Створено: 30 вересня 2015 Автор: Роман Даценко

Сьогодні, 30 вересня, набув чинності Закон № 675-VIII «Про електронну комерцію». Закон регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час здійснення електронних угод.

Особливості застосування норм Закону
Дія цього Закону не поширюється на угоди, якщо:
- Встановлено спеціальний порядок переходу права власності або предметом угоди є об'єкти, вилучені з цивільного обігу або обмежені в цивільному обороті відповідно до законодавства;
- Однією із сторін є фізична особа, яка не зареєстрована як ФОП, і реалізує або пропонує до реалізації товари, надає послуги з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем, крім випадків, коли сторони прямо домовилися про застосування положень цього Закону до угоди;
- Стороною угоди є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування в частині виконання ним функцій держави або місцевого самоврядування, або ж угода відбувається відповідно до Закону про держзакупівлі;
- Угода підлягає нотаріальному посвідченню або державній реєстрації відповідно до законодавства;
- Здійснення угоди регулює сімейні правовідносини;
- Угода стосується грального бізнесу (парі, тоталізатори та ін. Азартні ігри), проведення лотерей (крім не грошових лотерей згідно Закону про благодійництво та і лотерей, визначених Законом про рекламу);
- Виконання зобов'язання забезпечується особою, яка уклала договір поруки або іншої форми майнового забезпечення, за умови, що така особа діє в цілях, що виходять за межі його господарської діяльності чи незалежної професійної діяльності.
У разі, якщо однією зі сторін електронної угоди є іноземець, особа без громадянства або іноземна юридична особа, норми цього Закону застосовуються з урахуванням положень Закону про міжнародне приватне право.
Норми цього Закону застосовуються до діяльності іноземних суб'єктів електронної комерції в частині реалізації ними товарів, виконання робіт, надання послуг покупцям (замовникам, споживачам) на території України.
Порядок укладення електронного договору
Електронний договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, і оформлена в електронній формі.
Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однієї стороною і її прийняття (акцепту) другою стороною. Пропозиція може бути зробленою шляхом відправки комерційного електронного повідомлення, розміщення оферти в мережі Інтернет або інших інформаційно-телекомунікаційних системах.
Договір вважається укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції.
Місцем підписання електронного договору є місцезнаходження юридичної особи або місце фактичного проживання фізичної особи, яка є продавцем (виконавцем, постачальником) товарів, робіт, послуг.
Покупець (замовник, споживач) повинен отримати підтвердження здійснення електронної угоди у формі електронного документа, квитанції, товарного або касового чека, квитка, талона чи іншого документа в момент вчинення правочину або в момент виконання продавцем обов'язку передати покупцеві товар.
Електронний договір, укладений шляхом обміну електронними повідомленнями, підписаний в певному порядку, за правовими наслідками прирівнюється до договору, укладеному в письмовій формі.
Також Законом регламентовані розрахунки у сфері електронної комерції; захист персональних даних у сфері електронної комерції; правила зберігання електронних документів; відповідальність учасників відносин у сфері електронної комерції.

Коментарі  

 
0 #1 RE: Набув чинності Закон про електронну комерціюАндрій 02.10.2015, 19:34
Основною метою нового Закону про електронну комерцію є прагнення прирівняти електронні угоди до письмових документів. Це прочитав тут: http://www.pravoconsult.com.ua/yaka-korist-vid-novogo-zakonu-pro-elektronnu-komertsiyu. Але не зрозуміло, чи раніше розповсюджувавс я закон про захист прав споживачів на такі угоди чи ні? Виходить, що такі угоди незахищені?
Цитата | Скарга
 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

ОСТАННІ НОВИНИ