварій становить 30 років з дня прийняття роботи замовником (абз. 4, ч. 3).
Згідно із ч. 5 ст. 324 ГКУ строк позовної давності розірвання договору підряду на проведення проектних і дослідницьких робіт у зв’язку з відшкодування замовнику збитків:
• спричинених недоліками проекту – 10 років з дня прийняття побудованого об’єкта;
• завданих протиправними діями підрядника, які призвели до руйнувань, аварій, обрушень - 30 років з дня прийняття побудованого об’єкта.
Згідно з ч. 4 ст. 559 ЦКУ строк позовної давності договору поруки у зв`язку з його припиненням становить 6 місяців з дня настання строку виконання основного зобов’язання, якщо кредитор не пред’явить вимоги до поручителя, 1 рік з дня укладення договору поруки - якщо кредитор не пред’явить позову до поручителя або ж після закінчення строку, встановленого в договорі поруки.
Згідно із ст. 786 ЦКУ строк позовної давності розірвання договору оренди (найму) у зв’язку з:
• вимогами по відшкодуванню наймодавцю збитків через пошкодження речі – 1 рік з моменту повернення речі наймачем;
• вимогами по відшкодуванню наймачеві витрат на поліпшення речі - 1 рік з моменту припинення договору.
Згідно з абз. 7, ч. 3, ст 10 ЗУ «Про захист прав споживача» строк позовної давності розірвання договору побутового підряду у звязку з вимогами про безоплатне усунення недоліків роботи, виконаної за договором становить 10 років з моменту прийняття роботи, якщо такі недоліки можуть становити небезпеку для життя або здоров’я замовника, 2 роки з моменту прийняття на роботу - у разі відсутності гарантійного чи іншого строку, встановленого законодавством або договором.
Строки позовної давності стосовно адміністративних правовідносин:
Давність виконання постанов про накладення адміністативних стягнень (штрафи ДАІ) становить 3 місяці з дня винисення (ст. 303 КУпАП).
Для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи становить 6 місяців з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів (ч. 2, ст. 99 КАСУ).
У справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби становить 1 місяць (ч. 3, ст. 99 КАСУ).
Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком становить 1 місяць з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень (ч. 4, ст. 99 КАСУ).
Для звернення до адміністративного суду щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів становить 1 місяць (ч. 5, ст. 99 КАСУ)
За вимоги про відшкодування ядерної шкоди (справи інвалідів Чорнобиля) становить 30 років з моменту виникнення ядерного інциденту (ст. 6 Віденської конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду).
Строки позовної давності стосовно трудових правовідносин:
У справах про порушення прав працівника становить 3 місяці з дня, коли працівник дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права (ч. 1 ст. 233 КЗпПУ).
У справах про звільнення працівника становить 1 місяць з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки (ч. 1, ст. 233 КЗпПУ).
У справах щодо стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству, установі, організації становить 1 рік з дня виявленої заподіяної працівником шкоди (ч. 3, ст. 233 КЗпПУ).
Строки позовної давності стосовно сімейних правовідносин:
Строк позовної давності до вимог про поділ майна, заявленої після розірвання шлюбу, становить 3 роки від дня, коли один із співвласників дізнався або міг дізнатися про порушення свого права власності (ч. 2, ст. 72 СКУ).
Строк позовної давності до вимоги про визнання батьківства становить 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися про своє батьківство (ч. 2, ст 129 СКУ).
Строк позивної давності до вимоги матері про внесення змін до актового запису про народження дитини становить 1 рік від дня реєстрації народження дитини (ч. 3, ст. 138 СКУ).
Строк позивної давності до вимоги про визнання материнства становить 1 рік від дня, коли особа дізналася або могла дізнатися, що є матір'ю дитини (ч. 3, ст. 139 СКУ).
Інші строки позивної давності:
Строк позивної давності у зв’язку з стягненням неустойки (штрафу, пені) становить 1 рік (п.1, ч. 2, ст. 258 ЦКУ), 6 місяців – з юридичних осіб суб’єктів господарювання (ст. 232 ГКУ).
Строк позивної давності у зв’язку із спростуванням недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації, становить 1 рік з дня розміщення відомостей у засобах масової інформації або з дня, коли особа довідалася чи могла довідатися про ці відомості (п. 2, ч. 2, ст. 258 ЦКУ).
Строк позовної давності у зв’язку із переведенням на співвласника прав та обов’язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності становить 1 рік (п. 3, ч. 2, ст. 258 ЦКУ, ч. 4, ст. 362 ЦКУ).
Строк позивної давності у зв’язку із виявленням недоліків купленого товару становить 1 рік з дня виявлення недоліків у межах гарантійного строку (ст. 681 ЦКУ) та 6 місяців з дня встановлення покупцем у належному порядку недоліків поставлених йому товарів (ч. 8, ст 259 ЦКУ).
Строк позивної давності у зв’язку із перевезенням вантажу, пошти становить 1 рік з моменту, що визначається відповідно до транспортних кодексів (статутів) (ст. 925 ЦКУ).
Строк позовної давності у зв’язку із оскарженням дій виконавця заповіту становить 1 рік (ст. 1293 р.)
Строк позовної давності у зв’язку із визнанням недійсним правочину, вчиненого під впливом насильства або обману становить 5 років (ч. 3, ст. 258 ЦКУ).
Строк позовної давності у зв’язку із вимогами про застосування наслідків недійсного правочину, якщо її недійсність встановлена законом, становить 10 років (ч. 4, ст. 258 ЦКУ).
Крім цього, згідно з ст. 259 ЦКУ, позовна давність, встановлена законом, може бути збільшена за домовленістю сторін.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ