Створено: 28 липня 2015 Автор: Роман Даценко

Згідно Закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, - адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту.

Рада адвокатів України затвердила рішення від 4 липня 2015 № 12 в якому говориться наступне:

Відповідно до ч. 1 ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. 

Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України (ч. 3 ст. 16 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). Відповідно до п. 2.1.2. Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 123 від 01 червня 2013 року, помічником адвоката може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту.
Повна вища освіта – освітній рівень вищої освіти особи, який характеризує сформованість її інтелектуальних якостей, що визначають розвиток особи як особистості і є достатніми для здобуття нею кваліфікацій за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра (ч. 3 ст. 7 Закону України «Про вищу освіту» від 17 січня 2002 року).
Згідно з ч.ч. 1, 4, 5 ст. 5 Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітньо-професійними, освітньо-науковими, науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:
 початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;
 перший (бакалаврський) рівень;
 другий (магістерський) рівень;
 третій (освітньо-науковий) рівень;
 науковий рівень.
Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти.
Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Згідно з п. 1) ч.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року освітня діяльність за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліста, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується у межах строку навчання за певною освітньо-професійною програмою з видачею державного документа про вищу освіту встановленого зразка – диплома спеціаліста. Останній прийом на здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться у 2016 році. Згідно з п. 2) ч.2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року вища освіта за освітньо- кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повна вища освіта) після набрання чинності цим Законом прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.
Таким чином, у випадку здобуття особою вищої юридичної освіти до набрання чинності Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року або в умовах здійснення освітньої діяльності, що провадиться вищими навчальними закладами і започаткована до набрання чинності цим Законом, трудовий договір із нею як з помічником адвоката може бути укладений лише за умови отримання такою особою кваліфікаційного рівня «спеціаліст», «магістр» та/або отримання диплома спеціаліста, магістра.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ